Co znamená dělat věci, jak nejlépe umíme?

„Dělat věci, jak nejlépe umím“. Možná je to věta, kterou slýcháte či se dočítáte často. Všichni víme, že ji rozumíme, avšak když dojde na realizaci tady ve hmotném světě, najednou nevíme, zda děláme věci, jak nejlépe umíme.

Já sama když jsem tuto větu zaslechla od pana Duška, věděla jsem, že vím, o čem přesně mluví. Avšak ve svém životě jsem se mnohokrát přistihla, jak vlastně tápu a nevím, jak dělat věci jak nejlépe umím. To, že víme, co je tím myšleno, avšak neumíme to uchopit ve vnějším světě, je alespoň pro mě jen důkazem, že toto poznání sice máme na podvědomé úrovni, avšak zatím jsme tuto informaci nedostali do vědomí.

Před nějakou dobou jsem si při jedné situaci k tomuto tématu něco pro sebe uvědomila.

Mezi dobou, kdy jsem dopsala knihu, a dobou, než šla do tisku, uběhlo několik měsíců. V průběhu psaní té knihy jsem cítila mnohokrát vzrušení po celém těle, dojetí a takovou míru naplnění, že to nejsem schopná slovy vůbec popsat. Při psaní jsem přesně věděla, proč mám použít zrovna daný slovní obrat, proč mám z té masy mého poznání do knihy zachytit právě ta vybraná. Byla jsem vnitřně přesvědčena, že takto to má být.

Jenže, mezi napsáním knihy a posláním knihy do tisku uběhlo několik měsíců, jak jsem psala, a já v mezidobí se zase posunula. A tak něco z toho bych již formulovala jinak, něco z napsaného se mi již nezdálo přesné. Ne, že by to napsané již pro mě nebyla pravda, ale byla najednou plošší, jakoby zjednodušená.

Jak jsem ten napsaný text před tiskem pročítala, vedle tohoto zjištění, které mě znejistilo, přišla následně ještě jiná informace, nebo spíš otázka. Ta zněla nějak takto: „Když by si při psaní té knihy před těmi měsíci některé věty formulovala tak, jak by si je nyní formulovala, byla by si tehdy přesvědčena o správnosti a opravdovosti toho, co píšeš?“ Musela jsem si sama pro sebe odpovědět, že ne. Záhy mě došla souvislost a já pochopila pro sebe význam toho dělat vše tak, jak nejlépe umím.

Stejně jako v té knize je uchována síla pramenící z maximální autenticity, která byla v danou chvíli u mě možná (jelikož vše bylo napsáno tak, jak jsem v ten okamžik psaní cítila, že to je to ono), tak stejně tak je tato síla obsažena v každém našem jednání, které v době kdy jej činíme, činíme s naprostým klidem a mírem uvnitř sebe často doprovázeným nadšením, euforií nebo hřejivým pocitem naprostého propojení se vším kolem.

Stejně jako nezáleží na tom, zda slova a věty v knize volené jsou ta, které bych volila nyní, nezáleží ani na tom, že zpětně bychom v nějaké situaci zareagovali jinak a podle našeho soudu lépe. Jediné na čem záleží, jak jsme se v daném okamžiku, kdy jsme tu danou věc činili, cítili. Pokud jsme při dané reakci nebo činnosti cítili hřejivý pocit, pocit spojení se vším kolem, pocit oddanosti nebo pocit vnitřního klidu, radosti nebo nám i ukápla slza dojetí, pak v ten moment jsme do daného dali veškerou lásku, vůči které jsme se doposud otevřeli uvnitř sebe, veškerou svoji autenticitu. A nezáleží už na tom, že později bychom do dané aktivity bývali dali větší množství lásky, jelikož v mezidobí jsme se otevřeli ještě větší lásce k sobě samým. Víte, proč na tom nezáleží?

Lidé, kteří budou přítomni naší reakci nebo si přečtou knihu, kterou jsme napsali, budou cítit, že jsme do té aktivity dali tehdy pro nás maximum (byť nyní již bychom mohli dát třeba více). Lidé budou cítit ten stav, že při dané reakci nebo při psaní té knihy tehdy jsme byli maximální, jak jen jsme v dané chvíli mohli být.

Připomene jim to tak, byť na chvíli, že oni toto taky mohou, že to uvnitř sebe mají taky. Toto uvědomění, že jsou taky tak silní (jelikož tu sílu z té aktivity, při které jsme maximální, cítí), jim zvedne sebevědomí (byť krátkodobě) a to je prožitek, který je v nich již na vždy a který se jim bude vracet (vyvstávat do vědomí) tak dlouho, dokud nezačnou být nejlepší verzí sebe sama, dokud nezačnou být maximální, jak jen v dané chvíli mohou být.

Navíc vše kolem nás je informace. A tak i aktivity, reakce jiných, pokud se nás nějak, ať už příjemně či nepříjemně, dotknou, jsou informace pro nás. Čím více byla daná reakce či aktivita maximální, tedy čím byla čistší a tedy činěna z pouhé vnitřní radosti, míru, soucitu, laskavosti doprovázena často pocity naprostého naplnění, propojení a oddanosti (vše v míře, jaké jsme v dané chvíli maximálně schopni) tím výraznější (opravdovější) jsou informace, které jsou jako vedlejší efekt prostřednictvím této reakce či činnosti šířeny. Čím jsou tyto informace výraznější, a mají tedy větší sílu, tím se zpřístupní většímu spektru lidí, a více lidí tak bude umět rozpoznat tu svoji informaci z dané reakce, činnosti nebo produktu či životního příběhu jiného. (samozřejmě, pokud tam pro něj nějaká informace bude).

Chcete podpořit JINÝ PŘÍSTUP?

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Akce na http://www.jinypristup.cz/akce

Tento článek (včetně tohoto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat pouze nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu: Zdroj: www.jinypristup.cz. Autor článku: Petra Jelínková

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc