Prázdnota

Roky jsem měla přání, něco jsem moc chtěla, po něčem jsem moc toužila, najednou však to přání zešedlo, ta touha pomalu vyhasla. Ocitla jsem se jakoby v prázdnu, kde není nic. V tom stavu prázdna jsem netušila, co chci, po čem toužím a co bych si přála. Respektive, připadalo mi, že nechci nic, na nic nemám chuť a jsem všeho „přejedená“. Pokud se takto nyní cítíte, ze své opakované vlastní zkušenosti mohu říct, že je důvod k velké oslavě a nikoliv k depresím a pocitům smutku.

Tento stav jsem zažívala pokaždé při velkém posunu k sobě (a jistě budu ještě mnohokrát zažívat). Ta prázdnota, ta nechuť k tomu, co jsem tak důvěrně znala (ať už to byly pracovní ambice, záliba, okruh lidí či jakákoliv aktivita) nebyla nic víc či míň než moje „smrt“ (transformace). Nešlo o fyzickou smrt, ale o ohromnou vnitřní proměnu, po které se mi pokaždé začal tvořit nový život. Tou tvorbou nového života mám na mysli rozboření starých vzorců myšlení, které vedlo k novým volbám, novým zálibám, k novým setkáním a loučením.

Je to stav, kdy jakoby pomyslně svlékáme starou kůži plnou ublížení, křivd, výčitek, jelikož je nám již malá, protože jsme ji přerostli (ego ztratilo zase kousek další moci nad námi).

Představte si, že jste naprosto přecpaní různým jídlem a to tak, že na nic dalšího nemáte chuť anebo dokonce pohled na jakoukoliv dobrotu ve vás vyvolává nevolno. Je to znamením, že jste přejedeni toho všeho. A stejně tak při prožívání prázdna jste přejedeni toho, co vám váš současný život nabízí.

Není to důvod ke smutku, právě naopak.

Toto období prázdna má pro nás stejný význam jako prázdno mezi nádechem a výdech. To prázdno je pokaždé přítomné mezi naším nadechnutím a vydechnutím. Tak jak po chvilce prázdna následuje vydechnutí spotřebovaného vzduchu, stejně tak náš pocit zmíněné prázdnoty je tu, aby nám vytvořil prostor v našem životě udělat inventuru a propustit již to, co již není s námi v souladu (čeho jsme přejedeni).

Období prázdna nás přímo nabádá (až „nutí“) k bytí tady a teď. Jen ve stavu plné přítomnosti a uvědomování si toho, co ve svém životě máme, čemu věnujeme čas a svoji energii, je totiž možné přehodnotit svůj život a dát jej do souladu s tím, kým jsme se stali uvnitř.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc