Nenávist jako chvilková úleva

Pokud jsme nedávno nebo hodně dávno prožili nějakou bolest (je jedno, jestli si ji uvědomujeme nebo ne), kterou jsme dosud sobě nebo jiným skutečně neodpustili, při různých situacích nebo při kontaktu s určitými lidmi, kteří nám byť nevědomě připomínají tuto naši starou bolest, cítíme různé nepříjemné emoce od vzteku, zloby, až po nenávist.

Když někoho nemáme rádi, nebo ho dokonce nenávidíme, všimněte si, jak je nám dobře, když o něm mluvíme před jinými nehezky. Jakou úlevu cítíme, když pro sebe či v přítomnosti jiných vypíchneme to, co se mu nepovedlo. Často to mnozí z nás děláme nepřímo, ještě více manipulativně, a to prostřednictvím účelového chlácholení jiných lidí, kteří jsou s těmi, které nenávidíme v těsné blízkosti. A tak se navenek či uvnitř sami pro sebe chlubíme například svými dětmi, ty vyzdvihujeme na úkor jejich partnera (který má podle nás spoustu chyb na rozdíl od našeho dítěte, které je tak hodné, takový chudák, tak úžasné…), nebo vyzdvihujeme svoji rodinu na úkor partnerovi, nebo své děti na úkor dětí svých sourozenců, nebo svého současného partnera oproti bývalému partnerovi.

Ať tyto aktivity provádíme jakýmikoliv způsoby, vždy u nás dochází k úlevě. A to je ten jediný důvod (byť často nevědomý), proč se takto ponižujeme, proč snižujeme svoji hodnotu, svoji velikost tím, že pro pocit „bezpečí“ obětujeme jiné. A to i přesto, že to, že ve vztahu k někomu cítíme nepříjemné emoce, není to problém toho druhého, který je v nás vyvolává, ale je to jen náš vlastní blok.

Tato zmíněná úleva, která se dostaví vždy, když na toho, koho vidíme v černém světle, nakydáme ještě více, abychom si tak udrželi představu o tom, jak špatný je, je však jen krátkodobá. O tom se jistě přesvědčil ve svém životě mnohokrát každý z nás. A to je i důvodem, proč potřebujeme znovu a znovu utvrzovat sebe a jiné o tom, jak ten dotyčný je horší, míň schopný, míň hodný než někdo jiný nebo my sami.

Milovaní, je to podle mě velmi důmyslná past našeho ega, našeho strachu. Ta krátkodobá úleva je jako pozlátko, jako iluze, za kterou se pořád dokola honíme. To vše z jediného důvodu, aby přes tu krátkodobou úlevu my neviděli na cestu, na cestu k sobě. Abychom nezjistili, že ta skutečná a hlavně trvalá úleva ve vztahu k tomu dotyčnému nebo k dotčené stále se opakující situaci nastane, až když namísto ega (a naší klasické vnitřní i vnější reakce) dáme přednost lásce. A tedy, budeme v daném člověku vnímat jen lásku, vůči které se ten dotyčný již zvládl otevřít a na tu se soustředíme namísto projevů jeho ega, které tu máme všichni :-), a které nejsme my.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc