Jak necítit k druhému nepříjemné emoce

Někdo něco poznamená, něco nám nebo jinému poví, nějak zareaguje, nějak se zatváří. Nás se to dotkne. Ve svém těle najednou cítíme nejrůznější emoce od vzteku, zloby, sebelítosti a jiné.  My často zareagujeme v souladu s tím, co v nás reakce dotyčného vyvolala, na místo, abychom reagovali na to, co dotčený daným chtěl skutečně říct nebo co ve skutečnosti na sebe danou reakcí prozradil (reagujeme na iluzi namísto skutečnosti).

Na tom, co budu popisovat níže, můžeme vidět zákon karmy (jak zasejeme, tak sklidíme) a hlavně můžeme uvidět klíč, jak se z toho pořád stále opakujícího kruhu zraňujících reakcí dostat ven.

Pokud nad námi v dané situaci převzaly moc naše emoce, pokusme se získat zpět moc nad svým tělem, a až poté zareagujme. Budeme-li jednat hned a reagovat tak pod vlivem těchto nepříjemných emocí, naše reakce bude o našem strachu, který nám ten dotyčný svojí reakcí odkryl.

A tak naše dohady a neshody s jinými nejsou o ničem jiném než o strachu všech zúčastněných. Dokud aktéry dané situace budou ovládat strachy v dané situaci, reakce jednoho ze strachu na reakci ze strachu druhého se budou pořád dokola střídat. A tak se všichni zúčastnění v dané nepříjemné situaci budou točit v kruhu, dokud byť jeden z nich z toho kruhu nevystoupí.

Vystoupíme z toho kruhu pokaždé, když přestaneme reagovat na strach toho druhého. To nastane vždy, když přestaneme být ovládáni svými emocemi, které byly vyvolány strachem, který v nás vyvolal náš protivník svými vlastními obavami. A z tohoto kruhu a z nadvlády našich emocí se dá vystoupit za použití toho jediného skutečného v nás samých. Za použití lásky. Za užití té zdánlivě nejprostší a přitom nejsilnější energie, která tu kdy byla a bude. A jak použít lásku v tomto případě? Jednoduše. V průběhu reakce toho dotyčného, která nás rozrušuje a na kterou potřebujeme reagovat nebo alespoň v duchu si něco „nehezkého“ pro sebe pomyslet, vidět v tom druhém ty dobré věci. Nemusí nám to jít hned, i snaha se velice cení a sami uvidíte, jak za chvíli to půjde stále lépe a snáze. V těchto okamžicích, kdy se vám podaří soustředit se u dotčeného člověka v průběhu jeho nepřátelské, pichlavé reakce (nebo posléze) na to všechno ostatní krásné v něm (na lásku, vůči které se uvnitř sebe již dokázal otevřít), v ten moment jej vnímáte tak, jakým opravdu je. Jelikož my všichni jsme "jen" láska. Všechny naše neláskyplné reakce jsou jen projevem našeho pozemského ega (strachu). A každý z nás ten strach máme na jiných místech. A ti, kteří jej mají na podobných místech, to jsou pak ti, se kterými si rozumíme a kteří zastávají stejný názor. (Už vnímáte tu iluzi o tom, že někdo je na stejné vlně s námi a jiní ne?). Tím, že se v daném člověku budete snažit vnímat jen lásku, vystoupíte z toho kruhu (na chvíli nebo napořád), nepřátelské vlákno, kterým jste oba pomyslně spojeni, se přetrhne a oba (nebo alespoň vy) budete svobodní. A ta svoboda znamená, že ve vztahu k tomu člověku nebudete již uvězněni svoji omezenou představou (egem) o tom, jaký „špatný“ je. Mezi sebou budete mít čistý stůl a příležitost spojit se novým tentokrát však vzájemně vyživujícím vláknem podpory a pochopení.

Všechny naše projevy nelásky k lidem okolo nás nám ve skutečnosti ohromně škodí. Hluboko uvnitř sebe tak nějak víme, že právě tyto lidi toužíme tolik milovat. Přes to všechno jakoby hluboko uvnitř sebe cítíme, že oni jsou nám snad blíže jak kdokoliv nyní milovaný okolo nás (byť ego tuto myšlenku velice rychle rozpustí). V přítomnosti těchto lidí, kteří nás různými způsoby rozrušují, my jsme ve skutečnosti velice rádi. Dokonce se možná mnozí z nás přistihneme, že i jejich přítomnost vyhledáváme, ačkoliv pokaždé či často odcházíme ze setkání jak zpráskaní psi. Víte, proč máme tyto rozporuplné pocity? Vnitřně cítíme tu ohromnou lásku, kterou právě k těmto lidem (duším) chováme. Často se známe dlouho a prožili jsme spolu kdysi mnoho (byť si třeba zatím někteří nevzpomínáme). Máme mnohdy podobnou zkušenost, podobné krásné i ne příliš hezké vzpomínky (které si možná ještě nevybavujeme a které jsou v podvědomí). Nezřídka zjišťujeme, že právě tito lidé, kteří v nás vyvolávají různě nepříjemné emoce, jsou nám tak podobní. Líbí se jim podobné věci, mají podobné priority. A tato pravda se nám odhaluje čím dál jasněji, jak se naše vzájemná zranění ze současné nebo velmi dávné doby uzdravují. 

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc