Jak rozpoznat informaci, která je pro nás

Začala jsem u sdílených článků uvádět informaci o tom, abyste si z nich a z jakýchkoliv jiných zdrojů, odkud informace čerpáte, vždy pro sebe brali jen to, co s vámi rezonuje. Na to se ozval jeden z vás, že když s námi něco rezonuje, je to na stejné úrovni, což nás neposouvá, a účel je se posunout blíž k sobě. Moc děkuji za tuto reakci. Uvědomila jsem si tím, že jsem použila slovo „rezonovat“, aniž bych vysvětlila, co tím mám na mysli a inspirovalo mě to se více rozepsat o tom, jak ty informace, které jsou pro nás, rozeznat z té masy informací všude kolem.

Tak jak to nyní vnímám já, rezonuje s námi vše, co je pro nás, co nám nějakým způsobem „zapadne“. A zapadnout to může různými způsoby. Poznáme to všichni. Jen možná mnoho z nás to nepovažuje za signál, že to znamená, že jsme zachytili informaci pro nás. Jsou to okamžiky, kdy nám vyhrknou slzy dojetím, kdy pocítíme uvnitř sebe v oblasti břicha takové teplo a klid, kdy se dostaví ten stav „aha, to přeci vím“ nebo „aha, takže tak to je“ nebo i když se dostaví neklid, rozčarování, zmatení či rozrušení. Sama ze svého vlastního života mám vyzkoušené, že pro mě všechny tyto popsané pocity a stavy znamenaly pozor, zastav se, dostala si informaci. A těmito různými způsoby na ni bylo přímo ukázáno prstem.

Třeba nedávný příběh. Před dvěma týdny jsem se sama sebe zeptala, proč mám poslední dobou tak citlivé zuby. Odpověď vždy přijde, až když ji pustíme, nemyslíme na ni a nečekáme, až přijde. A přišla. Pár dní po položení této otázky sama sobě, mi vypadla korunka. Já byla nucena jít k zubaři. Moje zubařka (mimochodem úžasný člověk, kterého delší čas znám :-)) v ten čas neordinovala a tak jsem šla k jejímu zástupu, k jiné zubařce. Čekala jsem v čekárně a jen tak z nudy četla letáky, které měla na nástěnce. A v jednom odstavci byla věta, že citlivé zuby může způsobovat mimo jiné nadměrné nebo nešetrné čištění zubů. Byly tam napsány i jiné možnosti. Avšak po přečtení této věty uvnitř se rozprostřelo teplo a já bez myšlenkovitě sama pro sebe si pronesla „aha, tak kvůli tomuto jsem sem měla přijít“. Až posléze jsem si uvědomila, že mi moje okolí často povídalo, že mě nevidí jinak jak s kartáčkem u pusy. A já si najednou uvědomila ten rozměr té věty. Ta věta mi nesdělila jen radu, že si nemám tak často čistit zuby a že si je mám čistit opravdu jemně, ale i to, že v této oblasti mám strach a že ten strach o zuby mám pustit.

Jistě bylo spoustu informací o tomto všude kolem mě a jistě jsem si většiny nevšimla. A tak se to zkusilo tímto způsobem. Mě vypadla korunka v době, kdy moji doktorku zastupovala jiná, abych došla do čekárny, kde si přečtu danou větu (na nástěnce u mé doktorky tato věta nejspíš nebyla), a to vše s příležitostí pochopit něco o sobě samé.

A takových příběhů bychom já i vy ve svém životě určitě našli mnoho. Vše v našem životě je skrytým požehnáním a stává se ta pomoc postupně méně skrytá tím, jak se posouváme stále blíže sobě.

Vše o čem píšu, je má vlastní zkušenost, mé vlastní poznání, má pravda. Vy máte svoji pravdu, svoji vlastní cestu. Vybírejte si tak vždy z těchto článků či z jiných informací kolem vás vždy jen to, co s vámi v daný okamžik rezonuje.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Chcete podpořit JINÝ PŘÍSTUP?

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Akce na http://www.jinypristup.cz/akce

Tento článek (včetně tohoto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat pouze nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu: Zdroj: www.jinypristup.cz. Autor článku: Petra Jelínková

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc