Mám sen, že každý z nás
bude dělat to, v čem co nejvíce projeví sebe

A bude tak naplněný, překročí svůj stín a pochopí, že celou tu dobu nehledal nic víc či míň než odvahu přijmout, že je součástí něčeho většího, než je on sám.

Petra Jelínková

Živé vysílání

Pro členy Klubu každou první středu v měsíci od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub. Následující bude 7.12.2022. Více info »

  • Mysl, emoce a tělo (hmota) jsou našimi nástroji pro tvoření v našem životě. A jdou přesně v tomto pořadí. Začíná to v mysli.
  • Když jsou našimi nástroji, tak ani jedno z toho nejsme my. Jenže jakmile se při určité myšlence či emoci uvnitř sebe stáhneme, pak jsme se s nimi ztotožnili = vnitřně na ně reagovali. A tím si prožili odpor, který někdy někde jako zhmotněný odžijeme v životě.
  • To, zda uvnitř reagujeme či nereagujeme na myšlenky a emoce(zda jim bráníme v průchodu – jsme v odporu či nikoliv) určuje, čím budeme procházet v životě – zda jsme si tím vytvořili budoucí podporující děje či nikoliv.
  • A když už procházíme něčím nepříjemným, nic se neděje. I když jsme si to někdy dříve vytvořili naší vnitřní reakcí na tehdy probíhající myšlenky a emoce, pořád máme tu stejnou moc, a sice změnit pohled na to = vůbec vnitřně nereagovat na myšlenky a emoce a ani na tu situaci. A děj se okamžitě mění. A nejen to, konečně se vám to již nebude opakovat. Anebo pokud jste vnitřně ještě reagovali ale už méně, zopakuje se to ještě, ale už vůbec ne v takové intenzitě.

A přesně právě k tomuto – dostat se do stavu bez odporu, nereagovat uvnitř sebe na probíhající myšlenky a emoce vás vedu na Tréninku mysli, kde to trénujeme na vámi již odžitých situacích a vy ihned vidíte, že děj dané situace od toho bodu probíhá zcela jinak a vy tu situaci prožíváte zcela jinak. A věnujeme se tomu okrajově i na Individuálkách a hojně o tom píšu a mluvím v Klubové sekci

Vše, co předávám v článcích, v Klubu, na Individuálkách, na Trénincích mysli, v knihách atd. vychází z mé vlastní osobní zkušenosti. Ke všemu předávanému jsem si došla vlivem situací a okolností, kterým jsem dosud byla vystavena. V článcích napříč těmi lety (zveřejňuji od roku 2014) a ve vývoji služeb na webu můžete vidět můj vývoj – jak se prohlubovala postupně získávaná poznání.


Trénink mysli...:-)

Ve videu mluvím podrobně o Tréninku mysli. Odpovídám na vaše dotazy k Tréninku z mailů, jako např. 1) Jak může pouhá změna uvnitř (= zmírnění odporu) způsobit změnu vně? 2) Jak jsem k Tréninku mysli došla? 3) Jak Trénink mysli probíhá? 4) Když budu zmírňovat odpor v sobě vůči nějaké situaci, nebudu tam v pasivitě, obětním beránkem? 5) Je nutné absolvovat jednotlivá sezení Tréninku mysli po týdnu nebo jsou možné delší rozestupy dle času a potřeby?

Individuálka ...:-)

Ve videu mluvím podrobně o Individuálce. Jak jsem se dostala k Individuálce, jak se postupně vyvíjela, a jak probíhá nyní. Ve videu tím zodpovídám dotazy od vás , které mi k Individuálce přišly.

Jak docílit skutečného naplnění - část živého vysílání z Klubové sekce

Ve videu se mluví o tom, proč skutečné naplnění nikdy nemůžeme docílit tím, že naplnění najdeme vně. To není skutečné naplnění, ale ego. V tomto případě nevyužíváme plně svůj potenciál. Skutečné naplnění je v nás a celou dobu jej máme k dispozici a ve videu se mluví, jak se k tomuto naplnění uvnitř nás dostat. Pak teprve toto vnitřní naplnění se začne postupně formovat do nějaké podoby vně. Více ve videu, které je výňatkem z živého vysílání, které každý měsíc mám pro členy Klubové sekce, kde je i kdykoliv k dispozici záznam všech uskutečněných živých vysílání. Ať poslouží tento výňatek všem, kterým má :-)

Skutečnost versus iluze – příběh z Tréninku mysli (1)

Tělo jako náš nástroj je buď ovládáno námi – Vědomím anebo egem (odporem). Podle toho, kdo z těchto vládců tělu vládne, podle toho to tělo žene buď do konstruktivních a láskyplných zkušeností anebo destruktivních. Když vládneme tělu my, vidíme věci bez příkrás a zošklivení, takové, jaké jsou a můžeme tedy konstruktivně konat, rozhodovat se, jelikož víme, s kým máme tu čest. Když tělu vládne ego, vidíme věci více či méně iluzorně – s příkrásami nebo zošklivením.

Když vám nejde zůstat uvnitř sebe v klidu tam, kde už vám to šlo

Dnes se krátce rozepíši o jednom jevu, se kterým se občas setkáme během Tréninku mysli. Ten Trénink mysli je složen z 8 sezení (v případě 2-měsíčního) anebo ze 4 sezení (v případě 1-měsíčního nebo Skupinového).

Téměř všichni v polovině Tréninku pochopí princip celého stavu bez odporu, prožijí si sami na mnoha nepříjemných situacích, které odžili, že skutečně taková „blbost“ jako snížení odporu uvnitř (= změna pohledu) způsobí okamžitou změnu děje dané situace anebo přinejmenším oni se v tom samém ději cítí v síle, už je nic nebolí.

Pak ale u některých nastává fáze tzv. krize. Pokud se tak stane, tak většinou tak v polovině těch sezení. Kdy lidé občas napíší, že jim to nějak najednou zase nejde, že se jim najednou zase nedaří jít do stavu zklidnění uvnitř atd.

A právě k tomuto se nyní krátce vyjádřím, protože si myslím, že to může inspirovat i ty, kteří Tréninkem neprošli nebo zatím neprošli.

Přihlásit se k odběru RSS kanál