Jak souvisí nezávislost na někom a přijetí?

Já ani zdaleka nejsem u sebe a vyvíjím se. Taky cítím občas nepříjemné emoce jako beznaděj, zlobu a vztek. Děje se to nikoliv u běžných každodenních věcí, tak jak tomu u mě mnohdy bylo dřív, ale u nečekaných zvratových situací. U spousty lidí a u mnohých situací už tyto nepříjemné emoce, které jsem dřív cítila, necítím, a namísto toho mám uvnitř sebe klid, avšak stále ještě se mi znovu a znovu v mém životě vyskytují situace, které nemám dořešené (kde mám bloky), a kde tedy cítím tyto pro mnohé z nás nepříjemné emoce.

Při jedné nedávné situaci, které jsem byla spolu s jednou pro mě blízkou osobou přítomna, jsem pocítila silnou beznaděj. Ten pocit s tímto člověkem velmi důvěrně znám a nejen s ním. Tento člověk stejně jako někteří jiní mi tento můj blok občas prostřednictvím nějaké situace ukážou (byť nevědomě). Proč se tak děje? Abych si uvědomila, že stále mám ještě nějaká omezení a abych věděla jaká a mohla s nimi tedy postupně pracovat a propouštět je.

Při shora zmíněné situaci s dotčeným blízkým člověkem jsem jej prosila o pomoc s něčím, co jsem v dané chvíli nebyla schopna udělat sama. Ten člověk, kterého mám mimo jiné moc ráda (což se s cítěním nepříjemných emocí nevylučuje, často právě naopak), mi pomoc odmítl. Přitom se jednalo o věc, kterou jsem pro toho člověka zařizovala, kde tedy měl svůj zájem.

Zpočátku se do mě vlil pocit bezmoci a vzteku. Pomyslela jsem si, jaká je to nespravedlnost, když já věnuji svůj čas a energii na jeho záležitost a on mi není schopen pomoci ani s jednou jeho částí. Byly to emoce, které jsem opakovaně prožívala již v jiných dřívějších tomu podobných situacích. Po chvíli se uvnitř mě vynořila myšlenka, že to vlastně nevadí. Došlo mi, že nejsem závislá na tom člověku, na jeho rozhodnutí. Sama pro sebe jsem si ujasnila, že tomu člověku i přes to všechno chci sama za sebe pomoct. Řekla jsem si, že když mi nepomůže s určitým dílem v té záležitosti, že se svět nezbortí a najdu jiný způsob, jak tu věc zařídit, i kdybych to, o co jsem žádala, měla zařídit sama. Víte, co se stalo? V ten okamžik jsem pocítila ohromnou vnitřní volnost, svobodu. Byl to pocit, že vlastně nemám omezení a že mé rozhodnutí pomoci a následné k tomu prováděné kroky nemůže ovlivnit nebo zastavit někdo jiný, který mi v tom pomoci nechce.

Spolu s tím jsem si uvědomila, že má reakce k tomu dotyčnému je najednou jiná. V průběhu dané probíhající situace se změnila. Nepříjemné emoce v podobě beznaděje a určitého zoufalství vystřídalo smíření a vnitřní klid. Dříve bych ve stejné situaci dotčené osobě s patřičným důrazem vyčetla, že to zařizuji pro něj a při tom on mi není schopen pomoci s jednou věcí s tím související. Byla bych na něj naštvaná a tuto naštvanost bych nejspíš ventilovala následným tlumočením toho, jak neochotný ten člověk je dalším lidem. Jinými slovy, jindy bych ze sebe udělala chudáka, jak to mám těžké, že chci pomoci a jsou mi tím, komu pomáhám, házeny klacky pod nohy. Ovšem, nic z toho se nestalo.

Po jeho emotivní reakci, která byla plná výmluv, proč on to, oč jej žádám, udělat nemůže, jsem s naprostým vnitřním klidem z jeho reakce vypreparovala fakt, že on mi s tím nepomůže a začala jsem konstruktivně přemýšlet, jak bych tu věc mohla udělat sama nebo kdo jiný by případně mohl pomoci.

Jakmile se stalo, že jsem necítila nepříjemnou emoci, k čemuž došlo, když jsem toho člověka přestala soudit, a jen přijala informaci, že mi nepomůže, jsem cítila jakoby se ta neviditelná šňůra mezi námi, která mě tlačila do těch opakovaných pocitů bezmoci, přetrhla. Došlo k osvobození a zdánlivě jakoby umřel vztah mezi námi, jakoby tam najednou nebyla žádná vazba. Jenže po pár dnech se jakoby pocitově vytvořilo mezi námi nové vlákno, které mě již nenutí ohýbat svá rozhodnutí a plány podle tohoto člověka. Tato nová pomyslná šňůra mezi námi mě již netlačí do situací a rozhodnutí, ke kterým mě tlačila dříve, jelikož vůči dané osobě jsem měla nejspíš z kdysi dávné minulosti výčitky. Po tomto osvobození jsem se mohla již svobodně rozhodnout, zda v dané záležitosti pomůžu nebo ne. Rozhodla jsem se sama za sebe pomoci tomu dotyčnému dořešit danou záležitost. Již však ne z důvodu, že jsem k tomu tlačena okolnostmi, ale ze své potřeby ji dořešit sama za sebe. Při vyřizování dané záležitosti mě tak již neprování bezmoc či zloba, ale vnitřní klid a zároveň radost, že jsem v další věci překročila sama sebe a že v této záležitosti jsem zvládla převzít odpovědnost sama za sebe, tedy, ukočírovat své ego a převzít tak opět vládu na svoji myslí.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc