Existuje mezi námi láska, když se zrcadlíme?

K napsání tohoto článku mě inspirovali dva z vás, kteří se v souvislosti s jedním z posledních článků vyjadřovali k tomu, co je láska a zda mezi námi vůbec nějaká láska může být, když se vzájemně zrcadlíme.

Jsem přesvědčena, že nic se neděje jen tak, a tak ani není náhoda, že tito dva muži nad tímto polemizovali v komentářích pod článkem, který jsem psala. Už nějakou dobu jsem o tomto tématu zvažovala napsat, avšak zdráhala jsem se, jelikož jsem měla pocit, že zatím nejsem k tomu kompetentní. Nyní mi přišel od vás tímto impuls, a já to pochopila tak, že nastal čas, abych se k této otázce vyjádřila po svém, a tak to činím.

Tak jak to nyní vnímám ve fázi svého současného vývoje, mezi námi všemi je láska. Ovšem láskou myslím možná něco zcela jiného než někteří z nás. Nemyslím tím cit omezující se na tělesnou schránku, myslím tím to hlubší (ať už vědomé či nevědomé) spojení nás všech na úrovni duší, prostřednictvím kterého si všichni pomáháme vrátit se zpět do jednoty, respektive objevit sebe a zjistit, že nejsme odděleni a nikdy jsme nebyli.

Láskou tak vnímám i zrcadlení. Prostřednictvím zrcadlení našim blízkým či zdánlivě cizím lidem ukazujeme na sobě jejich vlastní stíny. Lze to přirovnat k pantomimě. Tak jak u pantomimy předvádíme jiným beze slov věc, činnost či nějakou vlastnost a ostatní se snaží z toho hereckého výkonu vyluštit, co je předváděno, stejně tak nám lidé kolem nás takto často nevědomě předvádí naše bloky. Tímto zrcadlením nám lidé okolo nás zhmotňují naše vlastní strachy, a tím nám pomáhají je uvidět, a následně přijmout. Lidé, kteří nás štvou, komplikují nám náš život, bortí naše představy tak pro nás vlastně jsou těmi našimi „anděly na Zemi“, protože na hlubší úrovni, kterou si často neuvědomujeme a neuvědomují si ji často ani ti naši herci, nám pomáhají uvidět naše vlastní omezení a dávají nám tak šanci to omezení rozpustit.

Oproti pantomimě, kdy herci vědí, že hrají, zrcadlení jiných se děje často nevědomě. Stává se to vědomějším procesem, jak se postupně posouváme k sobě a to nám umožňuje a i stále více usnadňuje vidět u jiných to dobré a mít k jejich chování stále více pochopení.

Ovšem podle mě ne vše v našem životě je jen zrcadlení našeho vztahu k sobě. Někteří lidé se nám v životě objeví, jen aby nám prostřednictvím jejich reakce ukázali, že toto je již za námi, že toto, co „mají“ oni, jsme měli taky, ale už nemáme. To, že už blok, který nám demonstrují, nemáme, poznáme tak, že nám nebude jejich chování uvnitř způsobovat nepříjemné emoce a budeme k jejich chování mít větší pochopení, soucit. Víte proč? Už jsme si to, co oni nám sehrávají, odpustili. Určitě jste to ve svém životě již mnohokrát zažili…

A ani zrcadlení není mnohdy jen jednostranné. A tak lidé okolo nás nám mohou zrcadlit naše stíny, avšak mohou si tím zároveň ukazovat i ty své vlastní. A to, že my si svůj stín zpracujeme, nezávisí na tom, zda si jej zpracuje i ten, který nám jej sehrál. A tak se může i stát, že ten druhý bude mít stále stejné reakce i poté, co my jsme si svůj blok zpracovali nebo jeho reakce bude mírnější, jelikož intenzita byla snížena o zrcadlení, které už není zapotřebí. Pokud jsme si zrcadlený stín zpracovali, my už však budeme jiní v té situaci. V jejím průběhu se uprostřed nás rozprostře ticho, mír a soucit. Přirovnala bych to fyzicky ke stavu jako když oblast hrudi a břicha, která je ohraničená naší kůží, jakoby byla bez hranic a mohla se neomezeně roztahovat a splývat s prostorem.

A tak podle mě, z toho hlubšího hlediska mezi námi není nic jiného než láska, to ostatní (které se byť za lásku vydává) jsou naše strachy a nedávné či často velmi dávné bolesti.

Chcete podpořit JINÝ PŘÍSTUP?

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Akce na http://www.jinypristup.cz/akce

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc