Když akceptujeme cykly

Všechno se děje v cyklech. Stejně tak, jak se rodíme a umíráme my, nepřetržitě se rodí a umírá vše kolem. Tím vším myslím nejen vnější a na pohled viditelné věci, ale i naše myšlenky, naše emoce.

Rozčílíme se a po chvilce to utichne, a spolu s tím se naše zatemněné vidění projasní a my v průběhu toho zklidňování si čím dál více uvědomujeme, že ta situace není tak horká, jak vypadá.

Partner na nás v určitém období „vidí samé mouchy“ a v jiném období je přes naše poklady přehlíží. Nebo, neděláme to i my svým partnerům?

Dokud se necháme ovládat těmito cykly, a budeme tak proti nim brojit a odmítat je, na místo abychom je přijali, budeme v zajetí své malosti, svého ega.

To skutečné co jsme, jsme totiž v prostoru za egem. Je to místo, kde i přes všechny vichřice kolem nás, my nejsme ovlivněni cykly jiných. Cykly jiných stejně jako své vlastní jen pozorujeme, necháme sebou projít bez odporu a tak odejít.

To však neznamená, že si necháme líbit jednání jiných v průběhu jejich cyklů. Právě naopak. Tím, že zůstaneme pouhými pozorovateli, budeme vše kolem sice přijímat tak, jak je, avšak ne se s tím ztotožňovat. Nebudeme tak byť nevědomě odevzdávat energii jinam a všechna naše síla zůstane u nás. To nám umožní být plně přítomni a v této „pouhé“ přítomnosti, která je jediné, co všichni máme, činit volby vycházející z našeho středu, našeho srdce, a ne z ega.

AKCE:

Úterý 19.7.2016, 18:00 - 20:00, Znojmo (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít čerpat informace ze svých emocí", cena 500,- Kč, přihlásit se

Středa 20.7.2016, 18:00 - 20:00, Brno (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít vnímat vedení, kterého se nám dostává", cena 500,- Kč, přihlásit se

Čtvrtek 21.7.2016, 18:00 - 20:00, Prostějov (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít vnímat vedení, kterého se nám dostává", cena 500,- Kč, přihlásit se

Sobota 23.7.2016, 10:00 - 12:00, Prostějov (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít využívat svůj potenciál", cena 500,- Kč, přihlásit se

Neděle 24.7.2016, 10:00 - 12:00, Prostějov (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít čerpat informace ze svých emocí", cena 500,- Kč, přihlásit se

Úterý 26.7.2016, 18:00 - 20:00, Brno (místo bude upřesněno)

Seminář "Jak začít využívat svůj potenciál", cena 500,- Kč, přihlásit se

Více akcí na http://www.jinypristup.cz/akce

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní (máme stejný cíl), má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvědomit si to vaše.
Dozvědět se víc

Kurz
Vzdělávácí cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Dozvědět se víc