Naše bolesti jako naše výjimečnost

Znáte někoho, kdo zažil něco hodně nepříjemného, kdo měl hodně těžké období v životě, a neustále nebo alespoň často o tom mluví? Nebo sami využijete každé příležitosti, abyste světu, nebo minimálně někomu druhému sdělili, jak jste to měli nebo máte těžké?

Znám jednoho člověka, který často povídá o tom, jak měl hrozného partnera, jaké měl s ním trápení. Ta osoba využije skoro každou sebemenší příležitost, aby navázala na svůj život před lety a všem přítomným připomněla, co si zkusila.

Když se tak stane a o životě se svým bývalým partnerem začne, je to monolog na hodně dlouhou dobu. Do doby, než někomu se zadaří a přehodí rozhovor na jiné téma nebo dokud z nepřítomných výrazů ve tváři dané osobě nedojde, že už stačilo.

Když se to přihodilo nedávno, při opětovném vytahování minulého dramatického příběhu, který jsem slyšela už mockrát, jsem si všimla výrazu v obličeji toho dotyčného člověka při tom povídání. Byla v něm radost a snad i pýcha na to, jak úžasný je, když to vše zlé zvládl přečkat.

Vlastně mi došlo, že minulé drama nyní v současnosti tomu dotyčnému slouží jako osvědčení/diplom (viditelný důkaz) o jeho vlastní výjimečnosti a úžasnosti. Nebýt toho minulého dramatického příběhu, neměl by ten dotyčný snad jediný důkaz o tom, že je úžasný, schopný a výjimečný.

Vzápětí mi i zde došlo (to, co při jiných příležitostech a jiných situacích mnohokrát před tím), že vystavění si své výjimečnosti na minulých prožitých bolestech je právě jeden z největších chytáků naší ego-mysli (mysli ovládané naším egem). Ta nás tlačí do pocitu oběti, křivdy, provinění nebo třeba i výčitek.

Na místo, abychom převzali odpovědnost za danou situaci a připustili si tak a i přijali, že daná situace (byť hodně dramatická), se tu v našem životě vyskytla proto, že nám mám v něčem pomoci, že nám chce něco říct o našem životě či životech a že je tak v pořádku a dobře pro nás, že tu je, my od této své odpovědnosti utečeme do zdánlivého bezpečí – pocitu oběti nebo provinění. A v tom okamžiku se ta situace stává pouze nepříjemnou situací, místo toho, abychom ji svým přijetím (přijetí toho, že ať se děje cokoliv, děje se to z vyššího a hlubšího záměru v pořádku, jelikož nás to něco učí), proměnili ve zlato. 

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc