Jak je vše jinak

Nedávno mi psal jeden z vás. Dělá si starosti se svým mladším dítětem, které dle jeho slov neví, co chce, je odmalička nespokojený, nešťastný, nenaplněný. Jeho starší sourozenec je prý pravý opak, neboť je odmala šťastné dítě, které vždy ví, co chce a vždy toho dosáhne.

Přišlo mi, že se mám o část odpovědi podělit i s vámi ostatními.

V dopise se píše, že starší syn ví, co chce, že se cítí snad i naplněný, šťastný, že smysluplně využívá čas tím, co jej baví, a že mladší ne. Co když je všechno ve skutečnosti úplně jinak? Co když je to jinak, než jak se to jeví navenek?

Co když cesta toho staršího je například ta, že potřebuje nabýt přesvědčení, že mu všechno jde a má, na co si ukáže, aby později v dospělosti mohl být konfrontován se svým hodnocením sebe a svého života, kdy se mu třeba podle něho už tolik dařit nebude v porovnání se svým dětstvím a dospíváním? A pokud by tomu tak bylo, není na tom nic špatně, jelikož tento jeho pomyslný pád pro něj znamená dar, prostřednictvím kterého může přehodnotit a i zbortit nějaké přesvědčení o sobě a jiných a stát se svobodnějším.

A jak mohou rodiče tohoto dítěte vědět, že je šťastný? Třeba je uhoněný z toho ustavičného naplňování své představy a představy svých rodičů a jiných lidí o tom, jak je úžasný, schopný, šťastný? A přes to všechno nemá čas na to, co by on sám ve skutečnosti chtěl, nebo ani už neví a neodváží se sám sebe ptát, co on sám by vlastně chtěl.

A ten mladší? Co když je to jeho cesta? Co když tím má poznat, jaké to je nevědět, co chce, aby až najednou vědět bude, bude k tomu pokorný, a úplně jinak se toho chopí? Co když to, že v rodině je vnímán jako ten, který na rozdíl od bratra neví, co chce, mu dává dar v podobě mnohem menší odpovědnosti v tom plnit ty představy o tom, že je hvězda? Co když mu to vytváří prostor mít čas sám na sebe? Paradoxně, třeba mu to vytváří prostor mnohem větší, než jeho staršímu bratrovi.

Rodičové nesrovnávejte své děti. 

Buďme pokorní ke všemu co je, ke všem lidem okolo nás. Neposuzujme. To souzení stejně nevypovídá o nikom jiném, než o nás samých. Neznáme ten příběh v pozadí, v důsledku kterého se vše děje, jak má.

Třeba já, byla jsem v rodině vždy ta, která vždy ví, co chce. Mysleli si to i rodiče a dávali to mně, mým sourozencům a lidem okolo různými způsoby najevo. Byla jsem ta lepší, šikovnější. Zkrátka ta, která více odpovídala jejich představě. Vše, co jsem chtěla, na to jsem dosáhla, abych ve svých 27 letech většinu toho, co jsem chtěla, odevzdala (a stále odevzdávám). Byla to moje cesta. Měla jsem si vystavět svůj hrad a představu o tom, jak úžasná jsem, aby se mi pak ten hrad zbortil jak domeček z karet. A čím byl vyšší, tím to bylo pro mě lepší, tím větší lekce a hlubší ponaučení (poznání) v tom pro mě bylo. A víte, co dalšího je na tom krásné? Zborcení mé představy (mého bloku) pomohlo ve zhroucení představy mých rodičů, mých sourozenců a jiných lidí v mém blízkém okolí. To mé poznání není tak jen mé, ale šíří se jako lavina a má dalekosáhlejší rozměr přesahující hranice jednoho člověka. Všichni máme tu moc. A o tom to tu je :-)

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc