Vnitřní a vnější cyklus

Nedávno jsem měla s jednou slečnou individuální sezení. Všichni si pomáháme navzájem (byť často nevědomě), a tak i toto povídání s danou ženou bylo z části i povídání, které patřilo mně samotné, které jsem potřebovala slyšet i já sama. A tak při jedné mé reakci na povídání dané paní, jsem prožila efekt „aha“ a mě přišlo poznání nejen o stavu, ve kterém se ona právě nachází a proč jí tedy říkám, co říkám, ale současně informace o mém vlastním aktuálním stavu.

Tak jak to nyní vnímám, čas v podobě, v jakém ho většina z nás vnímá, není. Vše se točí jakoby v kruhu. Sotva opíšeme jednu kružnici a ukončujeme tak nějaký cyklus v našem životě, započíná další cyklus a my jsme opět postaveni na počátek další kruhové dráhy. Tato další kružnice se buď nachází pod již ukončenou a nás to tak v našem vývoji hodilo jakoby zpátky (zdánlivě) nebo naopak nová kružnice, která je před námi, se nachází nad úrovní již dokončené. Každopádně vždy postupujeme z toho širšího vnímání vpřed. Vždy pokračujeme ve svém vývoji, byť současná kružnice, kterou máme „oběhnout“ (prožít), je o zastavení, o přehodnocení všeho současného nebo naopak je o velkém vnitřním přerodu a s tím následně souvisejících velkých vnějších životních rozhodnutích.

Sama si ve svém životě uvědomuji několik takových ukončování (okamžiků, kdy jsem akorát „dobíhala“ daný okruh). Pokaždé toto období provázely pocity zmatku, ztráty identity, pocity zmaru, ztráty a takové hluboké prázdnoty. Byly to období, kdy jsem se opakovaně cítila snad i jako nicka (byť v různé intenzitě). Avšak i tato období těchto nepříjemných pocitů po nějaké době skončila a já se uvnitř sebe začala cítit ještě líp než před tím, měla více síly (odvahy) čelit „překážkám“ na své cestě, bylo pro mě zase o něco snadnější v „nepříjemných“ situacích vidět dar, v „nepříjemných“ lidech vidět to dobré v nich. A spolu s tím jsem vždy získala opětovné poznání, že ten pocit zmatku a pocit outsidera jsem ve skutečnosti necítila já, ale mé ego, jelikož identita, kterou mi nalepilo, a díky níž mi mohlo vládnout, se začala rozpadat a ono začalo být zoufalé nad další ztrátou oblasti, kterou kontrolovalo.

Tak jak se vše točí v kruhu, tak i nás vývoj uvnitř sebe se střídá s obdobím, kdy svůj vnitřní posun máme začít projevovat vně. Jakoby po doběhnutí „vniřního okruhu“ následoval běh na „vnějším okruhu“, kde máme plně využít vše nové, co jsme se na předešlém „vnitřním okruhu“ naučili.

Moje opakovaná zkušenost je, že při dobíhání posledních metrů „vnitřního okruhu“, vždy cítím přesycení „duchovnem“, přesycení těmi všemi vnitřními prožitky, tím vším nehmotným, co nevidím vně a nemůžu si na to šáhnout. Často mě při tom zaplaví pocit zbytečnosti toho všeho a urputná chuť žít ve svém vnějším životě. Neděje se nic jiného, než že „duchovní“ (vnitřní) poznání v daném „vnitřním okruhu“ jsem již vstřebala, a proto nyní dobíhám poslední metry tohoto okruhu, a následně je potřeba v navazujícím „vnějším okruhu“ tyto nové vnitřní poznatky začít aplikovat vně, ve svém životě. Období běhu po „vnitřním okruhu“ je tak obdobím vzlétnutí a období běhu po „vnějším okruhu“ je obdobím uzemnění. V průběhu cyklu „vnitřního okruhu“ mi vzlétáme, vznášíme se nad svým životem a tam, kam svoji dosavadní silou (láskou) dosáhneme, vidíme svůj pozemský život z nadhledu, vidíme široké souvislosti a skutečné příčiny našich (a nejen našich) současných situací a vztahů. V průběhu cyklu „vnějšího okruhu“ jsme znovu plně ukotveni na Zemi, ve svém životě, ve svých situacích, vztazích, avšak už jsme jiní. Obohacení o nové „nehmotné“ poznatky získané cyklem „vnitřního okruhu“ mi zapracováváme do svého života, a tak přehodnocujeme své cíle, přání a priority, činíme nová rozhodnutí, měníme stávající dohody a sliby.

Ke konci mého vnitřního cyklu mě vždy chytne mé ego a já nabývám dojmu, že jsem něco víc, jelikož si uvědomuji, že vnímám víc, než jsem vnímala. Je to proto, že při mém vzlétnutí jsem narazila na můj současný pomyslný strop mého vnitřního vývoje, na své vlastní ego, na své vlastní omezení. Je to znamení, že v tomto vnitřním cyklu jsem se naučila pro sebe maximum, co zatím mohu a tento prozatimní vnitřní cyklus končí. A stejně tak ke konci vnějšího cyklu, kdy vstřebané vnitřní poznání aplikuji ve svém životě, v jednu chvíli vždy dojdu k bodu, kdy mi můj vnější projev přestane dávat smysl a začíná se mi zdát prázdný, beze smyslu. Je to proto, že ve vnější podobě jsem již obsáhla vše nové, co uvnitř sebe vím, a že je čas vydat se znovu na cestu po „vnitřním okruhu“.

Ta žena, o které jsem se zmínila v úvodu tohoto článku, potřebovala slyšet právě toto. Potřebovala, abych se s ní podělila přesně o tuto moji zkušenost, mé poznání. Pro tyto informace si ke mně přišla. Nacházela se na konci jednoho jejího vnitřního cyklu (snad poprvé se v tomto cyklu nacházela vědomě) a ona začala mít po krk jejího „duchovního“ (vnitřního) vývoje a začala si uvědomovat, že nežije svůj život, nýbrž se pořád dokola „duchovně“ vzdělává. Dělo se to, jelikož ve svém vnitřním cyklu obsáhla maximum, co zatím byla schopná a byl čas započít další vnější cyklus a tam veškeré nově získané vnitřní bohatství aplikovat. A zároveň já pro sebe si potřebovala uvědomit, že i já sama nyní dokončuji svůj „vnitřní okruh“ a sama se nacházím na přelomu mezi ukončením starého vnitřního cyklu a započetím nového vnějšího.

A takto je to krásně zařízené, že přichází lidé, kteří potřebují informace, které jste vy načerpali z vaší vlastní cesty, kteří si potřebují uvědomit to, co vy již máte ve vědomí. A zároveň i oni jsou poslové pro vás a zprostředkovávají vám informace o vaší vlastní cestě. Učení a vyučování je souběžné, jelikož všichni jsme vzájemně žáky i učiteli současně.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc