Živé vysílání

Pro členy Klubu každou první středu v měsíci od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub. Následující bude 7.10.2020. To, o čem budu povídat, bude na vás. Obsah bude tvořen z vašich dotazů a mých odpovědí. Prosím členové Klubu pište na email své dotazy a já za sebe se rozpovídám k těm, ke kterým budu mít co říct. Děkuji a moc se těším. Peťa

Poradna přes e-mail

PROČ NABÍZÍM TUTO SLUŽBU:

Hodně z vás se na mě poslední roky obrací přes mail. Píšete o svých trápeních, svízelných situacích, o svých neřestech, dopodrobna mi popisujete nějakou vaši nepříjemnou situaci nebo „jen“ nevíte, co dál. V těchto mailech se mě ptáte na můj názor, můj pohled na danou vaši situaci, rádi byste ode mě radu, nějaké „nakopnutí“.

Jsem velmi vděčná, že máte ke mně důvěru. Velice ráda a ochotně jsem snad skoro na každý váš mail odpověděla nějakým útržkem ze svého života, který mi přišlo, že mám na váš mail napsat, že v tom mém příběhu je něco, co vám pomůže pochopit něco z toho, co aktuálně prožíváte. Vy jste často děkovali a s radostí psali, co jste si tím uvědomili. A já z toho měla ohromnou radost a cítila jsem se nápomocná a užitečná. A stále tomu tak je.

Poslední dobou těchto vašich dotazů přibylo. A já začala cítit stále větší nerovnováhu mezi tím, co vám svojí odpovědí vydávám, a tím, co mi od vás přichází. Došlo mi, že tato nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie může vznikat v souvislosti s mojí odpovědí na váš dotaz i u mnohých z vás (byť se to třeba děje nevědomě). Současně s tím jsem si uvědomila, že se tím tak zbavuji části své odpovědnosti za sebe sama, za to, jak se v tom cítím, a tak i své síly v dané věci a že nejen já, ale i někteří z vás, a že já to nepřímo podporuji právě tím, že vám reaguji ze svého prožitého na váš konkrétní dotaz jen tak, aniž vy byste moji takto vynaloženou energii museli vyrovnat.

A tak jsem přemýšlela, jak to udělat, abych vám mohla nadále odpovídat a zároveň opět cítila rovnováhu a současně i vás podpořila v udržení vaší odpovědnosti (síly) v dané věci.

Jako nejlepší řešení mi prozatím přišlo, že vás požádám, abyste moji energii v dané odpovědi vždy vyrovnali svojí energií, a to v podobě libovolné částky, kterou ucítíte, že máte za danou mnou zaslanou odpověď na Váš dotaz mi dát, aby to, co vám má odpověď dala, se vyrovnalo s tím, co mi dáte vy. Jde o vyrovnání hodnoty, kterou pro vás osobně daná má odpověď bude mít. Samozřejmě, vždy přihlédněte k vaší aktuální situaci, ve které se nacházíte.

JAK BUDEME PRACOVAT:

Pokud tedy budete cítit, že vám mohu k vaší situaci něco říct ze svého života a tím vám pomoci změnit úhel pohledu na danou situaci, prosím napište mi email stejně jako doposud na mail: [email protected]. Do předmětu zprávy napište: Poradna přes email. Avšak moc prosím, buďte si vědomi, že tím přebíráte odpovědnost za vámi vznesený dotaz a tím tak i odpovědnost za vyrovnání hodnoty, kterou pro vás bude daná má odpověď mít. Tuto hodnotu v podobě nějaké (jakékoliv) finanční částky pak prosím bezodkladně po obdržení mé odpovědi uhraďte na účet č. 1462136038/3030, pod variabilním symbolem: 11, do zprávy pro příjemce uveďte: "PORADNA"

Je i možné, že na vámi vznesený dotaz neodpovím. Může se to stát, pokud mě k vašemu dotazu nebude nic „přicházet“, nebo pokud budu cítit, že se jim nemám zabývat, neboť nejsem ta správná osoba, od které byste měli dostat nějakou informaci. Může to být i tím, že budu cítit, že váš dotaz mám ponechat bez odpovědi.

Ať už vám odpovím jakkoliv, či vůbec neodpovím, mějte na vědomí, že jste krásné moudré bytosti, že má cesta (má moudrost) stejně jako moudrost jiných vám může něco připomenout z vaší cesty, může vám pomoci si něco pro sebe uvědomit, avšak nezapomeňte, že jakékoliv poznání jiných, je jejich poznání a vy máte své vlastní, svoji vlastní moudrost. K té vaší moudrosti, k odpovědím na vaše otázky, vám může moudrost jiných pomoci, avšak jejich moudrost není vaší moudrostí. Stejně tak jejich odpovědi nejsou vašimi odpověďmi.

A proto, stejně jako v jakémkoliv psaném nebo mluveném slovu, tak i v mé odpovědi nevnímejte jen ten omezený význam slov, ale jděte za slova. Vnímejte, co při čtení té odpovědi cítíte, jaké myšlenky vás napadají, na jakou situaci zdánlivě nesouvisející si vzpomenete, … To jsou informace, které k vám z mé odpovědi měly přijít. Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Ta poletuje (obrazně řečeno) kolem každého z nás a čeká, až se s ní spojíme, až na ni dosáhneme.

S láskou Peťa

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Prosím, berte na vědomí, že nejsem psycholog ani lékař, a tak tato má aktivita (stejně jako jiné mé aktivity na webu) nenahrazují (a ani nemohou) tuto odbornou péči! Z toho důvodu tato mnou nabízená služba je určena pouze lidem, kteří mají zájem o osobní růst, avšak netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.


PŘI POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY OD VÁS ZÍSKÁVÁVÁM JAKO OSOBNÍ ÚDAJ: EMAILOVOU ADRESU, POPŘ. JMÉNO A PŘÍJMENÍ, POPŘ. JINÝ ÚDAJ, KTERÝ DO MAILU ZE SVÉ VLASTNÍ VŮLE UVEDETE A Č. ÚČTU. PŘED TÍM NEŽ MI NAPÍŠETE EMAIL DO PORADNY SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE DOKUMENT: "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ", KDE VÁS INFORMUJI O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODESLÁNÍM EMAILU DO PORADNY POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI DANÝ DOKUMENT PŘEČETLI A NA ZÁKLADĚ NĚJ PO SVÉ ÚVAZE MI ZMÍNĚNÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTLI.