Máme být asertivní nebo vše přijímat, jak je?

Možná někdo z vás vnímá rozpor mezi tím chovat se asertivně a tedy říkat otevřeně, co bychom rádi a neradi, a mezi přijímáním toho, co je. Alespoň ve mně to dlouhou dobu vyvolávalo rozpor a kladla jsem si často otázku, kde je v tom soulad. Sice jsem vnitřně cítila, že v tom žádný rozpor není, ale nevěděla jsem o co se opřít. Neznala jsem ten pomyslný most mezi asertivitou a přijímáním všeho jak je.

Nedávno mi k tomu pro mě něco „došlo“ a zkusím to popsat.

Předně, přijímání všeho jak je, alespoň pro mě neznamená odevzdání veškeré své moci, odevzdání své odpovědnosti. Právě naopak.  Znamená to, že respektujeme to, co je, avšak to neznamená, že s tím co je, souhlasíme nebo se s tím ztotožňujeme.

Je to tedy sice stav, kdy respektujeme to, co je právě tady a teď, co máme, co nemáme, avšak tento stav nám dává neskutečnou moc. Tím, že neklademe odpor vůči tomu, co je (což neznamená, že s danou situací souhlasíme, či se nám líbí), tím vlastně se stáváme plně přítomnými. Jelikož jedině ve stavu tady a teď, tedy v plné přítomnosti, my můžeme přijímat vše, jak ve skutečnosti je. Proč? Jedině když jsme bdělí v daném okamžiku, vidíme, co v daném okamžiku máme a nemáme. A to je i důvodem, proč nám to bytí „tady a teď“ často nejde. Nás to totiž často bolí. A tak raději utíkáme do toho, co bylo nebo co bude, nebo ostatní obviňujeme z toho, co kdyby …nebo je uháníme, kdy už … Ve skutečnosti utíkáme od své moci, a tedy i od odpovědnosti. Naše moc a odpovědnost je totiž jedno a to samé.

Ta moc, kterou tím přijetím dané situace získáme, tedy spočívá v tom, že už vidíme, s kým máme tu čest – tedy, vidíme, co máme a co nemáme. A jedině když víme, v jakých podmínkách jsme, tedy si přiznáme, že ty podmínky jsou naše, a že v nich jsme my, nám to pak umožní s takovými podmínkami souhlasit či pro sebe chtít něco víc a začít jednat (což může někdy spočívat i v trpělivém čekání).

A tento vnitřní souhlas či nesouhlas s tím, co máme, nám následně umožní jej vyjádřit i vně a začít si v souladu s tím vymezovat své vlastní hranice. Ovšem oproti jednání, které nevychází z respektu a z vděčnosti za to, co nyní je, toto jednání bude mít sílu. Ta síla bude zřejmá běžným okem, jelikož tento člověk bude vymezovat své hranice, sdělovat co chce a co již ne pevně, avšak s laskavostí. Proč? Začal více respektovat to, co v životě nyní má (byť s tím třeba nesouhlasí) a tedy začal respektovat tím více sebe a všechny a všechno kolem.

Vše o čem píšu, je má vlastní zkušenost, mé vlastní poznání, má pravda. Vy máte svoji pravdu, svoji vlastní cestu. Vybírejte si tak vždy z těchto článků či z jiných informací kolem vás vždy jen to, co s vámi v daný okamžik rezonuje.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Chcete podpořit JINÝ PŘÍSTUP?

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Akce na http://www.jinypristup.cz/akce

Tento článek (včetně tohoto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat pouze nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu: Zdroj: www.jinypristup.cz. Autor článku: Petra Jelínková

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc