Živé vysílání

Pro členy Klubu každou první středu v měsíci od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub. Následující bude 2.2.2022. To, o čem budu povídat, bude na vás. Obsah bude tvořen z vašich dotazů a mých odpovědí. Prosím členové Klubu pište na email své dotazy a já za sebe se rozpovídám k těm, ke kterým budu mít co říct. Děkuji a moc se těším. Peťa

TRÉNINK MYSLI - zmírnění odporů a posílení pokory

Budu s vámi sdílet principy, ke kterým jsem si došla vlivem mnoha pro mě tíživých situací. Vše, co budu předávat, tedy vychází z mé vlastní osobní zkušenosti a já jsem si k tomu svým životem došla a v mnoha případech TO NĚCO – nějaké to uvědomění či techniku, návod ze sebe vytáhla na poslední chvíli. A on se pokaždé stal doslova zázrak.

Právě dělat si ve svém životě ty zázraky vás budu učit, budu vám ukazovat, jak na to. Ovšem nejedná se o zázraky z ega – že si něco na základě strachu usmyslíte a dostanete. Ty vám žádné štěstí a naplnění nepřinesou, ale to jistě mnozí máte již mnohokrát prožito. Jedná se o zázraky, které vás vedou do pokory, bytí bez odporu a v důsledku toho do skládání situací a vztahů s lidmi beze strachu, do harmonie a naplnění ve vašem životě.

Na základě svého života jsem zjistila, jakou máme moc. A že leží v tom, co si volíme ve své mysli – jaké myšlenky nám proběhnou v hlavě, s jakým záměrem něco konáme a následně prožíváme atd. Většinu myšlenek si však neuvědomujeme, proto je vůbec zpočátku těžké mít kontrolu nad tím, co si volíme ve své mysli.

Buď můžeme volit myšlenky strachu (soudy, odpory) anebo myšlenky bez odporu, beze strachu.

Podle toho, zda volíme strach (odpor) či přijetí, podle toho si volíme, aby se ta situace poskládala destruktivně (iluzorně) anebo konstruktivně (skutečně = na základě toho, jak skutečně ji chceme poskládat).

Dokud si v nějaké dotčené situaci budeme volit myšlenky strachu (odpor), ta situace se bude neustále vracet. Ať už stejně či rozdílně vypadající a třeba i s různou intenzitou. Ale jasně všichni cítíme, když se něco opakuje, že je to tady zase. A bude se nám to do života vracet, dokud v tom tématu budeme mít odpor (= budeme si volit strachy v naší mysli). Do té doby je nás v tom tématu totiž co učit a ta situace jako opravná zkouška přichází znovu, dokud zkoušku nesložíme - dokud jednoho dne si nezvolíme nastavení bez odporu. A právě to vás budu učit.

Já vás seznámím s tím, jak snadno rozpoznat, jaké myšlenky jste si v nějaké situaci zvolili. A pokud by to byly myšlenky strachu (odpor), pak jak ty myšlenky okamžitě přeměnit ve stav bez odporu vůči té situaci či vůči danému člověku.

Dopad do života to má obrovský a okamžitý. Jelikož vaše vztahy a situace se konečně narovnávají konstruktivně (skutečně) - tak, jak mají být. A hlavně vy budete mít v sobě klid a mír.

To je právě ten zázrak, který se mi pokaždé stal a téměř okamžitě poté, co jsem dokázala si ve své mysli zvolit vědomě pokoru, stav bez odporu namísto strachu (odporu).

Seznámím vás s technikami, které můžete ve své každodennosti okamžitě použít a tím si možná poprvé v té situaci nezvolit odpor a tím nechat tu situaci nebo ten vztah k dotyčnému zcela proměnit a hlavně tu situaci konečně skutečně konstruktivně vyřešit.

Mysl je ta, pomocí které tvoříme. Emoce a tělo jen následují mysl. Mysl je tedy ta, která potřebuje uzdravit (změnit). Nebo ještě přesněji řečeno, my potřebujeme natolik posílit vědomí toho, kým jsme, že jsme Ti, kteří si volí ve své mysli, abychom si začali tvořit zdravou myslí, a nikoliv ego myslí. Vše v našem životě se pak promění v souladu s touto změnou vnímání mysli = v souladu s našimi jinými volbami. Vše v našem životě je totiž jen odrazem stavu naší mysli = odrazem toho, co si v té mysli volíme, odrazem našich odporů či stavů přijetí.

My jsme ti za myslí. Ti, kdo mysl ovládají, jen to mnozí neví, anebo ví, ale nejsou o tom natolik přesvědčeni, aby mysl začali řídit vědomě. A tak si ve své mysli často volí odpory, což pak přivádí do života konflikty, nespokojenost, pocit nenaplnění, smutek, strachy, nehojnost a jinou destrukci. A právě přeměnu vašich odporů v pokoru (přijetí, lásku) bude to, co budeme na sezeních trénovat.

Během Tréninku se budete více otevírat a budete posilovat vědomí toho, kým jste (zvyšovat vaši skutečnou sebeúctu) a měnit tak mysl – otevírat se novému způsobu nahlížení na situace a lidi a vědomě si tak volit pokoru (přijetí, lásku) namísto odporu a v důsledku toho měnit situace ve vašem životě a vztahy lidí vůči vám.

TRÉNINK MYSLI MŮŽETE ABSOLVOVAT V TĚCHTO VARIANTÁCH:

1) Individuální dvouměsíční Trénink mysli (8 sezení po 2 hod za 13.000,- Kč (542 EUR)) + písemné shrnutí po každém sezení + možnost mailové komunikace související s Tréninkem mezi sezeními. Na každém sezení je seznámení s jednou z technik a hlavně trénink na situacích v rámci vizualizace. 

Jedná se o velmi podrobný a komplexní Trénink, ve kterém se postupuje krok po kroku a vše se během každého sezení ihned zkouší aplikovat na různých situacích v rámci vizualizace. Během tohoto Tréninku máme vedle samotného tréninku aplikace stavu bez odporu (aplikace lásky) dostatek času na to, abychom u vás individuálně i vychytávali jednotlivé taktiky ega, kterými se ego začne ozývat, když začnete zkoušet volit stav bez odporu ve své mysli. Tento trénink je velmi komplexní a doporučuji jej ze všech nabízených Tréninků nejvíce. V případě, že vám finanční situace neumožňuje, abyste danou částku zaplatili naráz, je možné rozdělit na dvě části. Po každém sezení obdržíte do mailu písemné shrnutí včetně popisu probírané a trénované techniky.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

Je hodnota Tréninku mysli pro vás vyšší než 13.000,- Kč? V případě, že po absolvování Tréninku mysli budete cítit, že to, co Vám bylo na Tréninku mysli předáno, má pro vás hodnotu vyšší než 13.000,- Kč, můžete vámi vnímaný rozdíl doplatit, avšak prosím na daný účet, na který jste posílali částku 13.000,- Kč a pod stejným variabilním symbolem. Prosím neposílejte tuto částku jako dar, děkuji :-)

V případě, že se ocitáte ve finanční tísni (dáte dohromady sotva peníze na nájem a základní potřeby) a přesto byste rádi zažili Trénink mysli, napište mi. Domluvíme se na jiném časovém rozmezí Tréninku a na jiné výši ohodnocení.

 

2) Individuální jednoměsíční Trénink mysli (4 sezení po 2 hod za 7000,- Kč (292 EUR)) + písemné shrnutí po každém sezení + možnost mailové komunikace související s Tréninkem mezi sezeními. Na každém sezení je seznámení s několika technikama a hlavně trénink na situacích v rámci vizualizace. 

Jedná se o komplexní Trénink. Rozdíl mezi výše uvedených dvouměsíčním Tréninkem mysli a tímto jednoměsíčním je v časovém rozsahu, ve kterém jsou probírány a aplikovány jednotlivé techniky pro změnu mysli (= zmírnění odporu). Avšak i na tomto Tréninku budou probrány všechny mi známé techniky a i trénovány. Budou však probírány rychleji. A tedy se na každém sezení tohoto Tréninku probírá více technik současně a vše se během každého sezení ihned zkouší aplikovat na různých situacích v rámci vizualizace. Oproti Individuálnímu dvouměsínímu Tréninku nebude tolik prostoru, abychom vychytávali tolik různých kliček ega, které se tam začne plést. Což však nevylučuje, že pak následně sami v rámci praktikování stavu bez odporu ve svém životě ty následné praktiky ega odhalíte. Ty techniky již budete znát, budete je mít zatrénované a nic vám nebude bránit je dál sami zkoušet trénovat a aplikovat na situace ve svém životě. Popřípadě později můžete využít Doplňující Trénink viz níže. Po každém sezení obdržíte do mailu písemné shrnutí včetně popisu probírané a trénované techniky.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

Je hodnota Tréninku mysli pro vás vyšší než 7000,- Kč? V případě, že po absolvování Tréninku mysli budete cítit, že to, co Vám bylo na Tréninku mysli předáno, má pro vás hodnotu vyšší než 7000,- Kč, můžete vámi vnímaný rozdíl doplatit, avšak prosím na daný účet, na který jste posílali částku 7000,- Kč a pod stejným variabilním symbolem. Prosím neposílejte tuto částku jako dar, děkuji :-)

V případě, že se ocitáte ve finanční tísni (dáte dohromady sotva peníze na nájem a základní potřeby) a přesto byste rádi zažili Trénink mysli, napište mi. Domluvíme se na jiném časovém rozmezí Tréninku a na jiné výši ohodnocení.

 

3) Skupinový Trénink mysli (4 sezení po 2 hod za 5000,- Kč (209 EUR)). Z toho 2 sezení hromadně (seznámení z technikami) a 2 sezení individuálně (trénování technik na situacích v rámci vizualizace) + písemné shrnutí po každém hromadném sezení + možnost mailové komunikace související s Tréninkem mezi sezeními.

Nejbližší termín:

- 15.2.2022 od 18 do 20 hod 1. hromadný trénink po skypu- seznámení s technikami, 22.2.2022  od 18 do 20 hod 2. hromadný trénink po skypu - seznámení s technikami + 2 individuální tréninky s každým z účastníků, kde budeme již jen trénovat dané techniky a zmírňovat vaše odpory v jednotlivých vámi dříve prožitých nepříjemných situacích a vy budete zažívat ty zázraky ve změně vývoje té situace a hlavě budete mít prožito, že to vy jste si tu změnu vytvořili a to pouhou změnou nitra - stavem bez odporu uvnitř vás. Každý individuální trénink v délce 2 hod. Termín individuálních tréninků dle dohody. Je nezbytné být přítomen na těch dvou hromadných sezeních v termínu dle výše. 

- 15.2.2022 od 10 do 12 hod 1. hromadný trénink po skypu- seznámení s technikami, 22.2.2022  od 10 do 12 hod 2. hromadný trénink po skypu - seznámení s technikami + 2 individuální tréninky s každým z účastníků, kde budeme již jen trénovat dané techniky a zmírňovat vaše odpory v jednotlivých vámi dříve prožitých nepříjemných situacích a vy budete zažívat ty zázraky ve změně vývoje té situace a hlavě budete mít prožito, že to vy jste si tu změnu vytvořili a to pouhou změnou nitra - stavem bez odporu uvnitř vás. Každý individuální trénink v délce 2 hod. Termín individuálních tréninků dle dohody. Je nezbytné být přítomen na těch dvou hromadných sezeních v termínu dle výše. 

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

Tento Trénink je rovněž komplexní. Zahrnuje seznámení se všemi technikami, ke kterým jsem došla a které pomáhají při volbě stavu bez odporu (lásky) v mysli. Během tohoto tréninku hromadně budeme mít 2 sezení, kde vás budu seznamovat s technikami a 2 sezení s každým z vás jednotlivě, kde budeme trénovat dané techniky a zkoušet si tak volit stav bez odporu (lásku) v mysli. Během tohoto Tréninku zkusíte aplikovat na situacích v rámci vizualiazace všechny techniky. Rozdíl mezi tímto Skupinovým tréninkem mysli a Individuálním dvouměsíčním tréninkem mysli je ten, že zatímco u Individuálního dvouměsíčního tréninku každé sezení probíráme jednu techniku a hned na tom sezení ji zkoušíme trénovat na situacích, u Skupinového Tréninku mysli se techniky proberou hromadně během dvou sezení a samotný trénink každé z nich je pak indivividuálně s každým zvlášť během dvou sezení. Rozdíl je i v časovém rozsahu, kdy Skupinový Trénink je v rozsahu 8 hodin (hromadně 2X2 hod a individuálně 2X2 hod), avšak Individuální dvouměsíční trénink je v rozsahu 12 hod (8X 1,5 hod). U Skupinového tréninku mysli tak nebude tolik prostoru, abychom vychytávali tolik různých kliček ega, které se tam začne plést. Což však nevylučuje, že pak následně sami v rámci praktikování stavu bez odporu ve svém životě ty následné praktiky ega odhalíte. Ty techniky již budete znát, budete je mít zatrénované a nic vám nebude bránit je dál sami zkoušet trénovat a aplikovat na situace ve svém životě. Popřípadě později můžete využít Doplňující Trénink viz níže. Po každém hromadném sezení obdržíte do mailu písemné shrnutí včetně popisu probíraných technik.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

4) Jednorázový Trénink mysli (1 sezení v délce 2 hod za 2500,- Kč (105 EUR)) + písemné shrnutí včetně probírané a trénované techniky či technik.

Určený pro ty z vás, kteří neabsolvovali individuální dvouměsíční Trénink mysli a ani skupinový Trénink mysli a chtějí nakouknout do toho, jak Trénink mysli probíhá a seznámit se s některými technikami, které usnadňují volbu stavu bez odporu (lásky) v mysli, a zkusit si je aplikovat na situace za mého doprovodu v rámci vizualizace. Při tomto Tréninku nejde o seznámení se všemi technikami krok po kroku a jejich zacvičovaní v praxi. Během času vyhrazeného tomuto Tréninku mysli není prostor pro to se seznámit a zkusit aplikovat všechny techniky probírané v individuálním dvouměsíčním Tréninku mysli anebo skupinovém Tréninku mysli. Avšak s nějakou technikou či technikami, které vám pomohou volit si stav bez odporu (lásku) v mysli se seznámíte a na Tréninku ji zkusíte za mé asistence aplikovat. A už toto vám může velmi pomoci, abyste si ve svém životě volili v mysli lásku (stav bez odporu) namísto strachu. Jelikož zakusíte, jakou máte moc. Bude to velmi individuální. Vytáhne se jedna či více z těch technik, které během sezení samovolně vyvstanou. Pro podrobnější a hlavně komplexnější seznámení se s různými technikami, které nám pomohou být uvnitř bez odporu a do života si tak konečně přivádět konstrukci, a jejich rozsáhlejší praktikování doporučuji individuální dvouměsíční Trénink mysli a nebo skupinový Trénink mysli. Po sezení obdržíte do malu shrnutí včetně probírané a trénované techniky či technik.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

V případě, že se ocitáte ve finanční tísni (dáte dohromady sotva peníze na nájem a základní potřeby) a přesto byste rádi zažili Trénink mysli, napište mi. Domluvíme se na jiné výši ohodnocení.

 

5) Doplňující Trénink mysli (1 sezení v délce 2 hod za 2000,- Kč (85 EUR)). Je pro ty z vás, kteří jste absolvovali individuální dvouměsíční Trénink mysli anebo skupinový Trénink mysli. Jelikož zde dochází k prohlubování aplikace všech technik, které byly souhrnně probírány buď v individuálním dvouměsíčním Tréninku mysli anebo skupinovém Tréninku mysli. Zejména zde odhalujeme velmi skryté zbytkové snahy ega (strachů, soudů), které ještě mohou bránit ve volbě stavu bez odporu (lásky) v mysli. Sezení je vhodné, když po individuálním dvouměsíčním Tréninku mysli anebo skupinovém Tréninku mysli vyvstanou nějaké situace, kde se nám nedaří volit v mysli lásku, stav bez odporu (= jít do vnitřního zklidnění) nebo když si chcete pod mým vedením zase zatrénovat :-) a odhalit případně další skryté praktiky ega.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

CO VÁM VŠECHNY VARIANTY TRÉNINKU MYSLI MOHOU PŘINÉST?

 • Naprostou změnu vnímání lidí kolem sebe, situací, života a tedy změnu života
 • Vyřešení „neřešitelných“ problémů a konfliktů (i těch budoucích)
 • Vystoupení z neustále se opakujících destruktivních cyklů
 • Větší hojnost ve všech možných podobách – harmonické vztahy, finanční stabilita, inspirativní pracovní příležitosti, zvýšená kreativita atd.
 • Zbavení se nebo zmírnění pocitu strachu
 • Uzavření minulosti
 • Pocit bezpečí a míru ve svém životě
 • Pocit radosti, štěstí a naplnění ve svém životě
 • Pocit větší tělesné vitality

Rozsah změny vnímání a následně na to navazující rozsah změn v životě je velmi individuální. Závisí to i na vaší disciplinovanosti a síle vůle začleňovat nové způsoby nazírání na věci ve vašem životě. Velkou míru v tom hraje i podoba Tréninku, který si vyberete. Jelikož u Individuálního dvouměsíčního Tréninku nebo případně u skupinového Tréninku, kdy se techniky probírají a zacvičují všechny a kompexně, byť v rozdílném časovém rámci, je větší předpoklad, že si techniky více osvojíte a budete umět aplikovat a postupně již bez těch technik volit v mysli lásku než např. u jednorázového Tréninku mysli, který je spíše ochutnávkou, byť přínosnou.

 

PODROBNĚJI O INDIVIDUÁLNÍM DVOUMĚSÍČNÍM TRÉNINKU MYSLI 

 • 1X týdně (v den a přesný čas, kdy se dohodneme) sezení po skypu v délce 1 hod a 30 min. Celkem 8 sezení (trénink po dobu 2 měsíců).
 • Na začátku každého sezení bude krátká teorie ke konkrétnímu tréninku mysli. Teorie bude vysvětlením postupu, který budete zkoušet aplikovat na daném sezení a pak i doma v rámci domácího úkolu. Vedle tohoto popisu techniky krátce popíši i moji vlastní zkušenost, při které jsem si přišla na to, že tato technika mi v životě funguje a způsobuje zázraky. A právě sdílení té mé zkušenosti, kdy jsem tu techniku ve stavu zoufalství v sobě vyštrachala a použila a zjistila, že funguje, vás podpoří otevřít se následnému tréninku.
 • Přímo na jednotlivých sezeních budete trénovat mysl na konkrétních situacích ve vašem životě, které tím již během sezení budete měnit směrem k větší harmonii. Ve svém běžném životě to pak budete dále procvičovat, až se to ve vás postupně usadí a stane se to vaší novou realitou.
 • Každé sezení bude zaměřené na jednu či více technik – pomůcek a zejména jejich aplikaci, která povede k tomu, že začnete svoji mysl vědomě řídit. Během celého dvouměsíčního tréninku mysli se tak seznámíte a naučíte se aplikovat několik různých technik, které jsou spolu propojené a které vedou ke stejnému cíli – k jiným volbám ve vaší mysli a ke zcela novému vnímání, v důsledku čehož se promění vše ve vašem životě ve směru větší hojnosti, naplnění, míru a bezpečí. Jelikož proměníte mysl a tím následně proměníte svůj vnější život.
 • Celý dvouměsíční trénink je velmi individuální. Byť během těch dvou měsíců se všemi z vás proberu všechny mi známé techniky pro změnu mysli a provedu vás jejich aplikací, je každý dvouměsíční trénink s každým jiný. Jelikož vše se přizpůsobuje tomu, kde se právě nacházíte.
 • Míra toho, jak se vám promění mysl a tedy promění i váš život, závisí na rovině vědomí, ve které se aktuálně nacházíte a na vaší disciplíně procvičovat v rámci každodennosti dané techniky. Je to na vás a o vás. Já vám předám vše, k čemu jsem si sama v rámci tréninku mysli došla a co sama aplikuji a co mi pokaždé změnilo vnější okolnosti v tématu, kde jsem ty techniky aplikovala.

 

Kde Tréninky mysli probíhají?

 

Všechny varianty Tréninku mysli probíhají aktuálně pouze v rámci videohovoru (přes PC či mobil) a to nejčastěji PŘES SKYPE.

Nestačí mi hlas, potřebuji vám vidět do obličeje. Tudíž pouze telefonický hovor není možný.

U skupinového Tréninku mysli probíhají dva hromadné tréninky (seznámení s technikami) v předem vypsaný čas uvedený u daného Tréninku. Zbývající dva tréninky u skupinového Tréninku mysli (nácvik technik na situacích v rámci vizualizace) probíhají individuálně s kadým zvlášť v předem společně dohodnutý den a čas a stejně tak všechny zbývající podoby Tréninku mysli.

Byť trénink mysli na dálku může někoho odrazovat, jedná se o velmi příjemný způsob sezení zejména pro vás. Velice se mi to osvědčilo. Jste totiž ve svém bezpečném prostředí a dochází tak u vás snáze a rychleji k vašemu většímu otevření. Navíc po tréninku mysli nebo už během něj se u některých lidí dostavuje únava, jelikož někdo může dané změny v myšlení pociťovat i na fyzickém těle. A i z tohoto důvodu je pro vás pohodlnější, že nemusíte po tréninku mysli cestovat do svých domovů.

Máte-li zájem o některou z podob Tréninku mysli, napište si o něj na mail: [email protected]

 

Na závěr ještě malé, ale důležité upozornění!

Nejsem psycholog ani lékař a tak jakákoliv z uvedených podob Tréninku mysli není pro ty, kteří trpí duševní či mentální poruchou, navštěvují psychologa či berou léky na zklidnění nebo mají sebepoškozující či jiné agresivní myšlenky či chování!

Vše mnou v rámci Tréninku mysli sdílené je možné brát jako inspiraci avšak nikoliv jako dogma. Já nemám patent na pravdu. Jsem na cestě tak jako vy. Během tréninku sdílím to, co na sobě sama aplikuji a mám vyzkoušeno, že mně samotné funguje.

Děkuji vám za důvěru. Moc si toho vážím. S láskou Peťa

Reakce od vás

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ/JEDNORÁZOVÝ TRÉNINK MYSLI

Milá Peťo, moc Ti děkuji za otevření dalších dveří v mojí mysli, do kterých jsem se bála vejít. Děkuji, že jsi mě laskavě provedla poznáváním. Díky Individuálce, na které jsme v druhé části aplikovaly Trénink mysli, jsem si zvědomila spoustu souvislostí a uvědomila si svoji moc v tvoření vlastního života a opravdovosti. Individuálku i Trénink mysli s Peťou doporučuji všem, kteří cítí, že chtějí změnu a nevyhovují mu okolnosti, které se mu dějí. Když budete chtít, zjistíte, že to sami můžete změnit. Peťo, děkuji Ti za to, co děláš. 
Monika

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Peti, já Tě mám jako takový poklad a nejradši bych Tě doporučila všem:) Nikdo mi nikdy nepomohl posunout se tak rychle z místa jako právě Ty. Moc a moc oceňuji, jak umíš jít k jádru pudla a nechodíš kolem horké kaše. Nazýváš vše pravým jménem a nesnažíš se pravdu zahalit a zamaskovat haldou balastu. Trénink mysli byl doslova boží :), diamant ve své nejryzejší formě :), nesmírně si vážím všech technik, které jsi mi předala, a které vedou přímou cestou k naší podstatě. Za to jsem opravdu vděčná z celého srdce.

Bára

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Dlouho jsem přemýšlela, co pro mě Trénink mysli znamená, co mi přinesl do života a co změnil. Změnil mnohé a změnil to tak moc, až mám pocit, že to na rozumové úrovni nejsem schopná uchopit. Protože jak byste racionálně vysvětlili, že jste se před Tréninkem báli své šéfové, která s Vámi hovoří úsečně a po skončení Tréninku se se šéfovou smějete, vtipkujete, ptá se Vás, zda se Vám u ní v práci líbí atp.? A ta změna byla tak rychlá a proměny okamžité, že to přeci nejde popsat jen tak, že jsem si každý týden představovala, aplikovala lásku a představy se propisují do reality. Vaše reálné reakce se mění, reálný stav věcí se mění, reakce druhých osob se proměňují. Jenže ona je to pravda, tohle mi přinesl Trénink s Peťou. Jen asi bude ještě chvíli trvat, než vstřebám, jak můj život nyní vypadá, jak vypadá skutečná svoboda, jak vypadá láska. Jsem vděčná a dojatá, že tohle můžu pociťovat, že můžu měnit (svůj) svět.

Peťa

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Jak se říká, náhody neexistují, jen jaksi vše do sebe začne zapadat. Cítila jsem, že cesta, po které jdu, cosi postrádá, ale nevěděla přesně co. Vlastně vše je v pořádku, ale cítím neúplnost. V ten moment uvědomění jsem zahlédla Petinu nabídku na Trénink mysli. Nyní, po krásných osmi sezeních přes skype, mám v sobě jasný kompas. Peťa mi krůček po krůčku, s osobními příklady a mým vlastním prožitkem, ukázala cestu. Její unikátní pojetí je ten kompas, který vím, že už nikdy neztratím. Děkuji Ti za to, Peti.

Martina

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Peti, moc děkuji za dnešní Trénink mysli a shrnutí a těším se na viděnou s Tebou příští týden. Času s Tebou si moc vážím. Vnímám, že věci, o kterých píšeš a učíš, fungují a máš to v neskutečném detailu, což samozřejmě analytické mysli jako ta moje hodně ocení :). 

Peťa