My jsme tak ohleduplní a ostatní kolem nás ne

Vznikne nějaká pro nás nepříjemná situace a my nahlas či v tichu pro sebe si povíme, že nechápeme, proč zrovna nám se to děje, vždyť my jsme tak ke všem ohleduplní, tak přející, tak slušní lidé.

A to je ten háček!

Pokud se v našem životě vyskytne cokoliv, co se nám nelíbí (co pociťujeme jako nespravedlnost, jako křivdu, nebo naopak se zabalíme do výčitek) a my na to ať už nahlas nebo v duchu reagujeme tím, že sebe nebo jiné přesvědčujeme o tom, jak my nic, to oni, pak je to znamením, že jsme dosud v dané oblasti našeho ega neudělali ten pomyslný první krok směrem k jeho propuštění.

V první části propuštění a osvobození bloku je totiž nezbytné přijmout odpovědnost a přijmout tak, že vše, co se děje, je z hlubšího pohledu v pořádku, že je to reakce na naši nedávnou nebo hodně dávnou akci, a něco nám je tím sdělováno. Jedině ve stavu přijetí a vděčnosti za to, co se nám děje (ve stavu míru) můžeme postoupit dále. Jedině pak k nám budou přicházet informace o daném bloku (přesněji, jsme schopni tyto informace zaznamenat) a jedině tak se nám dostane vedení o tom, z čeho blok vznikl. Jakmile budeme vědět, z čeho blok vznikl, budeme i vědět, co zapříčiní jeho propuštění.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc