Překrucování skutečnosti jako ochrana

Nedávno mě opět dostihlo moje předchozí posuzování a souzení. Došly mi totiž souvislosti ve vztahu k jedné milované osobě, kterou od mala znám. Já najednou uviděla, jak jsem se celá léta mýlila. Nikoliv v popisu jednání toho člověka, ale ve svých závěrech, důvodech, proč jedná, jak jedná.

Toto prozření, že člověk celá léta soudil jednání jiného v domnění, že ví, jaký „neakceptovatelný“ důvod jej k tomu vedl, a tento důvod odsoudil, aby náhle mnohdy po letech zjistil skutečný důvod jeho počínání, je vždy velkou učební lekcí.

Prostřednictvím toho si totiž opětovně prožijeme, kolik bolesti si navzájem a zcela zbytečně všichni působíme už jen pouhým posuzováním a srovnáváním sebe a jiných.

Ta osoba, o které jsem se zmínila, například často nějakou situaci, které jsem byla svědkem, záhy někomu popisovala, avšak úplně jinak. Vykládala jsem si to tak, a nebyla jsem sama, že si věci překrucuje, aby z toho ti „oblíbení“ vyšli lépe. Mě to dříve velice vytáčelo. Třeba jsem nic neřekla, ale vnitřně jsem vřela. Avšak s přesvědčením tohoto jsem se mnohdy k dané milované osobě pak i odměřeně chovala. Zkrátka, o dané osobě jsem si na základě zhodnocení jejího chování udělala obrázek a podle toho mnou vytvořeného obrázku jsem si ji i zaškatulkovala.

Třeba skutečně tato osoba z pohledu pozorovatele překrucovala děje různých situací, avšak chování jiných můžeme jen pozorovat, můžeme s ním souhlasit či nesouhlasit. Jsme však malí páni na to, je jakkoliv hodnotit.

U této osoby mě to došlo až ve chvíli, kdy se toto překrucování děje událostí zhoršilo pod tíhou zapomínání. Až když tato milující osoba v průběhu krátkého rozhovoru běžně zopakuje stejnou věc několikrát nebo ji „překroutí“, mě došlo, že stejně tak, jak teď si toho není vědoma, nebyla si toho možná vědoma ani nikdy před tím. Došlo mi, že to je to samé, jen se nyní k tomu přidalo stáří.

Po tomto přiznání a připuštění jakoby spadla opona a mě přišly souvislosti, proč se to ty roky tak dělo. Tento pro mě velice blízký člověk, aby v dětství přežil, aby byl schopen žít v podmínkách, ve kterých byl, musel si realitu přikrášlit a chování jiných nevidět nebo vidět jinak. Následně to ať už vědomě nebo nevědomě aplikoval i v dospělosti a chování jiných viděl takové, jaké je vidět chtěl navzdory skutečnosti.

Víte, nejde ani tak o to uvědomění, o které se s vámi tímto dělím. Jde o ten prožitek, o to, co jsem cítila při tom prozření, což je nepřenositelné. Ve mně se v ten moment rozlil ohromný soucit, úcta a respekt nejen k tomuto člověku, ale ke všem. Ostatně, to je jen další důkaz toho, že jsme všichni jeden celek. Na frak dostalo opět moje ego, a vzrostlo uvědomění, že nic nevím a tím i pokora ke všemu kolem.

A právě v situaci, kterou popisuji, mi opětovně došlo, jak vlastně o sobě natož o jiných nic nevíme, a jak arogantní mnohdy jsme, když dennodenně odsuzujeme a hodnotíme.

AKCE:

Sobota 23.7.2016, 10:00 - 12:00, Prostějov (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít využívat svůj potenciál", cena 500,- Kč, přihlásit se

Neděle 24.7.2016, 10:00 - 12:00, Prostějov (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít čerpat informace ze svých emocí", cena 500,- Kč, přihlásit se

Úterý 26.7.2016, 18:00 - 20:00, Brno (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít využívat svůj potenciál", cena 500,- Kč, přihlásit se

Středa 27.7.2016, 18:00 - 20:00, Prostějov (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít využívat svůj potenciál", cena 500,- Kč, přihlásit se

Čtvrtek 28.7.2016, 18:00 - 20:00, Brno (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít vnímat vedení, kterého se nám dostává", cena 500,- Kč, přihlásit se

Pátek 29.7.2016, 18:00 - 20:00, Znojmo (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít využívat svůj potenciál", cena 500,- Kč, přihlásit se

Sobota 30.7.2016, 9:00 - 11:00, Znojmo (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít čerpat informace ze svých emocí", cena 500,- Kč, přihlásit se

Neděle 31.7.2016, 9:00 - 11:00, Znojmo (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít vnímat vedení, kterého se nám dostává", cena 500,- Kč, přihlásit se

Více akcí na http://www.jinypristup.cz/akce

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc