Kde je ta svoboda, když jiní mohou měnit naše životy?

Naše životy ovlivňuje nejen naše myšlení, prožívání a rozhodování, ale i myšlení, prožívání a jednání našeho okolí, zejména našich blízkých. Kde je pak ta svoboda, když jiní mohou měnit naše životy?

Když to zjednoduším, jiní lidé mohou naše životy měnit navenek tím, že rozhodnutí o jejich životě se dotkne našeho života, avšak nemohou za nás rozhodnout, jak se k daným změněným životním podmínkám postavíme. Tuto moc máme jen my. Ano, můžeme být různě sváděni k tomu utápět se v sebelítosti, zlobě, křivdě nebo se cítit proviněni. Avšak to je jen naše ego.

To chce, abychom za svobodu považovali schopnost kontroly našeho vnějšího života. Podle mě tato kontrola je velkou iluzí spousty z nás a ve skutečnosti je to jen náš strach.

Ta svoboda je uvnitř nás. Ta svoboda spočívá v našem výhradním právu zvolit si, jak budeme přemýšlet o sobě a jiných a co budeme prožívat v jednotlivých situacích. A jen tímto máme moc ovlivnit náš vnější život.

Ovšem síla našeho myšlení a prožívání a tím síla měnit svůj vnější život poroste spolu s úrovní čistoty záměru, se kterým smýšlíme o sobě a jiných. Pokud se tak budeme o sobě a jiných snažit smýšlet v dobrém se záměrem, že pak za to něco dostaneme vně, je to podle mě opět jen ego.

Schopnost měnit své životní podmínky tak není cílem, ale jen vedlejším efektem vnitřní svobody. Tak jak to nyní vnímám, schopnost spolupodílet se na zlepšení svých vnějších životních podmínek dosáhneme jen cestou postupného vnitřního osvobozování. Je to cesta postupné víry v sebe sama, víry ve svoji vnitřní sílu, cesta postupného nárůstu bezpodmínečné lásky, tedy úcty a respektu k sobě a jiným a převzetí odpovědnosti za svůj život všude tam, kde obviňujeme, a tím házíme odpovědnost na jiné.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Chcete podpořit JINÝ PŘÍSTUP?

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Akce na http://www.jinypristup.cz/akce

Tento článek (včetně tohoto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat pouze nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu: Zdroj: www.jinypristup.cz. Autor článku: Petra Jelínková

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc