Živé vysílání

Živé vysílání pro členy Klubové sekce se bude konat 2.7.2024 (úterý). Pro členy Klubu alespoň 1X v měsíci (nejčastěji každý první týden v měsíci) od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub.  Více info »

Můj profesní profil

Mgr. Ing. Petra Jelínková

Kontakt zde

VZDĚLÁNÍ A ZKOUŠKY

 • od 2023studium Speciální pedagogiky, specializace Logopedie a Surdopedie na MU v Brně
 • 6/2011 absolvent Ekonomicko-správní fakulty MU Brno, magisterského studia, obor management – titul Inženýr – Ing.
 • Od 9/2008 do 2013 doktorské studium na Katedře obchodního práva Masarykovy Univerzity Brno (nedokončené ze své vůle)
 • 6/2008  absolvent Právnické fakulty MU Brno, magisterského studia, obor právo a právní věda  – titul Magistr – Mgr.
 • 10/2013 složení zkoušky na zapsaného mediátora
 • 9/2011 složení advokátních zkoušek
 • 6/2008 – úspěšně složená zkouška z„European competition law“ na Právnické fakultě Univerzity v Bergenu, Norsko.
 • 6/2007 diplom znalosti rakouské úpravy občanského a obchodního práva (Doplňkové studium pořádané ve spolupráci akademiků z Univerzity ve Vídni a z Právnické fakulty MU)
 • TOLES – foundation – zkouška z právní angličtiny
 • rakouské osvědčení  Österreich Sprachdiplom

 

KURZY, STÁŽE

 • 9-10/2013 prohlubování mediačních dovedností pod vedením zkušených odborníků na řešení mezilidských konfliktů (AMČR – PhDr. Tatjana Šišková, Mgr. Elena Mešková, CMI – PhDr. Dana Potočková, MDR., PaeDr. Jitka Jilemnická, Lenka Holá, Mgr. Kateřina Švajcrová, Mgr. Jan Štandera)
 • 5/2013 60-ti hodinový kurz: Mediace BASIC ČAK
 • 3-4/2013 60-ti hodinový kurz: Základní mediační výcvik u CMI
 • 1/2008 – 6/2008 studijní pobyt v Norsku zprostředkovaný FM/Norsko, studium „European competition law“ na Právnické fakultě Univerzity v Bergenu, zakončené zkouškou
 • 9/2006 – 6/2007 Škola rakouského práva (právo občanské a obchodní) – vyučující akademici z Univerzity ve Vídni, výuka probíhala v němčině
 • 9/2006 - 1/2007 American national security law course  - volitelný předmět konaný na Právnické fakultě MU v Brně, výuka probíhala v angličtině

 

PRAKTICKÉ ZKUŠENNOSTI

 • od 2014 do současnosti provozování webu jinypristup.cz (OSVČ)

  Web zaměřený na sdílení mého postupného vnitřního vývoje, mé cesty sebepoznání.

  Web vznikl v době, kdy jsem dobrovolně opouštěla výkon advokacie. Právě tato velká profesní změna byla impulsem k velké mé vnitřní proměně a následně k založení webu pro sdílení toho, co prožívám.

  V rámci webu jinypristup.cz postupně na popud čtenářů vznikaly tyto aktivity:

  • od 2021 do současnosti „Trénink“ mysli

   Soubor několika individuálních sezení zaměřený na okamžitou změnu pohledu (změnu mysli) k určitým prožívaným či již prožitým situacím, kdy si dotyčný prožije, jak změna pohledu zapříčiní automaticky změnu emocí a následně i změnu jeho reakce a reakce všech zúčastněných v situaci a změní i samotný vývoj situace. Výsledkem těchto sezení je, že dotyčný má zcela odlišný pohled na situace, kterými prochází a tedy méně na ty situace uvitř reaguje, což zapříčí proměnu jeho života.

  • od 2014 do současnosti Individuální sezení (koučinky)

   Zaměřené na odhalování destruktivních nastavení (odporů, strachů) uvnitř jednotlivce, které stojí v pozadí potíží, které přišel řešit. Nalezení svých vlastních jedinečných nástrojů/pomůcek, jak v životě jednat mimo tato destruktivní nastavení. Z části probíhá „Trénink“ mysli.

  • Od 2021 do současnosti Lektorská činnost – Přednáška/seminář na téma: „Změna mysli“

   Sdílení informací o tom, jakou máme moc proměnit situace a vztahy s lidmi a že leží v tom, co si volíme ve své mysli. Seznámení s principy, jejichž uvědomění pomůže okamžitě změnit myšlenku strachu, soudu či odporu na myšlenku bez odporu a beze strachu. A tím si konečně danou situaci konstruktivně vyřešit. Všechny principy a techniky vychází z mých vlastních výzev, při kterých jsem je objevila.

  • Od roku 2015 do současnosti občasná podpora vnitropodnikové komunikace ve firmách – koučink a mediace členů pracovního týmu a jiných zaměstnanců zaměřený na posílení vnímání své hodnoty a v důsledku toho zlepšení komunikace uvnitř pracovního týmu.
  • od 2013 do současnosti vedení seminářů a workshopů v oblasti alternativního způsobu řešení sporů, vnitropodnikové komunikace a osobního rozvoje (proběhlo například pro studenty a akademiky VUT v Brně, Komoru certifikovaných účetních atd.)
  • od 2020 do současnosti Klubová sekce

   placený obsah na webu jinypristup.cz – články (1x týdně) a živá vysílání – odpovědi na dotazy (1x měsíčně) – vše inspirované mým postupným sebepoznáním.

  • 2 knihy mnou napsané:
   • „Na cestu za svobodou – Potenciál“ (2016, dotisk 2019)

    Tato knížka je autobiografická. A mohla by se i jmenovat: "Jak jsem vyhořela a jak jsem se z toho dostala" nebo "Jak se z advokátky stala holka, co má web jinypristup.cz" 

   • Na cestu za svobodou – Sebeúcta“ (2019)

    Tato knížka je rovněž autobiografická. Je o mých vztazích s lidmi, se kterými jsem se necítila dobře, a hlavně o tom, co jsem začala dělat jinak, že nyní mě ti lidi už nerozrušují.

  • Od 2014 do současnosti Pravidelné psaní článků pro veřejnost

   V článcích sdílím svoji cestu sebepoznání, můj postupný vnitřní vývoj – má selhání a vítězství, moje prožitky a z toho plynoucí poznání.

 • Od 2014 do současnosti publikační činnost pro jiné zdroje zaměřená na osobní rozvoj:
  • "Vitae" - Magazín pro spotřebitele a dodavatele produktů Energy (články s názvem: "Jak souvisí odpor s aktuálním děním", "Ponížit se můžeš jedině ty sám", "Tradice – je svobodná a spojuje nás, nebo ne?", "Jak jste na tom se sebeúctou?" a jiné)
  • psychologie.cz – webový portál (články s názvem: Sousedský spor: Nejste-li schopni jej vyřešit, přizvěte mediátora., Nezajímá ho téměř nic, co říkám: Využijte situaci pro svůj růst“).
  • magazín Smart city (článek ohledně mediace)
  • od 12/2013 do 10/2015 - provádění mediace jako zapsaná mediátorka
  • od 2012 do 2015 řešení konfliktů, budování a upevňování zdraveného pracovního prostředí uvnitř Vaizard o.p.s.
  • od 11/2011 do 12/2015 výkon samostatné advokátní praxe
  • od 2012 do 2015 vedení seminářů v oblasti práva pro neodbornou veřejnost (například pro Komoru certifikovaných účetních, Vojenské lesy a statky ČR, státní podnik prostřednictvím Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o., Stavební bytové družstvo ve Frýdku – Místku, Chebská účetní a poradenská s.r.o. a jiné).
  • 7/2008 – 9/2011 advokátní koncipient
  • od 2008 do 2015 publikace článků v odborných periodikách a prezentace příspěvků na odborných konferencích, vše z oblasti práva
  • aktivní účast na konferencích pořádaných Masarykovou Univerzitou v Brně a aktivní účast na konferenci v Rumunsku v rámci doktorského studia na katedře Obchodní práva.
  • Publikační činnost: (Články s názvem: „Ožehavé otázky zastoupení společností s ručením omezeným“, „Pojednání o ilační povinnost“, „Zamyšlení nad ust. § 248 trestního zákoníku“, „Zneužití smrti jednoho ze společníků jednateli společnosti“, „Aplikace ustanovení § 262 obchodního zákoníku ve vztahu k jiným ustanovením“, „Historický vývoj povinnosti jednatele jednat s péčí řádného hospodáře“, „Praktické a teoretické aspekty dobrovolného příplatku společníků ve společnosti s ručením omezeným“, „Praktické dopady ust. § 262 ObchZ“, „Reálná míra dopadu sankčních nástrojů na jednatele, který porušil zákaz konkurence a zákaz nekalosoutěžního jednání“, „Obchodní podíl ve společnosti a společné jmění manželů“, „Střet svobody usazování s právní úpravou postavení jednatelů v členských státech“, „K usnesení valné hromady“ atd.)

 

DALŠÍ SCHOPNOSTI

 • řidičský průkaz skupiny B
 • komunikativní, flexibilní, učenlivá, konstruktivní, stmelující
 • znalost práce s PC: uživatelská úroveň
 • Anglický jazyk – v roce 2008 odpovídal úrovni, ve které jsem byla schopna studovat na Právnické fakultě Univerzity v Bergenu, Norsko a složit tam zkoušku z oblasti práva viz výše. (od té doby ne běžně používaný)
 • Německý jazyk – v roce 2007 odpovídal úrovni, ve které jsem byla schopna studovat rakouskou právní úpravu občanského a obchodního práva a složit z toho zkoušku, viz výše. (od té doby ne běžně používaný)

 

ZÁJMY

 • upřímný zájem a lidi, o jejich jedinečnost, vztahy mezi nimi
 • poznávání nových lidí a setkávání s těmi, které již znám
 • stmelování lidí odlišných pohledů – nalézání společných vztyčných ploch
 • osobní rozvoj, objevování svých vlastních metod a obecných principů
 • mediace a jiné alternativní způsoby řešení sporů
 • psaní, běhání v přírodě, pobyt v přírodě, latinsko-americký tanec, scénický tanec, povídání s lidmi, velký stůl plný jídla a pití s rodinou a jinými lidmi okolo, vaření, degustace vín, olejomalba