Když nejsme schopni odpustit křivdu spáchanou na našich blízkých

Odpuštění se netýká jen nepříjemných (možná i dramatických) situací, které se staly nám osobně. Dosud neodpuštěnou bolest můžeme mít v sobě i ze situací, které se nás přímo v tomto životě nedotýkaly, neboť se staly rodičům, sourozencům, prarodičům, tetám, strejdům, kamarádům a jiným blízkým.

Často se setkávám s tím, že mi lidé tvrdí, že nejsou schopni odpustit to či ono už kvůli úctě k rodičům, sourozencům a jiným blízkým, kterým se něco stalo. Podle mě tato strategie je předně velmi fikanou taktikou mysli ovládané egem, za kterou se schováváme, místo, abychom převzali odpovědnost za danou svoji vlastní bolest.

To, že se něco nehezkého přihodilo našim blízkým, není náhoda a rovněž není náhoda, že ty zasažené lidi máme ve své blízkosti. A není náhoda, že v důsledku jejich bolesti, které byly vystaveni, my cítíme zradu, křivdu, nespravedlnost nebo výčitky. Je to totiž i náš příběh (třeba i hodně dávný) nebo mu hodně podobný, nebo zrcadlově otočený, který se nám zviditelňuje na lidech v našem blízkém okolí.

V mnoha případech mi lidé říkají, že to nemůžou odpustit, protože by se pak nemohli podívat do očí svým rodičům a jiným blízkým, kterým se daná dramatická věc přihodila. Když se jich vyptáváte dál, zjistíte, že to vlastně oni sami nechtějí odpustit, nebo dokonce tuto skutečnost velmi emotivně vykřiknou. A to je právě ono. Lidé v našem blízkém okolí nám zrcadlí naše vlastní zranění a nás to tak moc bolí, že hledáme sebemenší skulinku, jak to zranění znovu nepotkat (nepřipustit si, že ho máme). A tak sebe a jiné obelháváme tím, že to dané bolestivé nemůžeme odpustit kvůli úctě ke svým blízkým, kterým se dané drama přihodilo. Je to však velký chyták naší ego-mysli (mysli ovládané naším egem). Ve skutečnosti nejde o naše blízké, o úctu k nim, kvůli které mi musíme cítit křivdu a ublížení. To je naše velká lež. Děláme to kvůli sobě! Jen kvůli sobě se schováváme za úctu k předkům a blízkým, jen abychom my se nemuseli ponořit do toho našeho stínu.

A tak máme třeba i v diáři ještě datum, kdy se ta daná bolestivá věc stala, hýčkáme si ho, lidem o tom povídáme, jak to měl ten či onen náš blízký těžký ve snaze vyloudit od nich lítost nad tím.

Povězte sami sobě, jak se cítíte, když si vaše pocity křivdy odůvodníte jako projev úcty k lidem zasaženým danou situací? Cítíte úlevu? Cítíte radost, že jste to odsunuli a nemusíte nyní řešit?

Buďte odvážní! Tak silní všichni jsme! Převezměte odpovědnost za vaše pocity křivdy, zrady a ublížení a přestaňte házet vinu na všechny okolo nebo se schovávat za falešnou úctu k jiným. Pak se vám uleví. A hlavně uleví se vám trvale, na rozdíl od krátké a povrchní úlevy, kterou zažíváte pokaždé, když vaše ublížení hodíte na hlavu někomu jinému.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc