Mám sen, že každý z nás
bude dělat to, v čem co nejvíce projeví sebe

A bude tak naplněný, překročí svůj stín a pochopí, že celou tu dobu nehledal nic víc či míň než odvahu přijmout, že je součástí něčeho většího, než je on sám.

Petra Jelínková

Vše je již vytvořeno v éteru (pro oči neviditelném světě). My všichni si jen stahujeme z toho to, co odpovídá naší vibraci. Proto naše energie, kterou v sobě máme, je klíčová, proto je zásadní hlídat si naši frekvenci a udržovat ji vysokou. Tento zákon manifestace platil vždy. Rozdíl je v tom, že jsme vstoupili do doby, kdy už opravdu toto jediné rozhoduje o našem životě, už jen pomocí naší frekvence tvoříme.

Čím tedy vyšší vibrace v nás, tím více harmonie, pomoci a podpory v našem životě a opačně. Vše v nás skryté, potlačené nám snižuje vibraci. Klíčem je starat se o svoji energii, starat se o svůj vnitřní prostor, starat se o to, jak se uvnitř cítíme, vše v nás skryté vynášet na světlo. Ten, kdo nám pomůže zvýšit naše vibrace, ať už úsměvem, pomocí, laskavostí, nějakou jeho aktivitou či jen tím, že nám pomůže si něco o sobě uvědomit atd., nám dá to nejcennější – pomůže nám vytvořit si život, kde bude větší harmonie, více lásky, podpory a laskavosti. Podle toho, jakou máme energii v sobě, si totiž stahujeme z éteru tomu odpovídající, a tvoříme si tím svůj život.

Cílem však není být závislý na zvyšování své energie zvenčí, ale nalezení prostoru uvnitř sebe, kde si ji můžeme kdykoliv zvýšit nebo se navrátit do vyšších vibrací, když nám něco vibrace sníží.

Toto je v pozadí celé mé práce - klubové sekce, individuálek, ale i knížek, které jsem napsala, a článků, které píši a zpřístupňuji všem. Ať vás má práce povznáší, poskytuje pochopení, pohlazení, úlevu a dává pochopit různé souvislosti ve vašem životě.

S láskou Peťa


Proč si přestáváme rozumět s některými lidmi?

Máte kamarádku. Velmi si rozumíte, jelikož máte podobný pohled na spoustu věcí a například i na muže, kteří jsou dle vás uzurpující, sobečtí atd. Pak jednoho dne vy potkáte muže, který vás velmi osloví. Je očividné, že tento muž vám zbořil mnohé z těchto dogmat. Začnete ve vztahu k mužům již vystupovat jinak, méně bojovně, ve vašich očích již nejsou něčím míň nebo nebezpeční.

Jak souvisí nátlak s úctou k sobě a jiným

Před nějakou dobou se mi přihodilo, že jeden člověk mi nabídl tykání. Já na jeho nabídku nepřistoupila. On sice moji vůli přijal, avšak po chvíli měl monolog na téma, proč bych si s ním měla tykat a nejenom s ním, ale i s dalšími jinými lidmi. A neopustilo ho to ani za pár dní.

Co tento člověk činil? Nerespektoval mě. A proč mě nedokázal respektovat? Zatím nerespektuje sám sebe.

S pravdou v srdci člověk zvládne ledacos

„S pravdou v srdci člověk zvládne ledacos“ Něco v tomto smyslu jsem zaslechla v jedné pohádce. A musela jsem se pousmát, jaká pravda je v tom skryta. Ale co je myšleno tou „pravdou v srdci“? Já mám pro vás jeden tip :-)

Když učiníme nějaké rozhodnutí, které budeme cítit hluboko uvnitř sebe a ono to způsobí spoustu komplikací, uvnitř sebe budeme navzdory bouři venku pociťovat klid a mír. Takto lze cítit čistotu záměru, se kterým jsme dané rozhodnutí činili. Takto lze cítit lásku, podporu Zdroje.

Přihlásit se k odběru RSS kanál