Když máme potřebu napravit vše kolem

Nejdříve jsem psala články v domnění, že píšu o svém životě. Možná jsem si tehdy i myslela, že můj život, tím jak je obtížný, je i výjimečný. To mé ego, se kterým jsem se ztotožňovala, si myslelo, že je obtížný a výjimečný. Lpění na svém duchovním pokroku nebo obtížném životě, je totiž rovněž ego, avšak maskované duchovnem.

Vaše souhlasné reakce na články, jejich sdílení a vaše podpora projevovaná mi různými způsoby, jakoby mi toto vše chtělo celou tu dobu donést informaci, že můj život se byť v modrobílém podobá vašemu. A není tedy ničím významnějším než život jiných. Děkuji vám za toto zjištění. Následné vaše stále častější dotazy psané s mnohdy vysloveným záměrem inspirovat mě k napsání článku, jsou mi informací, jak krásně jsme všichni propojeni a vzájemně na sebe navázáni. Jak jeden jediný z nás stačí k tomu, aby roztočil kola vozu, který po cestě nabere a sveze zase kousek dál mnoho jiných. Jak krásný ten život je…

Nedávno se na mě obrátila jedna známá s prosbou, kterou mi připomněla mě samotnou před nějakou dobou. Od puberty jsem hrnula před sebou balvan ambicí „to někam dotáhnout“. Podle toho jsem se i ve vnějším světě zařizovala. Hlavně, aby alespoň na oko to vypadalo, že jsem úspěšná, prestižní, mocná. A tak jsem třeba při studiu vysoké pracovala jako praktikant v jedné kanceláři, avšak ne proto, že by mě ta práce naplňovala, nebo že by mě ta práce přinesla nějaké větší zkušenosti v právní praxi, ale proto že to na oko oproti mnohým vrstevníkům vypadalo, že jsem úspěšnější, žádanější, schopnější. Přesněji, já jsem si myslela, že to tak vypadá.

A to je přesně ono. Místo toho, aby ta Peťa před lety sama sobě „kápla božskou“ a přiznala si, že ji to v té práci nebaví, že by raději při studiích prodávala v obchodě s oblečením nebo točila zmrzlinu, obětovala svůj čas tomu, jak působí, jak je vnímána jinými. A podotýkám, že to, jak je vnímána, se jenom mohla domnívat. Kdyby se na tuto svoji masku vykašlala, a v ten čas dělala, co by ji bavilo, nemusela si na sebe ušít tolik závazků, kterých se pak horko těžko později zbavovala a stále zbavuje. Avšak, vše je jak má být, a tak jsem potřebovala ty závazky, abych došla do bodu, kdy už je neunesu a postupně je pouštěla.

Pamatuji si, jak mě v té době mnohokrát napadla myšlenka, že až budu mít čas, že se pořádně zabořím do cizích jazyků, namaluji obrázek, vytřídím věci, které už doma nepotřebuji, zajedu navštívit přátele žijící na druhém konci země. Ten čas nikdy nebyl…

A to je přesně ono. Ze strachu, abychom nemuseli řešit sebe, abychom se nemuseli podívat k sobě dovnitř, a zjistit, že spoustu toho, co ve vnějším světě děláme, jak smýšlíme, nejsme my, raději „schováme hlavu do písku“ v domnění, že před sebou utečeme, a řešíme jiné nebo navenek ještě více hrneme. Toto vše děláme často nevědomě.

Když totiž zjistíme, že jsme něco jiného, než co děláme, než jak smýšlíme, spolu s tím přichází pohled své pravdě do očí a spolu s tím přichází přiznání, že tento svůj život jsem si sama vytvořila. To poznání, že to nemůžu na nikoho hodit, že za to nemůže nikdo jiný než já, často bolí. Sama vím.

My ale toto, co tu píši, všichni vědomě či nevědomě víme. Proto se nám tolik nechce otočit se k sobě a začít se přehrabovat v tom harampádí a vyhazovat, co není s námi v souladu. Proto mnoho z nás raději své harampádí prohlásí za svoji výjimečnost a bude se všemožně ve vnějším světě snažit ostatní přesvědčit, jak úžasné to harampádí je nebo se snažit přesvědčit, že to harampádí jsme my skuteční.

Nesnažme se spasit a napravit cokoliv vně. Je to jen snaha, byť často nevědomá, jak zamaskovat svoji nechuť pokračovat ve svém úklidu uvnitř sebe, nebo snaha oddálit další potřebný úklid u sebe. Je to jen ego, podle mě. Čím jsme více autentičtí, čím jsme blíže sobě, postupně nám dochází, že se to děje, že pomáháme právě tím, že my sami jdeme stále blíž a blíž sobě.

AKCE:

Pondělí 8.8.2016, 18:00 - 20:00, Brno (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít využívat svůj potenciál", cena 500,- Kč, přihlásit se

Pátek 12.8.2016, 18:00 - 20:00, Brno (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít čerpat informace ze svých emocí", cena 500,- Kč, přihlásit se

Středa 17.8.2016, 18:00 - 20:00, Brno (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít vnímat vedení, kterého se nám dostává", cena 500,- Kč, přihlásit se

Pátek 26.8.2016, 18:00 - 20:00, Brno (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít využívat svůj potenciál", cena 500,- Kč, přihlásit se

Více akcí na http://www.jinypristup.cz/akce

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc