Když si myslíme, že jsme něco přijali, avšak není tomu tak

Před pár dny jsem si krátce povídala s jednou paní. V rámci rozhovoru tato paní pronesla, že on člověk stejně musí věci přijmout, protože co jiného mu zbývá. Já reagovala jen stručně sdělením, že je podle mě rozdíl mezi přijmutím a přijmutím.

Došlo mi, že mnozí lidé nevědomě nejspíš zaměňují skutečné přijetí toho, co je, za násilí. Za tento podnět od dané ženy (a ona se pozná:-)) velice děkuji.

Vysvětlím tuto zmíněnou záměnu.

Tak jak to nyní vnímám já, skutečné přijetí nějaké situace je v podstatě prožívání vděčnosti za to, že ta situace tu je, tak jak je. A to bez ohledu, jestli s ní souhlasíme nebo ne. Je to stav, kdy jsme v dané situaci, a přitom uvnitř nás je klid a mír. Tento vnitřní stav bych připodobnila ke klidné vodní hladině. Když skutečně nějakou nám nepříjemnou situaci přijmeme, je to pocit jako bychom překročili sebe sama. Ono symbolicky se tak skutečně děje, jelikož tím přijetím překračujeme některé ze svých omezení a stáváme se „většími“, tedy více milujícími. Současně prožíváme (vidíme) danou situaci jako požehnání a to také v břiše cítíme. Uvnitř sebe máme pocit jakoby se nám dělo něco krásného, jako by se nám dělo něco, z čeho máme radost. Spolu s tímto vším najednou zjistíme, že jakoby my jsme mimo to všechno. Z vnějšího pohledu (na základě toho, co víme a známe) totiž opravdu vidíme pro nás nepříjemnou situaci, možná i zklamání, zradu, křivdu, avšak my to takto vůbec necítíme. My naopak cítíme vděčnost, ohromnou pokoru k tomu, co se nám děje, a ještě se možná i přistihneme, že za to vše upřímně děkujeme :-)

Oproti tomu stav, který mnozí z nás nazývají přijetím, není nic jiného než prožívání násilí. Je to stav, kdy něco „přijmeme“, avšak s pocitem ublížení, ukřivdění, a jiných nepříjemných emocí. Je to mnohdy stav, kdy máme pocit, že jsme oběti vtaženy do kouta, že nám nic jiného nezbylo než podlehnout pod tíhou okolností. Toto podle mě není přijetí. Nedošlo tu k odpuštění sobě a ani jiným zúčastněným na té situaci. Nedošlo k pochopení, že všichni jsou z hlubšího pohledu vlastně bez viny. Je to jen jiná podoba nepřijetí, kdy z aktivního nepřijetí, při kterém jsme „kopali“ všude okolo, nebo lítostivě vzlykali, my jsme se přesunuli do pasivní podoby, kdy nesmíření s danou situací uvnitř sebe tutláme.

Podle mě, cesta k přijetí vede jen přes přiznání si své vlastní odpovědnosti za danou situaci, která nás třeba i hodně bolí. To, co prožíváme, jsme si všichni kdysi hodně dávno nebo nedávno sami vytvořili.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.
 

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc