Individuální sezení zaměřené na rozvoj podnikání

PROČ NABÍZÍM TUTO SLUŽBU:

Máme tu tisíce stejných povolání, nabízejících to samé zboží, ty samé služby, ty samé „akce“ a „výhody“. Podnikatelé v touze po stabilních a vyšších ziscích a se strachem z konkurence se předhánějí, kdo dřív přijde s jakou akcí, bonusem či slevou.

Jakmile se podnikatel nechá vtlačit do tohoto kolotoče, pak se stane jedním z davu jemu podobných. Pak se tento podnikatel nemůže divit, že pro zákazníka, obchodního partnera či zaměstnance je jen jedním z mnoha.

Nemusí to tak ale být. Stačilo by, kdyby člověk podnikal se záměrem lidem opravdu v něčem pomoci. Naše podnikání se stane službou lidem v okamžiku, kdy upřímně sledujeme naplnění hlubšího záměru.

Pokud podnikatel bude svým podnikáním sledovat naplnění nějakého hlubšího záměru, kterému věří, a dá o něm srozumitelně vědět a zaměstnanci budou jednat v souladu s tímto záměrem, pak mu může být zcela jedno, kolik je tu lékáren, realitek, architektů, automechaniků. Lidem se tím identifikuje a dá jim tak možnost se identifikovat také, což je přidaná hodnota, kterou málokde dostanou. Lidé nekupují produkt nebo službu, ale přístup, nadšení a přesvědčení, se kterým je vyráběno nebo nabízeno.

Podnikání je totiž uměním jako všechny jiné činnosti. Abychom v podnikání měli dlouhodobý úspěch a finanční stabilitu, je potřeba, aby podnikání odráželo co nejvíce nás samotné. Ale ne to, co vědomě či nevědomě hrajeme, prostě nás skutečné, takové, jací jsme. Jedině tak budeme moci plně využít v této činnosti naši vnitřní sílu. Ta se navenek projeví v tom, že budeme autentičtí. Není výraznějšího poutače. Pak je zcela jedno, jaká je konkurence.

Každý z nás má potenciál dělat velké věci, které nejen, že jej uživí, ale ke všemu budou prospěšné nám všem.

Já už bezduché podnikání nechci jen pasivně pozorovat a chci vám pomoct a inspirovat vás k jinému způsobu podnikání. K podnikání založenému na skutečné službě lidem, které bude udržitelné a vám přinese stabilitu.

JAK BUDEME PRACOVAT

Abyste při vašem podnikání začali sledovat naplnění hlubšího záměru, abyste svoje podnikání skutečně začali vnímat jako službu a dali mu tak obsah, je potřeba více se poznat a posunout se blíž k sobě, blíž k jednotě.

Z toho důvodu naše setkání bude částečně podobné individuálnímu setkání zaměřenému na osobní rozvoj, jelikož abyste mohli změnit přístup k vašemu podnikání, musíte se nejdříve změnit sami, musíte nejdříve změnit přístup k sobě samým.

Toto setkání se však bude lišit od individuálního setkání zaměřeného na osobní rozvoj tím, že se bude vztahovat k podnikání.

Budete si sami objevovat, kdo skutečně jste, co chcete, v co věříte. Odkryjete tu vaši svrchní slupku, na základě které děláte, co děláte z mnoha různých důvodů, jen ne kvůli sobě, a soustředíte se jen na to, co chcete vy.

Na mém životě vám ukážu, proč je pro vás důležité, abyste vaše podnikání začali brát jako službu a vysvětlím, co tím mám vlastně na mysli.

Budu vás inspirovat k tomu, abyste své podnikání začali brát jako službu a našli v něm tak hlubší smysl, nebo abyste začali podnikat v něčem zcela jiném.

Konkrétně na vašem podnikání si uvedeme příklady, jak by vaše podnikání založené na službě lidem mohlo vypadat.

Během sezení možná změníte přístup k vašemu podnikání, kterým do budoucna získáte stabilní zákazníky, loajální zaměstnance a obchodní partnery a dlouhodobou stabilitu.

Možná si odhalíte to, čemu skutečně věříte, a to vás inspiruje ve vašem podnikání.

Možná si zformulujete hlubší záměr vašeho podnikání.

Třeba začnete rozlišovat, jaký podnikatelský krok odpovídá vašemu hlubšímu záměru a jaký ne.

Bude to však o vás. Z vás musí vycházet ten hlubší záměr.

Proto je nutným předpokladem tohoto setkání:

  • abyste věřili, že k rozvoji opravdovosti vašeho podnikání je třeba nejdříve, abyste změnili něco uvnitř sebe samých
  • abyste byli připraveni usilovat o fungující užitečné podnikání se záměrem něčemu pomoci, něco změnit k lepšímu, a nikoliv se záměrem vydělat
  • abyste peníze a jiné materiální statky považovali za jeden z prostředků, který vám umožní postarat se o tělo své a členů rodiny, a jako prostředek, který vám umožní pomáhat prostřednictvím vašeho podnikání, avšak aby peníze a jiné materiální statky nebyly cílem vašeho podnikání.

Cena: 2000,- Kč (80 EUR) za jedno sezení. Délka 2 hodiny (místo: Brno, Znojmo, Prostějov).

MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO SEZENÍ zaměřeného na rozvoj podnikání I PŘES SKYPE, cena 2000,- Kč (80 EUR). Délka 2 hodiny.

Kontaktujte mne a domluvíme se na termínu.