Odpuštění jako klíč k hojnosti

Všichni tak nějak vnitřně víme, že je třeba odpustit. Tedy, co bylo, bylo a každé ráno se tak probouzet do nového dne, který je skutečně nový, čistý neposkvrněný minulostí, avšak obohacený o moudrost, kterou jsme v důsledku svých nepříjemných zkušeností zažili.

U tohoto pocitu, že odpustit by se z nějakého neznámého důvodu mělo, bohužel spousta z nás pouze zůstaneme a ve svém životě se tak necháváme neustále strhávat svými emocemi křivdy, zrady a ublížení nebo provinění. Někteří se o odpouštění už i pokoušíme. A tak v různých stále se opakujících situacích, které nám jsou neustále předkládány, se snažíme o kousek míň jednat podle pocitu zrady, křivdy, ublížení a před tím druhým stát s větším pochopením. Nebo v případě, že nás ovládá pocit viny, se pak snažíme s menšími výčitkami vymezit své hranice. Někdy to jde líp, jindy hůř.

Že nepříjemné nezpracované emoce, neodpuštění, zhoršují zdraví, to ví již spousta z nás. Jenže tím to podle mě nekončí. Neodpuštění zasahuje do všech oblastí života, včetně práce a hmotného zabezpečení. Proč tomu tak je?

Když jsme neodpustili sobě nebo jiným, nemáme v tom místě neodpuštění dostatek lásky. Vše vnější je odrazem vnitřku. Stejné, přitahuje stejné. Když není dostatek uvnitř, nemůže být dostatek ani vně. A ten vnější nedostatek se projevuje v různých oblastech, ve zdraví, v míře naplnění a tvořivosti v práci, ve vztazích, ve financích, v pocitu štěstí, radosti, v množství lásky, kterou dostáváme.

Hojnost všeho je tu pro všechny. Je velká iluze myslet si, že na někoho se dostat nemůže. Je to o nás! My sami si rozhodujeme, kolik hojnosti ve všem v našem životě chceme přijmout, a to na základě své odvahy odpustit sobě nebo jiným.

AKCE:

Čtvrtek 20.10.2016, 18:00 - 20:00, Prostějov (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít využívat svůj potenciál", cena 500,- Kč, přihlásit se

Pátek 21.10.2016, 18:00 - 20:00, Prostějov (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít čerpat informace ze svých emocí", cena 500,- Kč, přihlásit se

Sobota 22.10.2016, 10:00 - 12:00, Prostějov (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít vědomě tvořit svůj život", cena 600,- Kč, přihlásit se

Neděle 23.10.2016, 18:00 - 20:00, Brno (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak objevit a zpracovávat své bloky", cena 600,- Kč, přihlásit se

Pátek 28.10.2016, 18:00 - 20:00, Znojmo (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít čerpat informace ze svých emocí", cena 500,- Kč, přihlásit se

Neděle 30.10.2016, 10:00 - 12:00, Znojmo (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít vědomě tvořit svůj život", cena 600,- Kč, přihlásit se

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc