V dětství „ublížení“, v dospělosti „ubližující“

Máme nekonečně mnoho možností zpracovat svá omezení (bloky). V každém životě máme mnohokrát možnost zpracovat ty bloky, které jsme si naplánovali jako učební látku pro daný studijní rok, pro daný život. A spolu s tím máme mnohokrát možnost zpracovat další omezení, která jsme nově za daného života dle své vůle nabyli.

Abychom mohli daná, třeba i hodně dávná, omezení v daném životě zpracovat, musíme je nejdříve v daném životě znovu získat nebo se s nimi alespoň setkat. Proto se mimo jiné rodíme daným rodičům, do určitých míst, za určitých okolností a v určitý čas.

Tam, kde je to pro nás těžké, kde klademe odpor, nesouhlasíme, máme strachy, to jsou přesně ta místa, která jsme sem přišli uzdravit. Naopak, vše, co je pro nás lehké, co jsme schopni u sebe nebo jiných pochopit, kde nemáme strach a rozhodujeme se na základě svého pocitu, to všechno jsou místa, která jsme již dokázali uzdravit.

Vnímáte to obrovské množství věcí, které jste již dokázali uzdravit? Vždy, když vás svede vaše ego a pod tíhou dosud neuzdravených bolestí budete propadat do úzkosti a pocitu neschopnosti, zastavte se a vzpomeňte si na to, kdo jste, kolik je toho, co vám nevadí, na co se díváte s pochopením. Ego nám vždy bude ukazovat to, co nám zatím nejde, avšak už zatají tu masu toho, co jsme již zpracovali.

My všichni máme svobodnou vůli (což je základ, na kterém je postavena tato škola na Zemi), a tak máme možnost už při prvním kontaktu s daným omezením ve svém okolí (které je často i naše), to omezení našich blízkých odpustit (odpustit sobě). Tedy, nehodnotit, nesoudit, nekritizovat a jen přijmout, že daný člověk to má právě takto, že to nyní takto potřebuje mít, že je to takto v pořádku a nebrat si to nikterak osobně. Ten dotyčný nám totiž z toho širšího a hlubšího pohledu poskytuje neskutečnou službu, neboť nám umožňuje se s daným blokem (který máme my sami) setkat, a dá nám tak možnost jej uvidět a přijmout.

Jenže, my se často necháme unést naším egem, našim vnímáním sebe jako jen ohraničeného těla s omezeným časem. Již při prvním kontaktu s daným blokem, což se děje velice často v našem dětství, chování jiného (které nám ukazuje náš vlastní blok) si tak často bereme osobně.

Přitom dotčený člověk mimo to, že se tím snaží zpracovat svůj vlastní blok (byť často nevědomě), plní pro nás velmi důležitou úlohu, jelikož nám pomáhá uvidět náš vlastní blok, který jsme sem přišli zpracovat. Tím nám tento člověk ze širšího a hlubšího pohledu neskutečně pomáhá, neboť nám umožnil se s daným blokem setkat, a dal nám tak možnost jej propustit.

Často se však stává, že při prvním kontaktu s naším blokem se nám nepodaří jej zpracovat a my jsme ublíženi, dotčeni, nepochopeni, nemilováni. A proto se s ním v daném životě byť třeba v jiné podobě setkáme znovu, nebo ještě mnohokrát. Pokaždé je to pomoc, další šance uvidět v jiných sebe, tu část, kterou jsme zatím nepřijali.

Uvedu příklad. Dítě nemá v rodině dostatek pozornosti. Je jedno jestli mu rodiče pozornost dávají nebo ne. Jediné, co je důležité, jak to dítě vnímá. Z pocitu nedostatku pozornosti dítě usoudí, že ho nemají dostatečně rádi. Často nevědomě to má rodičům za zlé. Často se pak snaží na sebe upozornit jinými způsoby. A po celou dobu dospívání a dospělosti se snaží rodičům ukázat, že on za pozornost rozhodně stojí (ať už v „dobrém“ nebo ve „špatném“). Proč má to dítě tu potřebu? Neodpustilo rodičům (sobě). Cítí ublížení, možná i křivdu.

Tím, že jako malé dítě a ani jako dospívající tento blok nezpracoval, setká se s ním v daném životě znovu, avšak možná jej bude sledovat z jiného úhlu.

Toto dítě se například později stane rodičem a u svého dítěte bude aplikovat stejný blok jako jeho rodiče. Bude tomu tak, jelikož ten blok má v sobě (často z mnohdy dávné doby přesahující tento jeden život). A tak stejně jako jeho rodiče, ani on se nebude svému dítěti dostatečně věnovat. Byť by třeba chtěl sebe víc, život mu postaví do cesty takové okolnosti, aby sám byl aktérem jednání, které odsoudil. A to je velké požehnání, neboť tento člověk má možnost očividně uvidět a i si tak uvědomit, že dělá to samé, co jeho rodiče před lety jemu. Najednou jednání jeho rodičů vidí v jiném světle, najednou je lépe chápe. V okamžiku, kdy své rodiče začíná chápat, v ten moment odpustil sobě a zpracoval daný blok. Toto osvobození pomůže jeho vztahu se svými rodiči a svým dítětem, jelikož jejich vazba již není zatížena daným blokem. A celé toto uzdravení má ještě dalekosáhlejší rozměr, jelikož zpracováním daného bloku se daný blok nebude přenášet jako zátěž na další generace (nebo již ne v takové síle).

Je mezi námi nekonečně mnoho příběhů. Všechny jsou však podle mé vlastní zkušenosti založeny na stejném základu, jak jsem tu popsala. To, co nedokážeme s pochopením (láskou) přijmout v dětství nebo dospívání, budeme mnohdy v dospělosti sami činit. A jsme neskutečně požehnáni, pokud se tak bude dít.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc