Realita každého z nás

Každý z nás žije ve své vlastní realitě. Kolik lidí, tolik realit. Realita každého člověka je jak divadelní představení. Člověk, jehož je to realita, sleduje jako divák toto divadelní představení (jeho realitu).

Tuto divadelní hru, tak jako každou jinou, sehrávají herci. Ti herci nejsou nic jiného než lidé, kteří na delší čas nebo na krátko vstoupí do reality daného člověka (diváka), který hru sleduje. Divák sleduje jednotlivé role herců, jejich reakce, chování, temperament a má tak možnost vlastně vidět sebe. Vše kolem nás, jsme totiž my sami. Veškeré chování kolem nás, jsme my (ať už viditelné nebo nikoliv). Při sledování jednotlivých rolí na jevišti (ve svém životě) máme vlastně možnost uvidět sebe, některé své části.

Co cítíte, vnímáte kolem sebe? Líbí se vám všechny role (veškeré chování lidí kolem vás)? Nebo se vám nějaká role nelíbí? Je vám nějaká role sympatická a jiná naopak protivná? Je v tom vašem představení nějaká role, která vás vytáčí, u které cítíte zlost, závist, žárlivost, nespravedlnost nebo lítost? Je nějaká role, která vás pohoršuje, kterou kritizujete nebo jejíž chování naopak omlouváte?

Ty role, vůči kterým máme pochopení a jsme schopni se na jejich chování a reakce podívat s pochopením (soucitem = láskou), ať s nimi souhlasíme nebo ne, to jsou ty části nás samých, které se nám již podařilo přijmout, znovu vyživit láskou.

Ty role, které jsou nám proti srsti, které nás dráždí, na které se nedokážeme podívat s pochopením, to jsou ty naše části, které jsme dosud nepřijali. Je to místo v nás samých, které je stále zraněné, protože jsme sobě nebo jiným (a tedy rovněž sobě) neodpustili.

Herci v těch rolích, ve kterých cítíme tyto různě nepříjemné emoce (zlost, vztek, nespravedlnost, žárlivost, závist, pomstu, vinu…), které nás dráždí, které kritizujeme, budou v našem představení hrát tuto roli tak dlouho (budou pro nás v naší realitě tak dlouho nepohodlní), dokud se na jejich hranou roli nedokážeme dívat s pochopením stejně jako na ty, u kterých jsme to již dokázali. Může se i stát, že v mezidobí jednoho herce vystřídá jiný, avšak se stejnou nebo velmi podobnou rolí.

V okamžiku, kdy nám daná ztvárněná role přestane vadit, nebo se na ni dokážeme podívat s pochopením (soucitem), v ten okamžik se dokážeme v dané záležitosti podívat s pochopením sami na sebe. Daný herec sehrávající tu část nás samých, kterou jsme právě přijali, (daný člověk v naší realitě – životě) se postupně vytratí ze scény (z našeho života) nebo v našem životě zůstane, avšak bude pro nás hrát již zcela jinou a z vnějšího zdání mnohem vyživující roli.

Víte, kdy se tak stane? Víte, kdy naše ztvárněná část sebe samých pomocí jiných bude námi přijata (přestaneme vůči těmto hercům cítit nepříjemné emoce)? Až uznáme a přijmeme dary, které nám daly naše bloky (naše neláska) zhmotněné v roli těchto herců (zhmotněné v podobě různých situací). Až budeme ve stavu upřímné pokory k dané situaci, kterou nám daný herec svým počínáním ztvárňoval. Dokud tento dárek neuvidíme, nemůže blok odejít, jelikož jsme nepřijmuli danou část nás samých, která se projevuje jako naše omezení, kterou ztvárňuje daný herec ve své roli.

Osvobození ze svého bloku (omezení) znamená být schopen uvidět a tak přijmout dary, které to omezení s sebou nese. Naše bloky nám zhmotňují různé nepříjemné situace, to ano, avšak vším tím chtějí, abychom toto své omezení (které je ztvárněné prostřednictvím těch situací) uviděli a jakmile jej uvidíme, dostaneme dárek v podobě dalšího poznání. To poznání je potřeba, abychom „uviděli“.

Tedy, až v těch nepříjemných, možná i dramatických situacích začneme vidět požehnání, podporu a velkou pomoc, herec (určitý člověk v naší realitě) splnil tuto svoji roli. V ten okamžik v dané záležitosti přesáhneme sebe sama, naše omezené nižší já, naše ego. A postupně se tak budeme stávat většími, ve smyslu silnějšími (láskyplnějšími). A jen svoji prostou přítomností budeme usnadňovat cestu sobě, svým blízkým, lidem okolo sebe. Ne vždy se naše pomoc lidem okolo nás musí jevit jako pomoc, kterou ve skutečnosti je, jelikož naší přítomností, našim životem, jim mnohdy zpochybníme jejich dosavadní počínání založené na jejich egu. A ego se často staví na odpor tam, kde je ohroženo. A tito lidé jsou pak na nás protivní, různými způsoby „útočí“.

Avšak lidé okolo vás (aniž by si to možná uvědomovali) tu sílu (lásku) budou z vás cítit a budou někde uvnitř hluboko sebe vědět, že toto je i jejich cesta. Přesněji, ne že by byla jejich cesta po vaší cestě. Jejich cesta je jiná, avšak stejně tak jako ta vaše i jejich směřuje k osvobození od všech neláskyplných programů v mysli (k osvobození od vlastního omezení). Lidé kolem vás začnou chápat, že cesta ven z toho všeho pro ně nepříjemného je cestou velkého pohroužení se do sebe. Nebude se jim možná chtít, protože budou tušit, že uvnitř sebe dojdou k informaci (kterou tak nějak ví, že znají), že si vše způsobili sami, že za jejich situace v životě nikdo jiný nemůže, že je to jejich sklizeň jimi kdysi zasetého, že je to jejich odpovědnost a zároveň ohromná pomoc. A to mnohdy bolí.

Avšak navzdory občasnému nepohodlí na této cestě, cestě k sobě, uvnitř nás se začíná čím dál více rozlévat blaženost. Takový ten pocit, který je směsicí ohromné radosti, vděčnosti za vše, naprostého naplnění a plný stavů „aha“ (plný okamžiků náhlých prozření) spojených s hlubokým pocitem bezpečí. A tento pocit bezpečí je naprosto nesrovnatelný s jakýmkoliv hmotným nebo emocionálním zabezpečením zde. Má dosavadní zkušenost.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc