Když se na někoho zlobíte, odpusťte si

Před pár dny jsem měla přes telefon rozhovor s jednou mi blízkou osobou. Po telefonátu jsem nemohla ten rozhovor pustit z hlavy. Pořád dokola jsem si připomínala, jak mě při tom rozhovoru ta osoba chytala za slovo, jak mě zase jako vždy stavěla do toho černějšího světla.

Jelikož jsem tu prožitou situaci nemohla pustit z hlavy, v ten okamžik mě ovládlo ego. Přesněji, moji mysl ovládlo ego. A kde naši mysl ovládá ego, tam máme bloky. S vědomím tohoto jsem se tedy zvedla od práce na PC a šla upéct buchtu, abych se při nějaké manuální činnosti zafixovala v přítomnosti, tady a teď, a emočně se tak odpoutala od rozhovoru, který již proběhl.

Jakmile jsem se takto odpoutala a nepříjemné emoce polevily (ego již tolik neovládalo moji mysl), já si najednou uvědomila tu velkou pravdu, pravdu pečlivě překrytou mým egem.

Došlo mi, že i já při tom rozhovoru jsem k té osobě nebyla zcela čistá. Sice se to neprojevovalo v mých reakcích na to, co povídala, ale ta nečistota ve vztahu k tomu člověku byla uvnitř mě. V průběhu rozhovoru, při kterém mě dotyčná osoba chytala za slovo a snažila se nade mnou mít převahu, byť jsem na tuto výzvu k boji nereagovala slovy, uvnitř sebe jsem při tom rozhovoru krátce pocítila zlobu na ni. A kdy jsme schopni cítit zlobu nebo jinou nepříjemnou emoci? Když porovnáváme, soudíme a hodnotíme. Tedy, když nejsme v lásce ale v egu, v našem omezení.

Poté, co mi takto došlo, že i já jsem ve vztahu k té sobě neudržela své ego a že ani já jsem v dané situaci nebyla jen láskou, to naštvání a zloba na tu osobu zcela zmizela. A já pocítila ohromnou úlevu.

Tím, že jsem si uvědomila své omezení a přiznala si, že ve vztahu k dané osobě nemám vše ještě zcela zpracované, jsem přijala svoji odpovědnost v dané situaci a i svoji zdánlivou nedokonalost (své omezení). Spolu s tímto uvědoměním přišel krátký pocit vděčnosti za tuto lekci, za šanci blok uvidět a zpracovat jej. A v ten moment přišla právě zmíněná úleva, což nebylo nic jiného, než fyzický projev zbourání části tohoto mého omezení.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc