Živé vysílání

Živé vysílání pro členy Klubové sekce se bude konat 2.7.2024 (úterý). Pro členy Klubu alespoň 1X v měsíci (nejčastěji každý první týden v měsíci) od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub.  Více info »

"TRÉNINK" MYSLI – zkvalitnění vnitřní řeči => zmírnění odporu v těle => okamžitá proměna situace ve větší konstruktivnosti (přes SKYPE)

Jedná se o sérii sezení, díky nimž dochází ke zkvalitnění vnitřní řeči (= řeči sami se sebou = našeho postoje k čemukoliv) a tím ke snížení odporu (tlaku) v těle a tím k proměně ve směru větší konstruktivnosti vývoje dané situace.

Ve větší konstruktivnost lze proměnit jakékoliv situace v čemkoliv, avšak vždy jen do míry, na kterou jste připraveni.

Slyšeli jste někdy o vnitřní komunikaci či vnitřní řeči?

Produkujeme ji všichni a to neustále. Vnitřní řeč není uvnitř nás vedena pomocí hlasu. Je to spíše jakási zjednodušená formulace myšlenek v pojmy. Je to náš postoj, který zaujímáme k sobě v dané konkrétní situaci, k chování jiného či k situaci či okolnostem života. Je to tzv. řeč pro sebe, nikdo ji neslyší. A přesto je to podle mě právě ona, která může za vše vnější, co v životě máme či nemáme, jak to dané prožíváme – zda se nám odvíjí v životě konstruktivní či destruktivní děje.

Abych byla přesná, není za to odpovědná daná vnitřní řeč, ale my sami. Jelikož my a jedině my, každý jeden z nás určuje, jaký obsah této vnitřní řeči uvnitř nás bude probíhat.

Vysvětlím.

Vnitřní řeč = jakýsi monolog, promlouvání k sobě samým vedeme neustále, aniž si to nutně vždy uvědomujeme. Kvalita naší vnitřní řeči je velmi úzce spjata s kognitivními procesy a s úrovní našich kognitivních funkcí. Já v rámci svého života zjistila a neustále se v tom utvrzuji v rámci práce s lidmi, že záleží na tom, z jaké úrovně k sobě, v mém případě k té Peti, mluvíme – zda z pozice ega anebo z pozice bez ega. A podle toho se vůči nám odvíjí i konkrétní situace, ve kterém jsem účastni. Čím více ega je obsaženo v naší vnitřní řeči vůči dané situaci, tím více destruktivně se daná situace vůči nám odehrává. A naopak.

To zda a pokud, tak do jaké míry mluvíme uvnitř sebe v egu, poznáme jednoduše.

Pokud nás náš vnitřní monolog podporuje a utvrzuje ve vidění situace pouze z pohledu toho jednoho puzzlíku (pouze z pohledu toho, co jde vidět aktuálně očima a slyšet ušima) a není v tom tendence nám ukázat širší souvislosti dané věci, pak můžete vnímat, že ve vašem těle sílí tlak, nepokoj, neklid (= roste vnitřně prožívaný odpor, boj). Můžete si všimnout, že tato úroveň toho vnitřního monologu nás vede hledat viníka venku, házet odpovědnost na jiné. V tomto případě se jedná o vnitřní komunikaci s převahou ega a děj té situace, o které takto smýšlíme (vnitřně komunikujeme) se bude odehrávat více destruktivně, iluzorně vůči nám.

Naopak pokud náš vnitřní monolog nás podporuje, abychom viděli širší obraz dané věci, abychom si připomněli možné širší souvislosti = pomáhá nám opustit vnímání situace pouze z pohledu toho jednoho puzzlíku a namísto toho nás podporuje uvědomit si, že ten puzzlík je součástí celého obrazu, pak můžete vnímat, že ve vašem těle slábne tlak, nepokoj, neklid (= roste vnitřní klid, nadhled, neutralita, roste uvědomění si naší odpovědnosti). V tomto případě se jedná o vnitřní komunikaci s nižší mírou ega anebo zcela bez ega. A to má za následek, že děj té situace, o které takto smýšlíme (vnitřně komunikujeme) se bude odehrávat více konstruktivně, opravdově vůči nám.

Ovšem jak ta větší konstruktivnost (láskyplnost = opravdovost) v každém jednotlivém případě bude vypadat, to v rukách nemáme, ale můžeme si být jisti, že obsah vnitřní řeči, který pomáhá připomínat širší obraz dané situace a naši odpovědnost za to, že ji tady a teď žijeme (= pomáhá tím pádem připomínat naši kompetentnost, naši moc) okamžitě mění dotčenou vnější situaci ve více konstruktivní děj vůči nám a nejen vůči nám, ale vůči všem zúčastněným.

No a na „Tréninku“ mysli či Individuálce se děje to, že vy prostřednictvím mě intenzivně a zrychleně zkvalitňujete svůj vnitřní postoj (= svoji vnitřní řeč) k určitým situacím a tím okamžitě měníte průběh těch situací, jejichž změnu okamžitě vidíte ve své realitě.

Na tomto místě potřebuji uvést, že byť se tato služba jmenuje „Trénink“ mysli a má to tak zatím být :-), o trénink vůbec nejde. Jelikož to nejde natrénovat. Nejde se naučit, natrénovat snižování odporu v těle při průchodu příjemnými či nepříjemnými situacemi či myšlenkovými pochody, jelikož každý docházíme k pochopení, na která jsme připraveni. A právě míra těch pochopení je klíčem ke zkvalitnění vnitřní komunikace, se kterou se neustále slaďuje vše vnější.

Svoji vnitřní řeč tedy zkvalitníte a tedy odpor v těle vůči určité situaci snížíte pouze uvědoměním. Avšak to, co vás k tomu uvědomění (k tomu snížení odporu, na které jste již připraveni) dovede, to může být různé, nejčastěji jsou to nepříjemné situace, ale může to být i právě mé intenzivní povídání šité na míru každému z vás na „Tréninku“ mysli nebo Individuálce :-)

Vše, co tu píšu a k čemu vás na „Tréninku“ mysli a Individuálkách povedu, nemám z žádných kurzů ani knížek. Došla jsem si na to vše z mé vlastní četné osobní zkušenosti. Na všechny ty zákonitosti, kterým podléháme všichni a za jejichž porušení neseme odpovědnost, což je současně krásná cesta objevování své vlastní kompetentnosti a moci, jsem si přišla postupně v situacích, kdy mě život tak zmáčknul, že jsem měla pocit, že nemám co ztratit. A právě v té chvíli se mi uvnitř o 180° zcela proměnil obsah mé vnitřní řeči = můj postoj k tomu něčemu a on se pokaždé stal doslova zázrak. Okamžitě to přestalo bolet, tlak zmizel a situace se okamžitě odehrávala jinak. A o co větší drama to bylo, o to v markantnější následný zázrak se to celé proměnilo.

Takových situací a obratů o 180° jsem zažila moře a až poté jsem tomu natolik uvěřila, přijala, že jsem to začala více žít ve své každodennosti. A zakrátko to byla schopna uchopit více komplexně a vědomě a na podkladě toho pak vznikl tento zmíněný „Trénink“ mysli :-)

Pamatujte, že nikdo za vás nezmění vaši vnitřní řeč (= nikdo za vás odpor ve vás nesníží). To jedině vy. A stejně tak pamatujte, že nikdy nezkvalitníte vnitřní komunikaci (= nesnížíte odpor v těle), který nejste připraveni snížit a každý odpor snížíte jen do míry, do jaké jste jej připraveni snížit. Avšak to, co vás k tomu většímu pochopení dovede, to už je různé, třeba i já prostřednictvím „Tréninku“ mysli či Individuálek.

TRÉNINK MYSLI MŮŽETE ABSOLVOVAT V TĚCHTO VARIANTÁCH:

1. Trénink mysli (8 sezení po 2 hod za 13.000,- Kč (568 EUR)), přes skype

Časové rozmezí mezi jednotlivými sezeními není stejné a pohybuje se od 1 týdne po 3 týdny dle našich vzájemných časových možností. Delší rozestup než 3 týdny již však není příliš vhodný. Termín dalšího sezení domlouváme vždy na konci sezení.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

2. Trénink mysli (4 sezení po 2 hod za 8000,- Kč (351 EUR)), přes skype

Časové rozmezí mezi jednotlivými sezeními není stejné a pohybuje se od 1 týdne po 3 týdny dle našich vzájemných časových možností. Delší rozestup než 3 týdny již však není příliš vhodný. Termín dalšího sezení domlouváme vždy na konci sezení.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

3. Skupinový Trénink mysli (4 sezení po 2 hod za 5000,- Kč (219 EUR)), přes skype

Z toho 2 sezení hromadně (Povídání ke všem zúčastněným. Již toto povídání napomáhá ke změně obsahu vaší vnitřní řeči obecně k situacím) 2 sezení individuálně (Individuální povídání šité na míru situacím, ve kterých se dotčený člověk nachází a kde by rád proměnil vnitřní pohled k tomu, aby si tak snížil odpor v těle a díky tomu v realitě odžil více konstruktivní průběh dané situace. Tato 2 sezení mají podobný průběh jako jednotlivá sezení Individuálního „Tréninku“ mysli (8 nebo 4 sezení) – mým povídáním dotyčný mění obsah své vnitřní komunikace ke svým konkrétním situacím a tím zažívá okamžitou změnu děje. A to vše v míře, která odpovídá jeho zralosti.)

Trénink probíhá pouze přes SKYPE či jiným způsobem videohovoru.

Nejbližší termín pro 2 hromadná sezení:

Aktuálně není vypsaná termín

+ 2 individuální sezení s každým zvlášť dle domluvy

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

NOVĚ je možnost pro ty, kteří již absolvovali jednou „Trénink“ mysli (8 či 4 sezení či Skupinový „Trénink“), po čase si přijít pro další uvědomění, která jsou již připraveni pojmout, a které zprostředkuji svým povídáním, a tím si tak automaticky zase o něco snížit zkvalitnit vnitřní komunikaci a tím tak zase o něco snížit odpor během sezení. Jelikož se jedná o navazující sezení, v rámci povídání jdu do ještě větší hloubky a konkrétnosti anebo je to orientované pouze na nějakou oblast, kde se doteď nedařilo nemít odpor, ale nově jste již připraveni pochopit a nemít ho nebo ne tolik a mé povídání může pomoci.

Tato volně navazující sezení lze absolvovat ve formě:

1. Individuálka – jednorázově (2 hod za 2500,- Kč (110 EUR)), přes skype

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

2. Trénink mysli (volné pokračování) – 8 sezení po 2 hod  za 13.000,- Kč (568 EUR) (tedy 2 hod za 1625,- Kč)

Časové rozmezí mezi jednotlivými sezeními je již delší, cca 3 týdny až 5 týdnů dle našich vzájemných časových možností. Termín dalšího sezení domlouváme vždy na konci sezení.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

3. Trénink mysli (volné pokračování) – 4 sezení po 2 hod za 8000,- Kč (351 EUR). (tedy 2 hod za 2000,- Kč)

Časové rozmezí mezi jednotlivými sezeními je již delší, cca 3 týdny až 5 týdnů dle našich vzájemných časových možností. Termín dalšího sezení domlouváme vždy na konci sezení.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

Na závěr ještě malé, ale důležité upozornění!

Nejsem psycholog ani lékař a tak jakákoliv z uvedených podob Tréninku mysli není pro ty, kteří trpí duševní či mentální poruchou, navštěvují psychologa či berou léky na zklidnění nebo mají sebepoškozující či jiné agresivní myšlenky či chování!

Vše mnou v rámci Tréninku mysli sdílené je možné brát jako inspiraci avšak nikoliv jako dogma. Já nemám patent na pravdu. Jsem na cestě tak jako vy. Během tréninku sdílím to, co na sobě sama aplikuji a mám vyzkoušeno, že mně samotné funguje.

Děkuji vám za důvěru. Moc si toho vážím. S láskou Peťa

 

Reakce od vás

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ

Včera jsem si splnil své dlouholeté přání a dovolil jsem si konzultaci u Petry Jelínkové ze Znojma, jinypristup.cz. Peťo děkuju Ti, bylo to naprosto famózní. Nemluvě o tom, že se mé nemalé ego stále diví :-) Petra našla způsob, jak zneutralizovat z života to, co tam překáží. Prostě to vypnout. Je to vyšší dívčí, není to pro každého, na mne to však platilo.

Antonín Baudyš

INDIVIDUÁLKA KVŮLI DÍTĚTI

Milá Peťka, kontaktovala som Ťa pre synove epileptické farmakorezistetné záchvaty. Zredukoval sa nielen počet záchvatov, ale v podstate už od našej prvej konzultácie nemal syn záchvat pri mne. Čo už sú skoro 3 mesiace. Pochopením a znížením môjho odporu sa stal doslova zázrak. Ďakujem

Andrea

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Milá Peťka. Rada by som sa Ti aj touto cestou poďakovala, za obrovský zvrat a liečenie môjho života odkedy Ťa poznám. Teraz už viem, že počiatočný dôvod mojej aktivity a hľadania ako znížiť odpor bol naozaj len začiatok cesty :-). Čo však len povrdzuje, že som našla konečne niekoho, kto mi reálne dokázal pomôcť uchopiť môj život. Kontaktovala som Ťa pre synove epileptické farmakorezistetné záchvaty. Zredukoval sa nielen počet záchvatov, ale v podstate už od našej prvej konzultácie nemal syn záchvat pri mne. Čo už sú skoro 3 mesiace. Pochopením a znížením môjho odporu sa stal doslova zázrak. Ďakujem.

Andrea

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Ahoj Peti, díky Tréninku mysli se mi úplně změnil pohled na život, jak to funguje, a vidím v životě změny. Moc děkuji a měj se krásně ♥️ 

 
Teri
 
SKUPINOVÝ TRÉNINK MYSLI:
 
Ahoj Peťo, nebudu se rozepisovat, protože toto není moje silná stránka... Ale musím Ti sdělit, že vztahy (hlavně s dcerou) se opravdu změnily - samozřejmě k dobrému. Tak si říkám, jak by bylo úžasně na světě, kdybychom si uvědomovali, že mysl je ta, která potřebuje uzdravit.  Že když je ovládána egem jde to cele do .... "kytek". A tak jenom bych Ti chtěla říct: "děkuji, že jsi", děkuji za vše. Opatruj se, přeji vše dobré.
Alžběta

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Ahoj Peti, nedá mi to, a musím ti popsat můj víkendový zážitek. Potvrzení toho, co nás učíš na Tréninku mysli - že když jsme vnitřně v klidu, dějí se zázraky :-). O víkendu jsme byli s přítelem lyžovat v Rakousku cca 4 hodiny cesty. Přítel při zastávce na oběd zjistil, že při pádu na sjezdovce mu s kapsy vypadly klíče od auta, 100 Eur, plat. karta i klíče od pokoje. Z určitého pohledu - katastrofa. Já ale zůstala úplně klidná, na přítele jsem se nezlobila, přemýšlela, co udělat, zavolat asistenční službu nebo poprosit syna, aby nám klíče od auta dovezl? Jak dojdu ze sjezdovky v lyžákách na ubytování, atd., ale úplně v klidu, bez rozrušení. Pak jsem navrhla, že se zajedeme podívat na tu sjezdovku, jestli to tam náhodou nenajdeme. Šance 1%, sjezdovka byla dlouhá, široká, projíždí tam mnoho lyžařů, i najít přesně místo pádu mi připadalo nemožné. Ale, povedlo se, přítel to místo našel, a našel tam i vše, co ztratil, neuvěřitelné. Přeji krásný den a děkuji ti za čas a energii, kterou nám věnuješ.
Jitka

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Kdo nezažil Trénink mysli, tak ani netuší, jakou hodnotu to má…Prostě děláš záslužnou práci a její cena je pro mě nevyčíslitelná. 

Pepa

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Ahoj Peti, chtěla bych Ti poděkovat za Tvé vedení při mém Tréninku mysli. Dlouho jsem s tím otálela, připadalo mi to zbytečné a příliš drahé. Ale teď už vím, že po pár trénincích, které jsem s Tebou absolvovala, to byl správný a velice důležitý krok dopředu. Trénink mysli mně ukázal východiska ze situací, ve kterých jsem již dlouho přešlapovala a nevěděla jak dál. Naučil mě nebojovat, ale přijímat, v neutralitě a s láskou. Nejsem již tolik svázaná vnějšími okolnostmi a cítím se svobodnější uvnitř. Děkuji.

Jitka

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Milá Peťo, děkuji Ti za Trénink mysli. Za hodiny trpělivosti, kdy jsi znovu a znovu se mnou procházela moje emoční zmatky a učila mě, jak si pomoci a ulevit. Přijmout situaci tak jak je, neodporovat jí, je tedy pro mě ještě v některých  případech těžké, ale věřím, že se to bude zlepšovat. Ve své životní krizi jsem dlouho hledala něco, co by mi mohlo pomoci a Tvůj přístup mě oslovil. Je opravdu jiný. Měj se krásně.

Renata

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Mně je Tvůj přístup velice příjemný, vlastně mě to fascinuje, jak se to i propojuje s tím, co jsem četla od našich starých jógínů-mystiků, a Ty to převádíš v neskutečném detailu do běžného moderního světa. Peti, chtěla jsem Ti už několikrát napsat, Tvoje činnost a tvorba je naprosto unikátní a úžasná, to propojení nejhlubších principů našeho bytí s tím každodenním. Zažila jsem si dost utrpení při mém hledání cesty, ale jsem šťastná, že mne to přivedlo k Tvému přístupu, protože to je směr, který mně dává smysl a přesvědčení, že jdu správně. Tak za Tebe a Tvoji tvorbu moc děkuju.

Petra

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Ahoj Peti, jen jsem Ti chtěla moc poděkovat za Trénink mysli a následné "lekce" - Doplňující Tréninky mysli, protože začínám víc a víc sledovat, jak se mi zlepšuje vztah ke mně samotné a tím pádem k druhým. Zažívám daleko víc klidu a naplnění než ve své fázi bojovnice se vším. Mám před sebou ještě dlouhou cestu, ale už mi to nevadí a těším se a nehroutím se při odporu nebo "vybíječkách", ba naopak jsem za ně vděčná. Moc ti děkuji za vše! A přeji krásné dny.

Laďka

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Petro dobrý večer, jste magická bytost… Dnes jsem osobě, co mi ublížila, dal při pracovním setkání “lásku". Normálně toho člověka nemůžu ani vidět, ani cítit. A bylo to všechno úplně v pohodě. I z její strany tam nebyla negativní energie (ego) vůči mně. A dnes je celý den “klid”… ticho… jsem tam “já”… necítím dnes vůbec ego a když se na něj vnitřně nacítím, tak ego mi říká: “co se divíš, sedím v koutě, jsem zticha, ty jsi můj nadřízený, nemám ti co říct… “. Takže moc diky… Těším se na Vás, na další setkání na Tréninku mysli. Přesně víte, jak mi co říkat, abych si vzpomněl sám na sebe před 5 lety, “když jsem se na pár dní našel - uvnitř klid, mír, sjednocení, láska… ale přitom jistota, rozhodnost, přimočarost, rychlé rozhodování, a přitom všem naprostá lehkost. Myslím, že vy víte, jak to přesně myslím, protože se to blbě slovy popisuje, ale Vám je to jasné :-) Díky, díky. 

Pepa

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Milá Peti, nevím, kolikrát jsem Ti už v duchu psala, ale teprve až dnes jsem sedla k pc, abych Tě pozdravila a napsala Ti, že jsem moc vděčná za Tvé učení na Tréninku mysli, protože mi pomáhá a vím, že funguje :o))) !!!!

Radmila

INDIVIDUÁLNÍ JEDNOMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Po Tréninku mysli se všechno teď děje obrovsky rychle. Každá negace se mi většinou zhmotní v řádu několika hodin a stejně tak, když nechám věci s láskou být, stane se něco příhodného a nečekaného v tom tématu, je to vlastně až úsměvné :-) I ve dnech, které jsou emočně divočejší, musím říct, že se cítím vyrovnaně snad jako nikdy :-) Takže ještě jednou děkuji, byl to hezký smysluplný čas.

Magdaléna

INDIVIDUÁLNÍ JEDNOMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

S Tréninkem mysli jsem dlouho váhala. Z toho, co jsem si přečetla, jsem věděla, že podobné „postupy“ už se snažím chvíli praktikovat, a tak jestli mi to k něčemu bude, přemýšlela jsem. A pak to přišlo, bez plánování, přemýšlení, prostě se to stalo. A co se stalo? Tak první věc, která mě překvapila hned po prvním sezení, byla, jak rychle nabraly věci spád. Řekla bych, že zčásti už jenom Peti přítomností (ač virtuální) se ve mně spustily procesy uvědomování se takovou rychlostí, kterou u mě dosud dokázaly vyvolat jenom propady na dno. (A netušila jsem, že to jde i po dobrém.) Další příjemná zkušenost byla, že jsem některé větší odpory, které mě provázely už řadu měsíců až řadu let, byla schopná pod Peti vedením velmi zmírnit, některé až zcela přijmout během těch pár týdnů Tréninku. Nemusím snad ani říkat, kolik maskujících se projevů ega u toho člověk pozná :-) Peti projev je pro mě osobně velmi uklidňující, a přitom plný života. Teď, když cítím velký tlak a mám problém se sama zklidnit nějakou technikou, uslyším v hlavě její hlas, jak nekompromisně argumentuje s mým egem a přivede mě zpátky k sobě, do klidu. A pak se dějí zázraky.

Majda

INDIVIDUÁLNÍ JEDNOMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

To, co následovalo po Tréninku mysli, bych dokázala popsat jedním slovem: "Úleva". Dostavila se opravdu velká úleva a taková hezká lehkost, o kterou je však potřeba dále vědomě pečovat. Čili, trénink mysli Tréninkem mysli začíná, ale změny jsou znát prakticky hned. Absolvovala jsem jednoměsíční Trénink mysli, dneska bych zvolila raději ten dvouměsíční. Tak se alespoň přihlásím na Doplňující trénink :) Děkuju moc, Peti, za tuhle možnost, těším se, jak se to bude všechno dále vyvíjet.

Míša

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Trénink mysli od Peti mi přinesl významný zásah a změnu směru. Trénink mysli mi dal odpověď na mou klíčovou otázku: "Jak správně žít?" Co je víc? Co víc si může člověk přát v tomto chaosu než zjistit, jak vlastně žít? Na Tréninku jsem si opakovaně prožila, že to hlavní je soulad. Přijetí. A člověk pak zažije absolutní mír. Pocítí lásku a vnitřní klid z vědomí, že je vše správně. Je to jistý stupeň prozření. Nevydrží mi nikdy dlouho. Utíká. Často přichází stará slepota. Ale to, co jsem pocítila, nelze zapomenout. Znovu se vracím do světla a do blaženosti. Opakovaně. Na různě dlouho. Je to tak ok. Vím, že až tam budu mět zůstat trvale, přijde to, a teď jsou správně tyhle mé výkyvy. Trénink mysli, Peťo, pro mě byl nevyslovitelně důležitým přelomem v životě. Děkuji Ti.

Alča

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Milá Péťo, je to už pár měsíců, co mám za sebou Trénink mysli a ráda bych ti tímto poděkovala. Velice často si v různých situacích vzpomenu na to, co jsme spolu trénovaly. Nemůžu říct, že by se mi pořád dařilo nejednat z ega, ale je super, že už si  to alespoň hned uvědomuju a dokážu to rozlišit. Vlastně mně až do Tréninku nenapadlo, jak hodně člověk soudí, povyšuje, ponižuje a co všechno projevy ega vlastně jsou. Moc oceňuju shrnutí, která jsi po každém Tréninku  posílala. Vždycky když je mi nějak těžko nebo i jen tak, si je namátkově čtu. Pomáhají mi vše si znovu vybavit a často v nich najdu odpověď na něco, co zrovna řeším, stejně tak jako ve tvých článcích a videích v Klubu. Tvůj Trénink bych doporučila každému. Nazývám ho takovým praktickým duchovnem. Máš úžasný dar vše hezky vysvětlit a věci, které jsou tzv. „duchovní“, uvést do reálného života a praxe. A o to si myslím, že právě jde :-) To je na Tréninku opravdu skvělé! Takže ještě jednou moc děkuju!

Peťa

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

K Tréninku mysli: Přínosů bylo mnoho. Pro mě nejpřekvapivější, nejzábavnější a nejzajímavější:

1/ Zjistila jsem, jak mnoho podob má moje ego (mnohem víc, než jsem tušila), jak je rafinované a jaké "roztomilé šatičky" si obléká a čím roztomilejší šatičky, tím je vlastně nebezpečnější.

2/ Tvoje metoda mě rychle a důsledně vykopávala z mého analyticko-filosofického módu, protože na něj nebyl prostor a bylo zjevné, že mě jen cyklí a blokuje. Ve výsledku to byla velká úleva pro mě (a asi i pro Vesmír :)).

3/ Mnoho věcí, které jsem věděla a různě s nimi pracovala, se v krátké době výrazně posunulo, protože jsi mě donutila je prožít, respektive řešit je tady a teď - viz Tvoje metoda.

Zuzka

1. LEKCE TRÉNINKU MYSLI:

Ahoj Peťo, jsem v úžasu, jak již po první lekci Tréninku mysli se mi mění svět před očima. Už následující den jsem si uvědomila, že některé věci dělám jinak a to jsme s nimi ani na Tréninku nepracovali. Cítím se mnohem více ve své síle a pohodě. Žádné šťourání se v minulosti a hledání příčiny, jednoduše přímo k jádru a uvolnění s naprosto fascinujícím efektem. Začínám mít lehký a radostný pocit ze života, z objevování a zkoušení nových věcí. Moc děkuji za možnost a prožití si, jaké to je, když se uvolní v těle tlak a myšlenkám z ega se nedá prostor :-)

Hanka

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Ahoj Peťo, moc Ti děkuji za celý Trénink, jsem Ti vděčná za čas, který jsi mi věnovala. Konečně něco, co dává smysl, co člověk opravdu pocítí, procítí a co skutečně funguje, hned lze v životě vidět změny, jsou to takové “malé zázraky”. Těším se, co mi život, aplikace lásky, dál přinese. Jsem i ráda, že jsem v Klubu, můžu být dál takto s Tebou v kontaktu - vzít si mnohé z Tvých článků a živých vysílání. Měj se krásně, a ještě jednou děkuji.
Tereza

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Díky Tréninku mysli jsem přišla o několik svých rolí - Sněhové královny, Pečující Matky Kvočny, Drama Královny a mnoho dalších. A co mi dal? Mě. Potkala jsem se konečně se sebou, mám možnost se opravdu poznat a pochopit a milovat se. Je krásné, jak jsme krásní. Děkuji za to.
Laďka

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ/JEDNORÁZOVÝ TRÉNINK MYSLI

Milá Peťo, moc Ti děkuji za otevření dalších dveří v mojí mysli, do kterých jsem se bála vejít. Děkuji, že jsi mě laskavě provedla poznáváním. Díky Individuálce, na které jsme v druhé části aplikovaly Trénink mysli, jsem si zvědomila spoustu souvislostí a uvědomila si svoji moc v tvoření vlastního života a opravdovosti. Individuálku i Trénink mysli s Peťou doporučuji všem, kteří cítí, že chtějí změnu a nevyhovují mu okolnosti, které se mu dějí. Když budete chtít, zjistíte, že to sami můžete změnit. Peťo, děkuji Ti za to, co děláš. 
Monika

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Peti, já Tě mám jako takový poklad a nejradši bych Tě doporučila všem:) Nikdo mi nikdy nepomohl posunout se tak rychle z místa jako právě Ty. Moc a moc oceňuji, jak umíš jít k jádru pudla a nechodíš kolem horké kaše. Nazýváš vše pravým jménem a nesnažíš se pravdu zahalit a zamaskovat haldou balastu. Trénink mysli byl doslova boží :), diamant ve své nejryzejší formě :), nesmírně si vážím všech technik, které jsi mi předala, a které vedou přímou cestou k naší podstatě. Za to jsem opravdu vděčná z celého srdce.

Bára

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Dlouho jsem přemýšlela, co pro mě Trénink mysli znamená, co mi přinesl do života a co změnil. Změnil mnohé a změnil to tak moc, až mám pocit, že to na rozumové úrovni nejsem schopná uchopit. Protože jak byste racionálně vysvětlili, že jste se před Tréninkem báli své šéfové, která s Vámi hovoří úsečně a po skončení Tréninku se se šéfovou smějete, vtipkujete, ptá se Vás, zda se Vám u ní v práci líbí atp.? A ta změna byla tak rychlá a proměny okamžité, že to přeci nejde popsat jen tak, že jsem si každý týden představovala, aplikovala lásku a představy se propisují do reality. Vaše reálné reakce se mění, reálný stav věcí se mění, reakce druhých osob se proměňují. Jenže ona je to pravda, tohle mi přinesl Trénink s Peťou. Jen asi bude ještě chvíli trvat, než vstřebám, jak můj život nyní vypadá, jak vypadá skutečná svoboda, jak vypadá láska. Jsem vděčná a dojatá, že tohle můžu pociťovat, že můžu měnit (svůj) svět.

Peťa

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Jak se říká, náhody neexistují, jen jaksi vše do sebe začne zapadat. Cítila jsem, že cesta, po které jdu, cosi postrádá, ale nevěděla přesně co. Vlastně vše je v pořádku, ale cítím neúplnost. V ten moment uvědomění jsem zahlédla Petinu nabídku na Trénink mysli. Nyní, po krásných osmi sezeních přes skype, mám v sobě jasný kompas. Peťa mi krůček po krůčku, s osobními příklady a mým vlastním prožitkem, ukázala cestu. Její unikátní pojetí je ten kompas, který vím, že už nikdy neztratím. Děkuji Ti za to, Peti.

Martina

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Peti, moc děkuji za dnešní Trénink mysli a shrnutí a těším se na viděnou s Tebou příští týden. Času s Tebou si moc vážím. Vnímám, že věci, o kterých píšeš a učíš, fungují a máš to v neskutečném detailu, což samozřejmě analytické mysli jako ta moje hodně ocení :). 

Peťa