Jak ohromnou máme moc

Jak to v tento čas bývá, vystojíme mnohdy spoustu front, postojíme si v zácpách či děláme okružní jízdu po parkovištích v naději, že se mezitím pro nás a naše auto uvolní místo.

Jsme při tom v různé intenzitě nevrlý, zlostní a vzteklý a na lidi kolem vypouštíme jed v podobě různých nadávek a jiných slovních nebo mimoslovních reakcí. Vůbec si však mnozí neuvědomujeme (nebo v zajetí svého vlastního presu zapomeneme), co si tím sobě a nejen sobě způsobujeme.

Před několika dny jsem stála frontu na poště. Jak jsem tak čekala, sledovala jsem dění kolem. Po nějaké době stání ve frontě, se někteří lidé přede mnou významně otáčeli na ty za nimi (i na mě), kroutili útrpně hlavou nebo pronášeli něco ve smyslu „to snad není možný“ a snažili se očním kontaktem spojit s jinými a vyzískat tak od nich nepřímo podporu.

Začalo to jednou takovouto nevrlou reakcí jednoho z nich a po několika minutách, už kroutili hlavou skoro všichni. Jako by se vzedmula ohromná vlna nenávisti, zlosti a vzteku. Ta se projevovala i k dětem, které spolu se svými rodiči čekali ve frontě. Jelikož rodiče dětem začali odsekávat a ztrácet trpělivost.

Když jsem se do fronty zařadila, slyšela jsem, jak nějaká paní přede mnou povídá starší paní o dvou holích před ní, ať si sedne a až přijde na řadu, tak se zařadí. Tato samá paní, co tak soucitně zareagovala, a tu starší paní přiměla sednout a počkat vsedě až přijde na řadu, této starší paní pak následně tak zlostně vyčinila v momentě, kdy na tu starší paní přišla řada a ona si tak vykračovala k přepážce. Pronesla ve dvou větách něco ve smyslu, že to by si mohl sednout každý a že ona, když měla zlomenou nohu, taky stála o berlích ve frontě a nikoho to nezajímalo. Nutno podotknout, že tato zcela rozdílná reakce stejné paní na jednu a tu samou situaci nastala poté vzedmuté vlně nepřátelských emocí. A přesně takto se my všichni vzájemně ovlivňujeme.

Jenže mnozí si už neuvědomujeme, že vše spěje do rovnováhy a tedy, jak zasejeme, tak sklidíme. A je zcela jedno, jestli jsme podlehli nepřátelské emoci (egu) někoho jiného nebo my jsme byli ti, kteří rozrušili vnitřní klid jiných. Každý z nás se rozhoduje, čemu dá přednost. Nikdo jiný za nás toto nemůže rozhodnout (byť mi často sebe a jiné přesvědčujeme o opaku – to když na jiné svalujeme vinu nebo si vyčítáme a na sebe bereme odpovědnost jiných). A rovněž nikdo jiný místo nás nemůže sklidit (převzít odpovědnost).

My všichni jsme ve skutečnosti „jen“ láska. Vše ostatní je iluze. A víte, v jaké části roku tato naše pravá podstata malinko vykukuje? Během adventu a vánočních svátků. Nepociťujeme v tento čas více euforie, nadšení a dojetí? Zastavuje se někdo z vás u stánků a obdivuje nebo dokonce zakoupí nějakou ručně dělanou drobnůstku, které byste si v jiný čas ani nevšimli? Avšak ejhle, v tento čas jakoby nabrala na kráse. Není to o té věci, je to o nás. My se v tento čas mnohem více otevíráme (byť často jen v tento čas), otevíráme více své srdce a jsme tak schopni i více vidět lásku všude kolem. Proto pro nás ta zdánlivě zbytečná ručně vyrobená věc má najednou jinou hodnotu, těší nás se na ni dívat, cítíme hřejivé teplo. Cítíme totiž tu lásku, tu energii, se kterou byla mnohdy vyráběna. A jelikož jsme více jak kdy jindy v roce otevřeni lásce, jsme více schopni lásku uvidět a ocenit ve všem. Jelikož vše spěje do rovnováhy a jak zasejeme, tak sklidíme.

Tu euforii, nadšení a dojetí, co mnozí z nás ve větší míře cítí během prosince, jsme sem přišli cítit po celý rok, po celý náš život. Je na nás, co si zvolíme. Vyberme si soucit a pochopení k sobě a jiným. To je klíč k hojnosti ve všem.

Milovaní, děkuji Vám mnohokrát za podporu, kterou mi po celou dobu, co existuje jinypristup.cz, poskytujete. Přeji všem krásné Vánoce a v nadcházejícím roce, ať se v každém z nás ještě více rozhoří plamen, který zase o něco jasněji posvítí na cestu nám a nejen nám :-) :-*

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc