Mám sen, že každý z nás
bude dělat to, v čem co nejvíce projeví sebe

A bude tak naplněný, překročí svůj stín a pochopí, že celou tu dobu nehledal nic víc či míň než odvahu přijmout, že je součástí něčeho většího, než je on sám.

Petra Jelínková

Živé vysílání

Pro členy Klubu každou první středu v měsíci od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub. Následující bude 7.12.2022. Více info »

  • Mysl, emoce a tělo (hmota) jsou našimi nástroji pro tvoření v našem životě. A jdou přesně v tomto pořadí. Začíná to v mysli.
  • Když jsou našimi nástroji, tak ani jedno z toho nejsme my. Jenže jakmile se při určité myšlence či emoci uvnitř sebe stáhneme, pak jsme se s nimi ztotožnili = vnitřně na ně reagovali. A tím si prožili odpor, který někdy někde jako zhmotněný odžijeme v životě.
  • To, zda uvnitř reagujeme či nereagujeme na myšlenky a emoce(zda jim bráníme v průchodu – jsme v odporu či nikoliv) určuje, čím budeme procházet v životě – zda jsme si tím vytvořili budoucí podporující děje či nikoliv.
  • A když už procházíme něčím nepříjemným, nic se neděje. I když jsme si to někdy dříve vytvořili naší vnitřní reakcí na tehdy probíhající myšlenky a emoce, pořád máme tu stejnou moc, a sice změnit pohled na to = vůbec vnitřně nereagovat na myšlenky a emoce a ani na tu situaci. A děj se okamžitě mění. A nejen to, konečně se vám to již nebude opakovat. Anebo pokud jste vnitřně ještě reagovali ale už méně, zopakuje se to ještě, ale už vůbec ne v takové intenzitě.

A přesně právě k tomuto – dostat se do stavu bez odporu, nereagovat uvnitř sebe na probíhající myšlenky a emoce vás vedu na Tréninku mysli, kde to trénujeme na vámi již odžitých situacích a vy ihned vidíte, že děj dané situace od toho bodu probíhá zcela jinak a vy tu situaci prožíváte zcela jinak. A věnujeme se tomu okrajově i na Individuálkách a hojně o tom píšu a mluvím v Klubové sekci

Vše, co předávám v článcích, v Klubu, na Individuálkách, na Trénincích mysli, v knihách atd. vychází z mé vlastní osobní zkušenosti. Ke všemu předávanému jsem si došla vlivem situací a okolností, kterým jsem dosud byla vystavena. V článcích napříč těmi lety (zveřejňuji od roku 2014) a ve vývoji služeb na webu můžete vidět můj vývoj – jak se prohlubovala postupně získávaná poznání.


Když se dostanete ke konečnému „ANO“

Mnozí lidé už přišli na to, že mají moc tvoření si svého života a že po celou dobu si vše, co v životě měli, vytvářeli. Ano jsme tvůrci svého života, jelikož jsme Bohem a zároveň je vše dané. Vysvětlím. Proces převzetí plné kontroly nad svým životem prochází mnohými fázemi. A všemi každý z nás musí projít, žádná fáze nelze přeskočit a někdo začal dříve a jiný později.

Významný zásah, který mi dal odpověď na to, jak žít

Dlouho jsem váhala, jak popsat svoji zkušenost s Tréninkem mysli od Peti. Čekala jsem, až přijde něco, co to konečně aspoň trošku přiblíží, čekala jsem na slinu, na to, až mi přijde způsob, jak vystihnout, co mi Trénink mysli přinesl – co v mém životě způsobil. Jak významný zásah a jak významný okamžik a změna směru, to pro mě byla.

Takže tady to je.

Záznam živého vysílání ze dne 4.5.2022

V záznamu tohoto živého vysílání naleznete mé povídání k těmto otázkám a tématům:

  1. Jak zmírnit nebo dokonce nechat zcela vymizet výčitky?
  2. Je uvědomění si svého destruktivního nastavení v té nepříjemné situaci to, co trénujete na tom Tréninku mysli a co vede k tomu zmírnění odporu?
  3. Sdílení mých a nejen mých prožitků, na kterých chci dát důkaz, že platí: "Vše je dané a současně jak zasejeme, tak sklidíme".

Záznam živého vysílání zde:

Babičce … za krásný a inspirující odkaz, který tu zejména pro ženy v rodě zanechala

Dnes chci napsat příběh o mé babičce, o tom v čem mě inspirovala.

Všichni naši předci jsou lidé a tak jako všichni mají témata, kde jsou či byli v odporu a témata, kde jsou či byli v neutralitě.

A jelikož jsme se narodili právě do daných dvou rodových linií předků, naše mnohé odpory, se kterými jsme vstoupili do tohoto života, jsou odpory, se kterými se potýkali i naši předci. A nám na svém přístupu k daným tématům, kde byli v odporu, tak mohli ukázat, jak něco nedělat.

Je iluze myslet si, že když nám jde něco jak po másle, že jsme na té správné cestě, a když máme na té cestě překážky, tak jsme na špatné

Je iluze myslet si, že když jsme se pro něco rozhodli a jde to jak po másle, že jsme na té správné cestě, a když máme na té cestě překážky, tak jsme na špatné. To je nastavení pocházející z roviny, ve které si myslíme, že si můžeme vytvořit to, co chceme = že čím jsme vědomější, tím více si můžeme určovat, co konkrétně v našem životě budeme mít a co ne = že čím jsme vědomější, tím více toho, co chceme, budeme ve svém životě mít.

Někdo vám něco nabízí a vy víte, že vám to ve skutečnosti vydat nechce. A vy nevíte, co s tím. Znáte to?

Někdo vám něco nabízí a vy víte, že vám to ve skutečnosti vydat nechce. Jen je mu blbý vám to nedat anebo za to něco očekává, má výčitky atd. A vy nevíte, co s tím. Je to směsice lítosti nad tím člověkem a směsice vzteku, že tomu jste vystaveni. Znáte to?

Já velmi.

Dlouho jsem si lámala hlavu, jak se správně zachovat, když někdo vám chce pomoct nebo vám chce něco jen tak dát, ale vy víte, že to dělá z ega – aby se zalíbil, aby nevypadal blbě, protože má výčitky atd.

Já to podstatnou část svého života řešila za ty lidi.

Přihlásit se k odběru RSS kanál