Jak zvládat složité situace?

Nedávno jsem velice intenzivně prožívala jednu situaci, která ještě stále probíhá. Po mnoha měsících jsem opět pocítila intenzivní strachy a úzkost. Možná kdybyste věděli, o co se jedná, pousmáli byste se a prohodili dovětek, že to není žádné drama, že není důvod pociťovat strach či úzkost. A to je právě ono. Každý z nás své bolesti pociťuje na jiných místech, na jiných situacích. Je tomu tak, jelikož každý z nás má své bloky, svá emocionální zranění jinde.

Po chvíli, co se ta situace objevila, věděla jsem, že ji důvěrně znám. Respektive, důvěrně jsem znala tu konkrétní úzkost, tu konkrétní bezmoc. V tomto svém životě jsem se s těmito pro mě nepříjemnými pocity setkala při různých situacích a nyní znovu. Ty situace spolu nijak nesouvisely. Každá se týkala zcela něčeho jiného, avšak všechny měly jediný cíl, posunout můj blok z nevědomí do mého vědomí. A kdy máme své zranění ve vědomí? Když si jej uvědomujeme, když jej ve svém těle cítíme.

Poté, co mi to došlo. Uvědomila jsem si, o jaké mé vlastní omezení se jedná. Najednou jsem věděla, jakému strachu se mám postavit. Navíc jsem si uvědomila, že z předešlých situací, které mě vrhaly do podobných pocitů bezmoci, jsem vždy utekla a také jsem si vzpomněla, že jsem při posledním útěku věděla, že utíkám. Připodobnila bych to k běhu přes překážky.  Kdy místo toho, abych se při běhu pokusila tu překážku přeskočit, tak jsem ji oběhla, podlezla nebo se otočila a běžela nazpět. A tak tomuto mému omezení nezbylo nic jiného, než se mi po nějaké době opět připomenout, a dát mi tak další šanci tu překážku přeskočit a běžet dál.  A vznikla situace. 

Ihned, co jsem si uvědomila, že se mi pořád dokola s časovým odstupem připomíná jedno mé omezení, a že se tak opakuje stejný scénář, byť v jiných situacích, zjistila jsem, že jsem si to uvědomovala již při předchozí situaci. Byť se této myšlence podařilo urvat moji pozornost, nedávala jsem jí tenkrát důležitost. Proč? Nebyla jsem připravená, dost silná na to si to připustit. Znamenalo by to, že bych si tím zároveň připustila, že v daném místě mám práci (mám blok, který je třeba zpracovat) a do toho se mi vůbec nechtělo. To je vlastně i důvod, proč stále dokola opakujeme stejné „chyby“. Nám se do jejich opravy nechce. Museli bychom totiž změnit svá přesvědčení, své chování, svůj život.

Já se v této situaci rozhodla, že už stačilo. Spolu s uvědoměním, že tam mám blok, mi bylo i jasné, že před ním prostě neuteču a že mě bude v mém životě „otravovat“ tak dlouho, dokud jednoho dne úsilí vynaložené na útěk bude stejně náročné nebo náročnější, jak jeho odstranění.  A já už to nechtěla zažívat znovu.

A tak jsem se pustila do uzdravování své emocionální bolesti z hodně dávné minulosti. Nejdříve jsem se snažila obnovit uvnitř sebe harmonii. Tedy, snažila jsem se dostat zpět do svého středu, do klidu. Tento stav poznáte, jelikož tam s vámi necloumají emoce, neovládají vás a jen si vámi prochází. Mně velice pomáhá, když se snažím dostat do prožitku, že vše co se děje, je v pořádku a má nějaký důvod (což je skutečnost), a tedy i tato mnou prožívaná situace je pro mě tím nejlepším. Dále může pomoci k vnitřnímu klidu, když začnete prožívat, že ta situace má řešení, že to řešení už existuje. Řešení totiž existuje u každé situace už v okamžiku jejího vzniku. (v opačném případě by byla situace bezdůvodná, a to nikdy žádná není, jelikož nic není náhoda).

Poté, co se mi podařilo obnovit u sebe vnitřní klid, podívala jsem se na celou situaci komplexně a obhlídla všechna možná úskalí a varianty. To však nikoliv z toho důvodu, abych se ještě více stresovala, ale pro ujasnění, co v dané situaci mohu v dané chvíli udělat, abych pomohla jejímu vyřešení a udělala pro to nejvíc, co můžu.

V okamžiku, když jsem znala svůj následný krok, opustila jsem vnímání situace jako celku a zaměřila se pouze na ten jeden jediný krok, který byl přede mnou a o kterém jsem se sama pro sebe předem ujistila, že tento krok je tím maximem, co mohu v dané situaci udělat. Jakmile byl krok vykonán, ve stavu vnitřního klidu jsem se znovu podívala na danou situaci jako celek a vyhodnotila další krok. Opakuje se tu tak stejný postup do úplného vyřešení situace. Tento postup, kdyby se znázornil pomocí symbolů, je vlastně kruhem, jelikož při každém následném kroku postupuji vždy stejně. (Když se podíváte na svůj život, sami zjistíte, že vše se vám děje v kruhu).

Při tomto postupu jsem si zároveň uvědomila, jakou „chybu“ děláme mnozí z nás při zvládání nepříjemných situací, které nejsou ničím jiným než našimi zhmotněnými omezeními. My se nimráme v té situace, ve všech jejích nejhorších verzích místo toho, abychom se vrátili k sobě a z tohoto místa si prohlédli tu situaci a následně vykročili tím největším krokem, který můžeme v dané chvíli udělat. Místo toho, aby pro nás celkový pohled na situaci byl návodem pro rozhodnutí o našem nejlepším dalším kroku, je místem naší otevřené bolestivé rány. Nemusí to tak být. Stačí, když tím prvním krokem v dané situaci bude návrat k vnitřnímu klidu.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc