Jak jsem přestala mluvit

V minulém článku jsem psala o informacích o naší cestě, které jsou všude kolem nás. Na email, který mě inspiroval k sepsání článku, jsem si nevzpomněla po mnoha měsících náhodou. Nic se v našem životě neděje jen tak náhodou. Vše má svůj hlubší řád, byť pro někoho možná zatím neviditelný.

Na ten email jsem si vzpomněla v době, kdy jsem ležela s teplotou v posteli a v době, kdy jsem jej psala, jsem už nemohla ani mluvit. Pár dní jsem úplně ztratila hlas. A ještě ani dnes se mi můj hlas plně nevrátil.

Proč o tom píšu?

Já sama nejsem ani zdaleka u sebe, ve své síle. Stejně jako vy i já si postupně zpracovávám svá neodpuštěná zranění, svoji nelásku. Čím je člověk blíž sobě, tím mnohokrát hlubší a bolestivější jsou ta zranění, která je potřeba odpustit sobě a jiným. Proč jsou mnohdy bolestivější? Už na ně máte dostatek síly, jelikož jste se předchozími zpracovanými bloky otevřeli většímu rozsahu lásky, své síly. Po zpracování přichází poznání, o které se s vámi dělím mým psaním. Je to podobné, jako když proklestíte cestičku velkým houštím (zpracujete si nějaké své omezení) a pak se po ní vydáte zpátky na začátek té cesty (přijde poznání a vy najednou chápete souvislosti mezi vašimi minulými situacemi, vztahy a současností). Na samém začátku té cesty s údivem spatříte několik lidí, kteří přešlapují na místě, chtějí se tak moc po té cestě vydat, vědí, že mají, ale bojí se. Vy najednou chápete, že vaše omezení, ze kterého se vám podařilo se osvobodit, je možná omezením i jiných (nebo je i jejich omezením alespoň zčásti). V tu chvíli vám začíná docházet něco zdánlivě rozporuplného, a sice že nejste středobod všeho, avšak zároveň vaše postupné osvobozování má dalekosáhlý dopad výrazně přesahující hranice jednoho člověka. Tím vzroste ohromná pokora k vašemu životu a ke všemu, co se v něm děje.  Váš život jakoby nabral na kráse. Vy těm lidem na začátku té vámi prošlapané cesty nabídnete ruku (o svá poznání se s jinými dělíte psaním nebo jiným způsobem). Záleží však na každém tam stojícím, jestli pomocnou ruku přijme, přijme později nebo nepřijme nikdy (Je na každém, jestli ta cesta bude pro něj informací o něm nebo ne).

Sama si poslední roky pomalinku a hodně ztěžka vysekávám jednu takovou zarostlou cestu.  Vím, že je to moje cesta. Jsem si už roky vědoma toho, že je to moje velké omezení, které po malinkatých kousíčkách zpracovávám. Jednou se mi podaří vysekat na té cestě větší kus (To, když se v situaci, která mi jen zhmotňuje dané omezení, rozhodnu vidět lásku). Jindy se však na té cestě vrátím o pěkný kus zpět a část již prosekané cesty opět zaroste, i když ne už tak hustě (To, když mě v situaci, která mi jen zhmotňuje dané omezení, ovládnou mé emoce plné strachu, zlosti a třeba i sebelítosti).

Toto mé velké omezení poslední týdny hodně intenzivně řeším a projevuje se mi v osobní rovině. Jsem si vědoma toho, že graduje, že se dostává na samotný vrchol jeho intenzity, jelikož je načase, aby bylo propuštěno. A já mohla pokračovat dál, lehčí, svobodnější. Poslední dny před onemocněním (před tím, než mi hlasivky zcela vypověděly službu) mé ego zvýšilo touhu v dané oblasti, ve které se mé omezení projevovalo, a tím se uvnitř mě zvýšil i tlak mít pod kontrolou běh věcí v této oblasti. Nechala jsem se unést svými emocemi, začala jsem se s nimi ztotožňovat (ego mě dostalo) a začala jsem různými způsoby vyvíjet tlak, předně slovy. Manipulovala jsem, jelikož jsem tlačila, z vnějšího okolí si vynucovala nějaký impuls. Zlobila jsem se na to, že to tak je, že v takové situaci jsem. V těch chvílích jsem zcela zapomněla danou situaci vnímat jako dar. Zapomněla jsem být vděčná a pokorná ke svému životu. To neznamená se situací souhlasit. Znamená to najít v té situaci svoji radost. Tímto rozpoložením projevíme vděčnost, jakoby prohlédneme za závoj iluze, jelikož tu situaci nevidíme tak, jak se jeví očima, ale ze širšího pohledu, ze kterého je darem. V tu chvíli jsme přesáhli sebe sama, překročili jsme to, co dosud známe, překročili jsme sebe, svůj blok a osvobodili jsme se.

A tak i mé onemocnění, byla pomoc. Jednak mě to mělo zastavit, abych v posteli neměla prostor pro nic jiného než „tady a teď“ a jediné, co mohla je pracovat se svými myšlenkami. A pak taky má neschopnost mluvit byla ohromnou pomocí, kdy mi bylo zabráněno napáchat si ohromné škody. Neboť, jak zasejeme, tak i sklidíme. A zaséváme i slovy. To, co vám píšu, jsem si v době před vypuknutím nemoci uvědomovala. Přicházely mi zevnitř mě informace, abych se přestala takto chovat, abych přestala tlačit, jenže má touha, mé ego mě vždy převálcovalo. Tyto samé informace mi přicházely i v době, kdy už jsem ležela s horečnou v posteli, avšak ještě jsem mohla mluvit. Jenže, já byla neponaučitelná. Tyto informace mi přišly opakovaně i poté, co jsem ztratila hlas. Jenže, já i přes chrapot, si občas nemohla pomoci a z úst vypustila nelásku. A tak není divu, že se mi ten hlas ještě plně nevrátil ani po čtrnácti dnech. Můj hlas je však den ode dne lepší. A nemám pochyb, že je to právě tím, že uvnitř sebe cítím, že byť jsem stále v dané mi nepříjemné situaci, uvnitř mě se znovu začíná rozlévat klid a vděčnost za vše, co se mi děje a hýřím nápady, co vše mohu v dané situaci dělat, abych cítila radost. A najednou znovu vidím, co všechno mám a že je toho tolik, co já můžu sama udělat.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc