Vztah v krizi

Před nedávnem jsem obdržela jeden dotaz. Dotyčná osoba se mě ptala, zda je šance, že by mohl její vztah s partnerem fungovat a byli oba šťastní. Při odpovídání jsem si uvědomila, že má odpověď by mohla v něčem pomoci i dalším z vás, kteří se ocitáte ve vztahových zmatcích nebo prožíváte nedostatek partnerské lásky.

A tak vám moji odpověď trochu poupravenou posílám.

Tak jak jsme všichni v posledních letech hodně intenzivně vedeni, abychom byli opravdovější, láskyplní a soucitní (abychom otevřeli své srdce), jsou k tomu vedeny i naše současné vztahy (a to jak partnerské, přátelské, mezi rodiči a dětmi, …). Tak jak jsme různými způsoby tlačeni rozvíjet lásku, pochopení, soucit, a tedy odpuštění tam, kde jsme ho neměli (jedná se o proces transformace – proces výrazné změny myšlení, vnímání a prožívání sebe a všeho kolem), stejně tak je tomu v našich vztazích. Jelikož naše vztahy utváříme my, a když se měníme my, mění se i ony.

V rámci tohoto procesu zažíváme jako jednotlivci mnoho "smrtí" (zemření toho, co jsme doposud byli a jakoby pocitově začínáme nanovo - ovsem jen pocitově, ve skutečnosti se udál ohromný průlom), a stejně tak i naše vztahy zažívají mnoho takovýchto „smrtí“. Buď se po této pomyslné "smrti" vztah vzkřísí z popela obohacen o větší hloubku, porozumění a soucit, nebo skončí. To, jak to v každém konkrétním případě bude, to záleží na partnerech. My všichni jsme naprosto svobodní a my rozhodujeme, jak to bude. Ať to bude tak či onak, vždy je to, jak má, vždy je to v pořádku.

Sama mám vztah 6 let. Partner mě potkal v posledním roce koncipientury (v době, kdy jsem vykonávala jako advokátní učeň tříletou praxi, abych se pak následně mohla stát advokátkou). V té době jsem naprosto jasně věděla, že chci být advokátkou, což se také stalo a já započala výkon samostatné advokátní praxe. Vlastně můj partner začal chodit se zcela jinou ženskou než, se kterou je nyní. Za výměnou advokacie za jinypristup.cz nebylo nic jiného než můj vnitřní vývoj. A nebyla jsem v tom sama. Můj partner se stal rovněž zcela někým jiným, než byl před lety. Naše „smrti“ se tak odrazily na našem vztahu, který stejně jako my jich prodělal celou řadu.

Ty naše „smrti“ však nebyly nic jiného, než rozboření nějaké představy (bloku), o tom, jací jsme, jak to v životě chodí, jací jsou jiní. Vzniklo prázdno (proto to slovo „smrt“), které následně začalo být zaplňováno něčím novým, hlubším a opravdovějším. Naši partneři a jiní lidé v blízkých vazbách nám ukazují naše staré, mnohdy velice dávné, bolesti, u kterých jsme cítili pocity zrady, křivdy, provinění nebo výčitky (Bolesti, které jsme neodpustili). Nikdy se neví, zda dojde k uzdravení těchto bolestí (zda dojde k odpuštění). To máme totiž v rukou my. My s partnerem jsme stále spolu. Část věcí jsme zpracovali a náš vztah je hlubší. Přesněji, odbouráním některých svých vlastních omezení, jsme schopni více cítit tu skutečnou vazbu mezi námi, lásku (to jediné skutečné, co mezi námi všemi je). To však není příslibem toho, jak se bude dále vztah vyvíjet.

Možná ve své mysli ten váš vztah pořád řešíte a trápíte se tím. Odpoutejte se od toho. Nepřemýšlejte, zda spolu budete a pokud tak, jak se to zařídí (to nevymyslíte). Otočte pozornost k sobě. Věnujte se sobě. Tomu, co Vás těší a naplňuje. Ten nejdůvěrnější, nejpevnější a nejvíce obohacující vztah, který tu můžeme mít, je vztah k sobě samým. Mějte se rádi. Do ničeho se nenuťte.

Máme kolem sebe prostředí a lidi, kteří odrážejí nás samé, náš vztah k sobě. Nikdo nás nemůže naplnit štěstím a radostí, nikdo nás neučiní šťastným, to musíme udělat my sami pro sebe. Partner jen odrazí náš vztah k sobě. A pokud toužíme, aby to byl partner, kdo nás udělá šťastným, pak vlastně utíkáme od sebe, od toho, co my sami potřebujeme řešit ve vztahu k sobě.  A uvidíte. Buď vztah zůstane, nebo skončí. 

Ve dnech 25.11. a 26.11. 2016 budu mít seminář v Jižních Čechách (Vodňany a Písek), který mi organizuje úžasný člověk Petr Hynek a jeho CIIV. Pokud jste z této oblasti a rádi byste se dozvěděli více, zde je odkaz:  http://ciiv.org/?p=141.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc