Když jsme ve vztazích jak ve vězení

Před pár dny jsem sama byla přímo aktérem jedné vyhrocené situace. Ovládly mě emoce. Ta situace byla jednou z těch, kterými je mi opakovaně zviditelňováno jedno moje velké omezení (jedna má velká neláska), které tu mám zpracovat. Avšak již několik let (od doby, co se mi zviditelňuje) se s ním potýkám. Jedná se o mé přijímání sebe jako ženy a s tím spojené přijetí ženské síly (energie), která se projevuje v bezpodmínečném pečování, vyživování, soucitné komunikaci a ve veliké trpělivosti a pochopení. To je ta skutečná síla nás všech žen, do které se tak toužíme (vědomě či nevědomě) navrátit a v současné době nás to tlačí všemi možnými způsoby. Avšak, my se často cpeme do mužské síly a chceme si vše organizovat, zařizovat samy, mít vše pod kontrolou, vše pojistit a zabezpečit. Tlačí nás do toho záměrně systém, lidé, naši partneři a situace. A navíc, v naprosté většině případů jsme to neviděly nikdy jinak, jelikož ani naši rodiče (od kterých v dětství přebíráme jejich pojetí muže a ženy jako dogma) nebyli většinou ve své síle. A my se učíme, jak to mezi muži a ženami chodí právě od svých rodičů (byť nevědomě).

Muži jsou na tom podobně, jen u nich se jejich mužská síla projevuje právě v organizaci a zařizování. Tedy, rovněž v pečování, avšak ve směru z venku dovnitř (u žen je to obráceně ve směru zevnitř ven). Jenže ani většina mužů není ve své síle, a tak se neumí podvolit přání ženy a vytvořit pro ni podmínky, které ona potřebuje právě pro tu péči o něj, děti, a vše kolem. A ani my ženy to mužům neulehčujeme (neumožňujeme) právě v důsledku naší snahy ovládat něco, co nám nepřísluší. Stejně jako muži ani většina žen, se neumí podvolit muži – pustit kontrolu nad tím, jak a kdy to ten muž zařídí, aby ona měla ty podmínky pro péči. O co víc ženy tlačí, před jinými dávají najevo, jak muž nebo obecně muži jsou neschopní, o to víc jim ubírají sílu, aby zrealizovali jejich potřeby, které pro realizaci péče ony potřebují. A tak se muži a ženy ve vztazích točí neustále v kruhu.

Muž, který není ve své síle, se tak neumí podřídit obsahu, který udává žena, a do vytváření obsahu se i na úkor ženy tlačí (ze strachu, co kdyby náhodou neměl věci pod kontrolou). A stejně tak žena, která není ve své síle, se neumí odevzdat muži a nechat jej vytvořit formu pro obsah jí nastolený. A tak se tyto ženy tlačí do vytváření formy toho obsahu, které však náleží mužské síle. Výsledkem je, že ani muž a ani žena nejsou ve vztahu naplněni, necítí svoji hodnotu, možná si připadají k ničemu a neschopní a ve vztahu jako ti horší. A z toho pak pramení spousta dalších následků.

Já si toto své omezení (ten svůj strach) plně se odevzdat svému muži a vzdát se tak kontroly nad tím jak se ty podmínky, které potřebuji pro svůj vývoj v ženském těle, zařídí, několik let uvědomuji. Ovšem někdy i přes toto vědění si nemůžu pomoct a podvolím se svému egu a získám tak krátký pocit úlevy (ego je uspokojeno). Avšak daň, kterou za to pokaždé zaplatím, je čím dál tím vyšší. Sama na sobě mám vyzkoušeno, že čím člověk víc ví, myšleno, že na základě svých prožitků má víc informací - ví (věří, je slabé slovo), kde se v jeho životě prosazuje ego na místo lásky, tím intenzivnější odezva přijde. Ta odezva může být jak příjemná (když namísto strachu zareaguji srdcem), tak nepříjemná (když dám přednost zdánlivě snadnější reakci a podvolím se strachu). Mně se tato nerovnováha v posledních měsících velmi výrazně odráží na mém těle.

Shora zmíněnou vyhrocenou situaci aktivoval můj strach (uložen v daném zmíněném bloku), který byl vyvolán jiným, vnějším, podnětem a já měla možnost volby a zareagovat ženskou silou nebo iluzorní nápodobou mužské síly (ze strachu), která mi nepřísluší a nikdy ji tak ani ve skutečnosti nemohu mít. Já si tentokrát zvolila strach, strhly mě emoce a já začala na daného muže tlačit, stěžovat si a vyčítat, že tu není ještě realizace toho mnou chtěného (začala jsem se plést do tvoření formy a chtěla ji mít vytvořenou nejlépe hned a podle své představy. Slušně řečeno, byla jsem velmi netrpělivá).

Dotčený muž na to reagoval velmi emotivně, že se cítí zmáčknutý, jak ve vězení. V tom mi opětovně došlo, že daný muž tím utiskováním měl na mysli, že mu chybí má péče, síla ženy, která pečuje, laskavě komunikuje, trpělivě naslouchá a trpělivě čeká. Opětovně jsem si uvědomila, že tím, že toho muže tlačím, mu beru důvěru v něho, jeho mužskou roli, jeho svobodný projev formy mého obsahu. Tím mu tak bráním převzít odpovědnost za mužskou část věci, bráním mu v jeho mužské síle, ve svobodě. Nadto, aby se vyrovnala energie, kterou jsem svým neláskyplným jednáním vyslala, druhý den se mi kolem pusy vysázel bolestivý bolák.

Vše se vším souvisí. Nic se nám neděje jen tak. Vše je pomoc. Kdybychom byli jen tělo, jen ta osoba, se kterou se identifikujeme, pak nám možná stačí, že z hlediska vnějšího světa máme zdravou rodinu, střechu nad hlavou, stabilní zaměstnání, letitá stará dobrá přátelství a baví nás celý život to samé. Tedy, stačilo by nám, když bychom období, ve kterém nám daná oblast života pasuje, zakonzervovali. Jenže my jsme mnohem víc než tělo, a TO NĚCO neskutečné velké, co jsme, se chce vyvíjet, učit se a z toho ohraničeného prostoru, kterým tělo je, plně projevit svoji lásku (sílu).

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc