Když omezení, které jsme neměli, najednou máme

Před několika lety jsem si čím dál intenzivněji uvědomovala, že v přítomnosti jednoho z blízkých cítím bezmoc a úzkost. Tím, jak jsem tyto pocity pociťovala stále intenzivněji, postupně mi docházelo, že tyto pocity v přítomnosti této osoby jsem neměla jen tehdy, ale že tomu bylo snad vždy.

Tyto pocity úzkosti a bezmoci jsem cítila, kdykoliv jsem byla svědkem jejího jednání, u kterého jsem cítila, že daná osoba jedná ze strachu, že uhýbá od své odpovědnosti, a jinými dalšími způsoby si projevuje nelásku.

Před lety, kdy jsem si toto uvědomila, mi zároveň došlo, že já stejně jako ta osoba se bojím cizích lidí, cizího prostředí, a že se i já bojím zkoušet nové věci. Zkrátka jsem si uvědomila, že stejně jako ta osoba, i já se bojím žít.

Spolu s tím jsem si uvědomila, že tomu tak nebylo vždy, že jsem se dříve nebála, ačkoliv daná osoba ano. Na základě toho bylo pro mě těžké si připustit, že se už bojím taky. Nechápala jsem tehdy, že toto omezení bylo vždy i mým omezením. Avšak nemělo šanci se navenek dosud projevit, jelikož bylo schované hluboko pod tíhou vrstev jiných omezení, které již byli zřetelné. Avšak, jak jsem šla životem a bortila si jedno přesvědčení za druhým (tehdy nevědomě), tak se postupně zpracovávaly a tak odrývaly vrstvy za vrstvou, až jsem narazila na vrstvu tohoto omezení, které nebylo dříve zjevné. A toto omezení tak začalo být viditelné. Avšak ne proto, aby mě trápilo, komplikovalo život, nýbrž proto, abych jej přijmula do svého vědomí a začala jej zpracovávat.

Od té doby jsem se pomalinku postupně (co mi síla stačila) rozhodovala jinak, než mi velel strach pramenící z tohoto omezení, a tedy například jsem začala znovu řídit, nenechala si ujít setkání jen proto, že by to pro mě znamenalo noční cestu domů a jiné další aktivity. Navíc vztah k danému člověku se změnil. On pořád má stejné ustrašené reakce, avšak já už většinou necítím úzkost ani jinou bolest. Jen si v té chvíli uvědomím, že se teď projevuje jeho omezení a respektuji, že to tak má a zatím to neumí lépe.

Je to už několik let, co vědomě toto své omezení postupně bortím, avšak stále ještě není zcela rozbořené. Osvobozování z tohoto omezení však již pociťuji i na svém těle, které mě toto mé omezení začalo před lety zrcadlit.

Chtěla jsem tímto článkem sdělit, že je v pořádku, když něco, s čím jsme neměli kdysi problém, najednou problém máme, že najednou zjistíme, že vnějškově začínáme dělat to, co nám vadí na jiných a co jsme dříve nedělali. Opravdu to mohlo být tak, že jsme to dříve nedělali, avšak dané omezení jsme měli hluboko uvnitř sebe – jinak by se neprojevilo vně. A to, že nyní projev daného omezení vidíme ve svém životě, je to pro nás dobrá zpráva, byť se nám může zdát, že nám to náš život komplikuje a že přibyla další věc, se kterou se musíme poprat. Dává nám to zprávu, že vrstvy omezení, pod kterými bylo toto omezení skryto, jsou pryč, jsou už rozbořené a že jsme tak blíže sobě. Tímto mým omezením, se kterým vědomě pracuji několik let, jsem vám chtěla zároveň povědět, abychom neočekávali, že naše omezení bude okamžitě fuč, jen co si jej uvědomíme. „Léčení“ našich starým emočních zranění je někdy kratší a jindy delší proces. Už samotný proces přijmutí a boření těchto omezení nám však do života navrátí spoustu radosti, hojnosti a osvobození.

Nezlobme se na naše tělo, na naše životní podmínky ani na lidi, kteří nám dané podmínky zprostředkovávají, je to ve skutečnosti skryté požehnání pro nás všechny.

Vše o čem píšu, je má vlastní zkušenost, mé vlastní poznání, má pravda. Vy máte svoji pravdu, svoji vlastní cestu. Vybírejte si tak vždy z těchto článků či z jiných informací kolem vás vždy jen to, co s vámi v daný okamžik rezonuje.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Chcete podpořit JINÝ PŘÍSTUP?

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Akce na http://www.jinypristup.cz/akce

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc