Jak se zbavit nepříjemné situace

Nepříjemné situace nám často zprostředkovávají blízcí či cizí lidé. Za nepříjemné je považujeme z důvodu toho, že v jejich průběhu cítíme v těle emoce, které jsou nám nepříjemné. Většina z nás udělá to, že se snaží tyto emoce pasivně nebo aktivně ovládnout.

Při pasivním přístupu se snažíme nepříjemné pocity přebýt něčím jiným, nějak se zabavit, otupit. Zkrátka se emoce snažíme potlačit například kouřením, alkoholem, zábavou v různých podnicích, fůrou povrchních setkání, živením pocitu oběti, ukřivděného, ublíženého nebo naopak provinilého.

Při aktivním přístupu k emocím, je hned nebo alespoň při nejbližší příležitosti ze sebe vychrlíme, někoho zpražíme, někoho obviníme, něco někomu vyčteme. Mnohdy jsme kombinací obojího, kdy po určitou dobu emoce hezky tutláme a po čase je vypustíme v plné parádě.

Myslím si, že byť jsou projevy obou přístupů odlišné, tak jsou to samé v modrobílém. V obou případech nás totiž emoce ovládla a ztotožnili jsme se s ní. Emoce představuje tok informace o nás, o naší cestě. Ta pro nás nepříjemná emoce pak představuje informaci o našich blocích, o našich vlastních omezeních. V naší emoci se tak odrážíme my, avšak my nejsme emocí.

Když nás ovládne emoce a my k ní zaujmeme zmíněný pasivní nebo aktivní přístup, podle mě ji nezpracováváme a nevyužíváme tak pokladu, který nám nese. V pasivním přístupu ji schováme, abychom ji neviděli a nemuseli cítit, v aktivním přístupu se ji snažíme hodit na někoho jiného jen, abychom ji nemuseli mít.

Emoce však přišla k nám na návštěvu proto, abychom se k ní chovali jako k milému příteli, kterého rádi vidíme. Přišla, abychom ji pozvali s úsměvem na tváři dál, abychom se na ni hezky dívali jako na kamaráda, kterého jsme dlouho neviděli, abychom jí se zvědavostí a s nadšením naslouchali jako příteli, který se vrací z cest a má nám toho tolik říct. A pak, až si vše povíme a přijde čas, kdy ona bude chtít odejít, hezky ji jako milujícího kamaráda vyprovoďme a rozlučme se.

AKCE:

Středa 17.8.2016, 18:00 - 20:00, Brno (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít vnímat vedení, kterého se nám dostává", cena 500,- Kč, přihlásit se

Čtvrtek 18.8.2016, 18:00 - 20:00, Znojmo (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít čerpat informace ze svých emocí", cena 500,- Kč, přihlásit se

Sobota 20.8.2016, 10:00 - 12:00, Znojmo (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít využívat svůj potenciál", cena 500,- Kč, přihlásit se

Neděle 21.8.2016, 10:00 - 12:00, Znojmo (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít vnímat vedení, kterého se nám dostává", cena 500,- Kč, přihlásit se

Další akce na http://www.jinypristup.cz/akce

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc