Naše bolesti jako naše výjimečnost

Znáte někoho, kdo zažil něco hodně nepříjemného, kdo měl hodně těžké období v životě, a neustále nebo alespoň často o tom mluví? Nebo sami využijete každé příležitosti, abyste světu, nebo minimálně někomu druhému sdělili, jak jste to měli nebo máte těžké?

Znám jednoho člověka, který často povídá o tom, jak měl hrozného partnera, jaké měl s ním trápení. Ta osoba využije skoro každou sebemenší příležitost, aby navázala na svůj život před lety a všem přítomným připomněla, co si zkusila.

Když se tak stane a o životě se svým bývalým partnerem začne, je to monolog na hodně dlouhou dobu. Do doby, než někomu se zadaří a přehodí rozhovor na jiné téma nebo dokud z nepřítomných výrazů ve tváři dané osobě nedojde, že už stačilo.

Když se to přihodilo nedávno, při opětovném vytahování minulého dramatického příběhu, který jsem slyšela už mockrát, jsem si všimla výrazu v obličeji toho dotyčného člověka při tom povídání. Byla v něm radost a snad i pýcha na to, jak úžasný je, když to vše zlé zvládl přečkat.

Vlastně mi došlo, že minulé drama nyní v současnosti tomu dotyčnému slouží jako osvědčení/diplom (viditelný důkaz) o jeho vlastní výjimečnosti a úžasnosti. Nebýt toho minulého dramatického příběhu, neměl by ten dotyčný snad jediný důkaz o tom, že je úžasný, schopný a výjimečný.

Vzápětí mi i zde došlo (to, co při jiných příležitostech a jiných situacích mnohokrát před tím), že vystavění si své výjimečnosti na minulých prožitých bolestech je právě jeden z největších chytáků naší ego-mysli (mysli ovládané naším egem). Ta nás tlačí do pocitu oběti, křivdy, provinění nebo třeba i výčitek.

Na místo, abychom převzali odpovědnost za danou situaci a připustili si tak a i přijali, že daná situace (byť hodně dramatická), se tu v našem životě vyskytla proto, že nám mám v něčem pomoci, že nám chce něco říct o našem životě či životech a že je tak v pořádku a dobře pro nás, že tu je, my od této své odpovědnosti utečeme do zdánlivého bezpečí – pocitu oběti nebo provinění. A v tom okamžiku se ta situace stává pouze nepříjemnou situací, místo toho, abychom ji svým přijetím (přijetí toho, že ať se děje cokoliv, děje se to z vyššího a hlubšího záměru v pořádku, jelikož nás to něco učí), proměnili ve zlato. 

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc