Žijme své nejlepší možnosti

Všichni chceme žít v harmonii, mít v sobě vnitřní klid a radost. Mnozí z nás čekáme, že ta zmíněná harmonie, vnitřní klid a radost přijde, až pomine nebo naopak do našeho života přijde to či ono. Někteří si možná myslí, že čím je člověk blíže sobě, tím méně „nepříjemných“ věcí se mu děje a snáze si tak udrží vnitřní klid a radost.

Všichni jsme se sem přišli učit a tím objevit, že my máme tu moc. Jak jinak to zjistit, než pořád dokola opakujícím se sklízením toho, co jsme kdysi dávno nebo nedávno zaseli? A tak jsme sem šli zasévat a sklízet v naději, že tento neustále se opakující vzorec (tím jak se opakuje) odhalíme a tak objevíme svoji moc a zároveň odpovědnost, kterou s tím máme. A jednou se staneme plně vědomými tvůrci.

Zaséváme v každém okamžiku svými myšlenkami, slovy a skutky. A ano, čím je člověk blíže sobě a více tak cítí propojení se vším a všemi, tím snazší je pro něj mít pozitivní myšlenky, vypouštět vyživující a podporující slova a činit tomu odpovídající skutky. Z tohoto pohledu pro člověka více u sebe je snazší zasévat lásku a častěji tak činí, a tak pak i častěji lásku sklízí. Avšak ani tento člověk se nevyhne tomu sklízet své minulé zasetí ještě z doby v tomto životě či jiném, kdy nebyl ještě schopen tolika lásky. Je to ještě složitější, neboť mnohdy sem jdeme zaset něco, co chceme pomoci určité rodové linii s láskou sklidit (rozbořit vzorec, který jako zátěž přebírá jedna generace od druhé), a osvobodit tak od tohoto břemene následující generace. A jak jinak můžeme něco uzdravit než tím, že se tím nejdříve infikujeme sami a pak se svoji vnitřní silou (rozsahem lásky, vůči které jsme se otevřeli uvnitř) snažíme danou situaci, která je jen zhmotněným daného břemene, opravdu přijmout a touto láskou tak uzdravit. Navíc, čím jsme více u sebe, a máme tak větší sílu, na povrch vyplouvají často dávné a velké bolesti (které se zhmotňují prostřednictvím jiných lidí a situací). A vyplouvají až v okamžiku, kdy máme v sobě dostatek lásky (síly) je uzdravit.

Být víc u sebe tedy neznamená nutně mít méně nepříjemných věcí kolem sebe. Naopak, mnohdy to znamená, že vyvstanou věci ještě náročnější a objeví se proto, že teď již na ně máme sílu. A jsme velmi požehnáni, pokud se tak děje, jelikož čistíme zranění mnohdy z takové hloubky, kam jsme dříve nebyli schopni dohlédnout natož mít sílu je uzdravit.

Je tedy iluze myslet si, že tu vytouženou harmonii a radost ze života získáme, až když pominou nepříjemné situace a že ty pominou, čím blíže budeme sobě. Není to totiž o nepříjemných situacích, ale o našem přístupu k nim.

Velice hezky je to vystiženo v jedné pohádce, kde z bohatého se stal chudý (jelikož jen sklidil, co před tím zasel) a bylo na něm, jak se k tomu postaví. Místo aby fňukal, litoval se a proklínal svůj osud, s ohromnou energií a radostí ve tváři v podmínkách, ve kterých byl, začal činit vše, co v dané chvíli mohl, aby se mu podmínky zlepšily. Byl plný plánů a elánu, co všechno z toho nic vybuduje a tato představa spolu s jeho aktivitou mu činila radost. A tím skutečně a natrvalo sklidil (už se situace nebude muset opakovat), jelikož on tu svoji náhlou bídu přijal. Přistoupil k ní s láskou – s vírou, že je to v pořádku namísto sebelítosti a pocitu nespravedlnosti, což je projev ega. To způsobilo, že si začal užívat stav, jaký je. Tím přijetím získal sílu své vnější na pohled nepříznivé podmínky postupně přetavit v podklad.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc