Mám sen, že každý z nás
bude dělat to, v čem co nejvíce projeví sebe

A bude tak naplněný, překročí svůj stín a pochopí, že celou tu dobu nehledal nic víc či míň než odvahu přijmout, že je součástí něčeho většího, než je on sám.

Petra Jelínková

Živé vysílání

Pro členy Klubu každou první středu v měsíci od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub. Následující bude 6.7.2022. To, o čem budu povídat, bude na vás. Obsah bude tvořen z vašich dotazů a mých odpovědí. Prosím členové Klubu pište na email své dotazy a já za sebe se rozpovídám k těm, ke kterým budu mít co říct. Děkuji a moc se těším. Peťa

 • Život je snadný, pokud se pro snadný život skutečně rozhodnete.
 • Ta skutečná řešení jsou neviditelná, pokud se díváte optikou svých destruktivních nastavení.
 • Z jakéhokoliv destruktivního nastavení můžete vystoupit hned teď, stačí se skutečně rozhodnout.
 • Skutečné rozhodnutí je rozhodnutí celého těla a nikoliv jen hlavy.
 • Kvalita vašeho života se zvyšuje ruku v ruce s duchovním (vnitřním) růstem.
 • Duchovním růstem není myšlena duchovní pýcha (povyšování duchovna nad hmotou), nýbrž stále větší rovnováha mezi duchovnem a hmotou.
 • Rovnováha mezi duchovnem a hmotou je přímo úměrná množství přetavených destruktivních nastavení v konstruktivní.
 • Toto vše shora zmíněné se děje samo s narůstající úctou k sobě samému. A současně toto vše popsané úctu k sobě samému zvyšuje.

K tomuto jsem si došla pod tlakem mnoha životních situací. Nejdříve mě život donutil to ze sebe doslova vytáhnout a zkoušet aplikovat ve svém životě, a pak mi až zpětně došlo, co vlastně dělám a byla schopná to takto hodit do slov.

Díky tomu, že jsem si k tomu došla, jsem schopná to předat a inspirovat vás tím. A vy k tomu můžete dojít a žít to mnohem dříve než já. K tomu vás vedu na individuálkách, ve svých knihách, v Klubové sekci a dalších jiných aktivitách na webu.


Hledáním sebe samého a analýzou minulosti sami sebe nikdy nenajdeme, ale bez toho hledání to nejde

Vy nepotřebujete porozumět všem zákoutím mysli, nemusíte odhalit všechny projevy ega. Toto věčné zkoumání vás nikdy nevyvede z toho kruhu, z toho ega, jelikož zabývání se tím, věčná analýza, rozbor minulosti, což se děje na mnohých terapiích, je využívání mysli pro ego účely, je samotné projevem ega.

Avšak tato analýza je po nějakou dobu nezbytná, aby člověk si na svém životě ověřil fungování těch vyšších mechanismů, aby si člověk ověřil, že není myslí, emocemi a dokonce ani tělem a vstoupil do pokory = vystoupil z ega.

Když se dostanete ke konečnému „ANO“

Mnozí lidé už přišli na to, že mají moc tvoření si svého života a že po celou dobu si vše, co v životě měli, vytvářeli. Ano jsme tvůrci svého života, jelikož jsme Bohem a zároveň je vše dané. Vysvětlím. Proces převzetí plné kontroly nad svým životem prochází mnohými fázemi. A všemi každý z nás musí projít, žádná fáze nelze přeskočit a někdo začal dříve a jiný později.

Významný zásah, který mi dal odpověď na to, jak žít

Dlouho jsem váhala, jak popsat svoji zkušenost s Tréninkem mysli od Peti. Čekala jsem, až přijde něco, co to konečně aspoň trošku přiblíží, čekala jsem na slinu, na to, až mi přijde způsob, jak vystihnout, co mi Trénink mysli přinesl – co v mém životě způsobil. Jak významný zásah a jak významný okamžik a změna směru, to pro mě byla.

Takže tady to je.

Záznam živého vysílání ze dne 4.5.2022

V záznamu tohoto živého vysílání naleznete mé povídání k těmto otázkám a tématům:

 1. Jak zmírnit nebo dokonce nechat zcela vymizet výčitky?
 2. Je uvědomění si svého destruktivního nastavení v té nepříjemné situaci to, co trénujete na tom Tréninku mysli a co vede k tomu zmírnění odporu?
 3. Sdílení mých a nejen mých prožitků, na kterých chci dát důkaz, že platí: "Vše je dané a současně jak zasejeme, tak sklidíme".

Záznam živého vysílání zde:

Babičce … za krásný a inspirující odkaz, který tu zejména pro ženy v rodě zanechala

Dnes chci napsat příběh o mé babičce, o tom v čem mě inspirovala.

Všichni naši předci jsou lidé a tak jako všichni mají témata, kde jsou či byli v odporu a témata, kde jsou či byli v neutralitě.

A jelikož jsme se narodili právě do daných dvou rodových linií předků, naše mnohé odpory, se kterými jsme vstoupili do tohoto života, jsou odpory, se kterými se potýkali i naši předci. A nám na svém přístupu k daným tématům, kde byli v odporu, tak mohli ukázat, jak něco nedělat.

Přihlásit se k odběru RSS kanál