Když názor jiného je pro nás požadavkem a povinností

Nedávno jsem vedla rozhovor s jednou mi velice blízkou osobou. V rámci rozhovoru jsem povídala o své představě k dané věci, o tom, jak danou věc vnímám a o tom, co bych si přála. Reakce toho druhého byla velice emotivní. Připodobnila bych to ke stavu, jako když k balvanům na zádech, které ten dotyčný nosil, přibyl mým sdělením ještě další. Nebylo to poprvé. Je to téměř vždy, kdykoliv s danou osobou něco řeším.

S tím dotyčným vždy velmi emočně zacloumá každá představa nebo vyslovené přání kohokoliv, avšak nevěděla jsem, co je příčinou. V těchto opakujících situacích jsem si vždy pomyslela, že já přeci o dané věci jen komunikuji, říkám svoji představu o daném v očekávání, že ten dotyčný poví, jak to vidí on. Myslela jsem si, že tím budeme vědět, na čem jsme, a domluvíme se. Často se tak nestalo.

Při posledním nedávném rozhovoru, kdy se opakoval stejný „scénář“, já sdělovala svůj názor s nadějí, že dotyčný mi poví svůj, avšak dotčený člověk opět na mě působil, jakoby byl držen ve svěráku, což i sám potvrdil, mi došla jedna souvislost.

Co nutí člověka vnímat požadavek nebo dokonce příkaz za pouhým sdělováním názoru v rámci komunikace? Je to jeho vlastní přesvědčení, že musí vyhovět, aby byl milován a přijímán.

Kde se to naučil? Od rodičů se to naučil, zejména od maminky.

Žena stejně jako muž mají v sobě jak ženský tak i mužský princip. Ženský princip je pečující, vyživující, přijímající a oddaný (nikoliv však podřízený. Podřízenost je zcela něco jiného). Mužský princip je realizační, dávající a ochranný. Žena je duše, u které se má zhmotnit ženský princip, aby došlo k rovnováze. U muže je tomu naopak.  Pokud se v ženě zhmotňuje mužský princip nebo v muži ženský, je to podle mě vždy příčina nejrůznějších potíží, včetně zdravotních. Je to však cesta, prostřednictvím které žena má dojít k tomu, že v životě bude ženou a muž zase dospět k tomu, že v životě bude mužem.

Maminky jako ženy jsou tak pro děti učitelem a inspirací v oblasti sebelásky (přijímání sebe takového, jaký jsem), a tedy i v oblasti bezpodmínečné lásky a přijímaní všeho vnějšího. Maminky jako ženy představují přijímající, vyživující a pečující energii, a učí tak děti (jedno jestli chlapečka nebo holčičku) přijímat a projevovat lásku, projevovat své emoce a přijímat s pokorou vše vnější. Pokud žena v době, kdy má malinké děti, sama není ženou (nezhmotňuje ženský princip, ale více mužský), pak její děťátko samo později v dospělosti neumí projevovat city, nevěří, že je hodno lásky, aniž by muselo cokoliv dělat, aniž by se muselo zavděčit.  Pokud tímto děťátkem je holčička, pak ta u svých vlastních dětí bude uplatňovat podobný chladný přístup jako její maminka k ní kdysi. Bude více praktik, který vše parádně logisticky zorganizuje, než pro děti vrba a láskyplná náruč. Tato žena rozdá pokyny a instrukce (často v tom nejlepším úmyslu), aby se zvládl chod domácnosti, koníčky dětí, práce a jiné aktivity, avšak v jejím jednání ve vztahu k dětem chybí něha, teplo a vnitřní klid (že vše jak je, je v pořádku), který dětem dává pocit bezpečí.

Pokud daným děťátkem bude chlapeček, nedostatek zhmotněného ženského principu u jeho maminky, bude zřejmý na jeho zhmotněném mužském principu. Nebude umět dávat a projevovat lásku a jiné city a emoce, jelikož málo dostal. Vše totiž spěje do rovnováhy. Bude ve svém životě málo přizpůsobivý změnám a bude trvat, než v nových životních podmínkách, které mu život připraví, bude opět projevovat ochrannou a dávající energii. Z nedostatku bezpodmínečné lásky v dětství, která jen miluje, aniž by očekávala odměnu, poslušnost či jiné chování na oplátku (což maminky často byť nikoliv prvoplánovitě očekávají), tento muž má pak potíž komunikovat. Vše, co mu druhý povídá v rámci diskuze, totiž považuje za požadavek, kterému musí vyhovět, aby byl tím dotyčným přijat a milován. O co více tento muž stojí o lásku a přijetí daného člověka, o to více chce vyhovět a nedostatek bezpodmínečné lásky v dětství je tu o to výraznější.

Muži s nedostatkem matčiny zhmotněné ženské energie se budou ve svých vlastních vztazích učit dávat, tedy realizovat vše s plnou odevzdaností ženě (budou vykonávat vůli ženy), a chránit (vytvářet prostor ženě, aby došla vnitřního klidu a dala tak muži pocit bezpečí). Ženy s nedostatkem matčiny zhmotněné ženské energie se budou ve svých vlastních vztazích učit odevzdat se muži a získat tak vnitřní klid a ten mužům beze strachu předat (o muže tak pečovat a vyživovat je) a následně se mužům s plnou důvěrou odevzdat a přijímat (tedy plně důvěřovat, že vnitřní bohatství, které mužům předaly, muži zrealizují, jak nejlépe dovedou).

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc