Živé vysílání

Pro členy Klubu každou první středu v měsíci od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub. Následující bude 3.11.2021. To, o čem budu povídat, bude na vás. Obsah bude tvořen z vašich dotazů a mých odpovědí. Prosím členové Klubu pište na email své dotazy a já za sebe se rozpovídám k těm, ke kterým budu mít co říct. Děkuji a moc se těším. Peťa

Individuální sezení (přes skype) + psané shrnutí

Po světě běhá spousta průvodců. Nikdo tu však není pro každého. Každý má svoji jedinečnou cestu a na ní jsou rozmístěni průvodci šití na míru danému člověku v určitou dobu a v určitý čas. Ti průvodci si jdou svojí vlastní cestou, ale jako vedlejší efekt svého vlastního vývoje jsou tu i pro jiné. A nemusí to být toho průvodce práce, tak jako je to práce pro mě, může to být i jen náhodné setkání v buse, u kafe.

 

Váháte, jestli jít na individuálku?

Pokud vás individuálka se mnou láká, cítíte, že byste ji rádi zažili, pak jste připraveni se se mnou setkat. Stejně tak, pokud cítíte, že byste rádi znovu přišli. Nic není náhoda a ani to, když narazíte na web jinypristup.cz a když zvažujete individuálku. Nejspíš vám mohu zprostředkovat informace, které aktuálně potřebujete ve fázi cesty, kde se nacházíte.

Kontakt na mě: [email protected]

 

Jak individuálka probíhá?

Individuálka má dvě části.

V PRVNÍ ČÁSTI povídáte, proč jste přišli, k čemu byste si chtěli poskytnout více informací, co byste rádi u sebe změnili atd.

Často se děje, že já vám to ihned doplňuji, nabízím širší pohled na to, poodhaluji, jak to souvisí s vámi, co je ve vás, že žijete to, co žijete. Nabízím vám tak informace o vás, o vašich hlubších záměrech, které uvnitř sebe víte, jen byste si na ně došli třeba za pár let a po mnoha situacích.

Jsem schopná vám to poodhalit, jelikož během toho, co povídáte, často již v prvních minutách, vás načítám (cítím vaši energii a vidím ji v různých vašich projevech ve vašem životě). Děje se to samovolně a automaticky, aniž bych se o to jakkoliv snažila, aniž by mě to jakkoliv vyčerpávalo. Vidím jakoby za tu masku, vidím vaše skutečnější záměry, vaše mnohé reakce na různé situace. Vnímám vaši aktuální osobnost v životě, vnímám vás v mnoha rovinách – v té rovině, která je zatím pod nadvládou svého ega (tedy pod nadvládou svých nepřijatých stinných aspektů), tak i v té rovině, jací ve skutečnosti byste jako lidé byli, když byste ty nánosy neměli.

Schopnost načítat ostatní není žádná nadpřirozená schopnost, žádná ezoterika ani žádné science fiction. Je to přirozeností náš všech. Děje se automaticky, že vidíme do ostatních, ruku v ruce s tím, do jaké míry vidíme do sebe (známe sebe). A do sebe vidíme v rozsahu toho, kolik toho stinného (nepřijatého) jsme si u sebe již odhalili a přiznali si, že i toto jsme my.

Vy ty jednotlivé své stinné prvky u sebe můžete uvidět mnohem rychleji, než jsem si na to přicházela já sama u sebe. A to tím, že zůstanete otevření tomu, co povídám, a pokud uvnitř sebe v rámci sebereflexe pocítíte, že na tom, co o vás povídám, něco pro vás bude, byť se vám to třeba i nebude líbit, a následně si to přiznáte (třeba i s úsměvem na rtech:-)) Už tímto v této fázi individuálky se neskutečně posunete. Posunete se sami, jelikož se posunete na základě vaší sebereflexe a odvahy si přiznat, že k vám patří něco, co se vám nelíbí a co jste třeba i odmítali u jiných. Spatřením svého stinného projevu a přiznáním si, že i toto jsem já, máte polovinu vnitřní práce se svým stinným projevem za sebou. A jste pak schopni i pojmenovat vaše destruktivní nastavení, které vytvořilo danou situaci, kterou jste přišli řešit.

Na konci první fáze individuálky tak díky mému načtení a vaší sebereflexi a odvaze většinou znáte to, co je ve vás, co způsobuje, že máte v životě to, co jste přišli řešit. To destruktivní nastavení si vždy odhalíte v rovině, která je u vás na pořadu dne (ze které jste připraveni se z toho destruktivního nastavení osvobodit). Zkrátka na konci první fáze sezení máte z té situace, kterou jste přišli řešit, vypreparované jedno či více destruktivních nastavení, které jste připraveni ze sebe nyní setřást a tím si proměnit život.

V DRUHÉ ČÁSTI se pak zaměřujete na to dané zjištěné destruktivní nastavení, které stojí v pozadí toho, co vás trápí. Jednak se z něj už během sezení zčásti osvobozujete a to svým jedinečným způsobem, ke kterému se sami zavedete. A dále si poskytnete i své vlastní pomůcky, návody k tomu, abyste následně po individuálce v jednotlivých situacích života odolali jednat pod vlivem toho destruktivního nastavení a nové konstruktivní nastavení se tak natrvalo ve vás zabydlelo a tak trvale nahradilo dané destruktivní.

Tato druhá fáze probíhá různě a pokaždé originálně, na míru danému člověku. Vy sami se k těm metodám, technikám vedete. Já tam funguji v roli průvodce. Například během individuálky:

  • Někdo z vás vstupuje do vizualizace, kde vidí symbolické situace, na kterých si zkouší jednat jinak, než mu velí dané destruktivní nastavení. Již tímto se zčásti osvobozuje z daného destruktivního nastavení. Popř. si v rámci této vizualizace poskytuje další pro něj potřebné informace, které mu mají usnadnit v životě nejednat pod vlivem toho destruktivního nastavení.
  • Někdo z vás vstupuje do vizualizace, kde vidí odžité minulé situace (z nedávné minulosti, dospívání, dětství, prenatálního stádia, jiného života) a v rámci té vizualizace v tom příběhu to přepisuje = jedná jinak z většího vnitřního klidu, nadhledu a moudrosti než tehdy. A tím přepisem mění i své aktuální situace s tou minulou související, jelikož vše se ve skutečnosti děje TEĎ. Popř. si v rámci této vizualizace poskytuje širší informace o daném destruktivním nastavení, aby to uviděl z ještě většího nadhledu a bylo pro něj tak snažší v životě na to nastavení neskákat. Např. v rámci vizualizace jasně uvidí, které z jeho předků to nastavení má rovněž, nebo uvidí, pocítí podhoubí toho, proč daný jeho předek jednal, jak jednal. Což poskytne méně černobílý obraz a snáze se odpustí.
  • Nebo si někdo z vás poskytuje další jiné informace mnoha dalšími různorodými a originálními způsoby, které mu pomáhají to vše, co řeší, uvidět z většího nadhledu a snáze tak neskákat na to své nastavení, které mu škodí.
  • Nebo se vedete si „jen“ dále spolu povídat a za pomocí mého nadhledu a vaší sebereflexe odhalovat další, ještě hlubší souvislosti toho, co žijete = odhalovat ještě hlubší roviny daného destruktivního nastavení, na které jste připraveni poté, co jste přijali tu jeho svrchnější rovinu. A to bez zmíněné vizualizace.

A mnoho dalších nepojmenovaných způsobů využíváte v této druhé fázi sezení.

 

Z individuálky odcházíte s tím, že:

  • máte pojmenováno, co máte v sobě, že žijete to, co jste přišli řešit = máte pojmenované destruktivní nastavení, které stojí v pozadí. Což je první polovina práce za vámi. Ale pro vystoupení z toho nastavení a trvalou vnější změnu je třeba v různých situacích silou své vůle zkoušet neskákat na toho autopilota (na to nastavení) a to do té doby, až se to nové konstruktivní nastavení stane pro vás automatikou a zcela nahradí to destruktivní.
  • víte, jak v různých situacích ve svém životě postupovat, abyste nejednali pod vlivem daného destruktivního nastavení jako doposud. Jsou to takové domácí úkoly – praktikování toho pochopeného ve svém životě. Což je nezbytné pro úplně osvobození se z toho destruktivního nastavení.
  • většinou si sami sobě poskytnete originální pomůcku či více pomůcek na míru, k tomu, aby se vám dařilo jednat v situacích jinak, než jak vám velí dané destruktivní nastavení.
  • si trvale o kousek či větší kus zvýšíte energii (vaši sebeúctu), jelikož během individuálky si objevíte některé své stíny, destruktivní projevy a i se k nim přiznáte (připustíte si, že i toto jste vy), čímž se zase o něco více přijmete.
  • jste uvolnění, povznesení, máte kuráž žít jinak, jednat jinak, než vám velí dané destruktivní nastavení. Odcházíte s tím, že nic není problém a s velkým nadhledem nad svým životem. Z individuálky totiž odcházíte ve vyšší energii, než ve které jste přišli. Část té energie je ve vás zvýšená trvale, jelikož vychází z toho, že jste více informovaní, že jste se zase o něco více poznali. A to už nezapomenete. Už tímto jste se trvale změnili viz předchozí bod. Zbylá část navýšené energie je dočasná, postupně vyprchá. Jelikož neodpovídá zatím vašemu přijetí sebe samých. Zkrze mě je vám během sezení poskytnuta jako dárek z Bytí samotného. Je vám dána do začátku, aby se vám v nejbližším čase po individuálce dařilo snáze aplikovat ve vašem životě informace, které jste si na individuálce poskytli. Jako podpora pro první situace, kdy budete konfrontováni s daným známým destruktivním nastavením, abyste v nich snáze odolali tlaku daného destruktivního nastavení a nejednali dle něj. A snadněji tak to v sobě nově obejvené začali žít ve svém životě a vystoupili tak z těch destruktivních nastavení. Pak už je na vás, abyste si tu vyšší energii sami udržovali tím, že nebudete jednat pod nadvládou toho destruktivního nastavení. Pokaždé, když se vám to povede, nebo se o to aspoň pokusíte, nebo si to uvědomíte zpětně, energie se vám zvýší. Takto je třeba pokračovat, dokud nové nastavení zcela nenahradí to staré destruktivní. Pamatujte, že vy sami se musíte osvobodit, a to svojí vytrvalostí, trpělivostí a odhodláním změnit svoje automatické destruktivní vnější reakce a prožívání.
  • Sepisuji pro vás kratší či delší shrnutí, které zasílám emailem po individuálce. Shrnuji v něm v bodech, co jste si poskytli a jakou cestou, vaše návody, domácí úkoly a pomůcky. K individuálce se tak můžete takto kdykoliv vrátit a připomenout si ji.

 

Kolik individuálka stojí?

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ + psané podrobné shrnutí stojí 2000,- Kč ( 85 EUR). Délka 2 hodiny.

V případě, že se ocitáte ve finanční tísni (dáte dohromady sotva peníze na nájem a základní potřeby) a přesto byste rádi zažili individuálku, napište mi. Domluvíme se na jiné výši ohodnocení.

Je hodnota sezení pro vás vyšší než 2000,- Kč? V případě, že po individuálce budete cítit, že to, co Vám bylo na sezení předáno, má pro vás hodnotu vyšší než 2000,- Kč, můžete vámi vnímaný rozdíl doplatit, avšak prosím na daný účet, na který jste posílali částku 2000,- Kč a pod stejným variabilním symbolem. Prosím neposílejte tuto částku jako dar, děkuji :-)

Máte-li zájem o individuálku, napište si o ni na mail: [email protected]

 

Kde se individuálka koná?

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ poskytuji aktuálně pouze v rámci videohovoru (přes PC či mobil) a to nejčastěji PŘES SKYPE.

Nestačí mi hlas, potřebuji vám vidět do obličeje. Tudíž pouze telefonický hovor není možný.

Byť individuálka na dálku může někoho odrazovat, jedná se o velmi příjemný způsob sezení zejména pro vás. Velice se mi to osvědčilo. Jste totiž ve svém bezpečném prostředí a dochází tak u vás snáze a rychleji k vašemu většímu otevření. Navíc po individuálce nebo už během ní se u některých lidí dostavuje únava, jelikož někdo může dané emoční čištění pociťovat i na fyzickém těle. A i z tohoto důvodu je pro vás pohodlnější, že nemusíte po individuálce cestovat do svých domovů.

 

Jak se na individuálku objednat?

Máte-li zájem o individuálku, napište si o ni na mail: [email protected]

Na závěr ještě malé, ale důležité upozornění!

Nejsem psycholog ani lékař a tak individuálka není pro ty, kteří trpí duševní či mentální poruchou, navštěvují psychologa či berou léky na zklidnění nebo mají sebepoškozující či jiné agresivní myšlenky či chování!

Děkuji vám za důvěru. Moc si toho vážím. S láskou Peťa

Reakce od vás

Myslím, že všechno má svůj čas, a všechno chodí právě tehdy, když přijít má. Jinak tomu nebylo ani u Peti. Přečetla jsem si její článek na webu a už při čtení se usmívala, ta energie byla to ono. Vždyť to znáte, když cítíte, že jste doma a tam, kde máte být. Pak už bylo jen pár kliků od toho pročíst si celý web, zjistit, co všechno Peťa nabízí a objednat se na individuálku. Sedlo si to asi ještě líp, než jsem vůbec čekala a Peťa mi pomohla rozkrýt ty vrstvy, které čekaly na rozkrytí. Asi nedovedu popsat, jak moc jsem vděčná za to, že jsme si k sobě našly cestu. Protože život, který mi Peťa skrz svůj přístup, rozkrytí blokujících vrstev umožnila, je prostě úžasný, pohádkový. Takový, jaký jsem si nemyslela, ze můžu mít. A krásné je, ze vše se stále prohlubuje a já nepřestávám být překvapená, zázraky se dějí. Děkuju, Peťa.

Peťa

Na Petinu individuálku jsem se objednala, protože jsem dlouhodobě zoufale hledala řešení složité vztahové situace. Na prvním sezení mi Peťa poměrně detailně identifikovala mé destruktivní nastavení a myšlenkové návyky, které mi brání se vyrovnat s minulostí a žít s větším klidem a radostí. Druhá individuálka pak šla ještě do větší hloubky a k rychlejšímu uvědomění, co mám v dané situaci dělat. Peti „metoda“ je unikátní ve spojení zpřístupnění a nácviku uvědomění si naší pravé podstaty a zároveň velice praktického fungování a rozhodování se ve světě. Jsem moc vděčná, že mne to k Petě a její tvorbě přivedlo, protože její „jiný přístup“ pomůže objevit nebo prohloubit poznání pravé dimenze života a člověk bez pochyb cítí, že to je to ono. 

Peťa

S Petrou som na individuálke okrem iného riešila aj môj vzťah s otcom. Vždy som pred ním mala veľký rešpekt a tiež strach, že ak neurobím tak, ako si to želá on, tak sa bude na mňa hnevať, bála som sa prejaviť a tak to bolo dlhé roky. Na individuálke som si spomenula na jednu veľkú hádku, ktorá bola vo veľkom rozrušení. Na individuálke som dostala možnosť prežiť si v rámci vizualizácie túto situáciu ešte raz. Pod Petiným vedením som sa dostala do stavu vnútorného kľudu, neutrality a zareagovala som tak, ako som to naozaj cítila. A aj ten otec na to zareagoval inak, jeho hnev a zlosť, že ho nechcem poslúchnuť sa zmiernili a ja som zrazu uvidela, čo je za tým, že je to jeho strach o mňa, že ma má veľmi rád a že tá jeho agresia je iba prejav jeho strachu. Pocítila som veľkú úľavu, prinieslo mi to viac pochopenia pre môjho otca ale aj pre mňa. A keď sme sa s otcom stretli po individuálke aj osobne, cítila som voči nemu väčší súcit a lásku a myslím, že aj on pocítil tú zmenu vo mne, pretože bol ku mne láskavejší, stále ma objímal a ja jeho. Už som necítila strach ako predtým, že sa nedokážem voči nemu vymedziť ak bude treba, vedela som, že som to už dokázala, a to aj vďaka Peti a jej podpore :-) Som za to veľmi vďačná, lebo sa cítim oveľa slobodnejšie vo vzťahu s otcom a zároveň to posilnilo aj mňa samú. Ďakujem! 

Adriana

Peti, já nemám slov, jsem dojatá. Moc Ti díky za dnešní sezení, bylo to neuvěřitelně nápomocné. Informace dosedaly jedna za druhou a celý den to ve mě žije svým životem, dosedá a víří prach. A ještě nějakou chvíli dosedat bude. Cítím neuvěřitelný vděk, že mám možnost pobývat v něčem takovém - myslím v takových myšlenkách, v takovém životě. Je to jako úplně nový život, který se mi postupně otevírá kousek po kousku. Moc děkuju za zaslání shrnutí, takhle si ho alespoň mohu číst opakovaně a připomínat si. Přeci jen jsem pořád překvapená, co všechno jsem slyšela a jak moc to trefilo bolavá místa, která jsme vytáhly na světlo (díky bohu za to, cítím se mnohem lehčí než ráno :) 

Peťa

Ještě jednou moc děkuji za individuálku, otevřelo mi to oči. Nenapadá mě více slov, byť pocitů a dojmů jsem plná a naše povídání a Vaše postřehy a rady byly úplně něco jiného, než jsem doposud zažila a bylo to opravdu silné, ještě několik dní jsem to musela vstřebávat a zpracovávat v sobě. A rozhodně se ještě ozvu a poprosím znovu o individuálku, až se mi to trošku usadí a budu potřebovat rozebrat věci dál. Teda pokud je to možné. Ještě jednou moc děkuji. 

Jana

Ahoj Peťo, ráda bych Ti poděkovala za individuálku, kterou jsem s Tebou mohla zažít. Nejdříve smích z toho, jak každá Tvá věta přesně vystihla to, co se děje a to, co si člověk nechce přiznat. Potom vizualizace, cesta do nitra a k sobě, Tvé úžasné vedení, empatie, naladění se, aha momenty. Na konci únava, věci do sebe zapadly a nastalo to nejtěžší, jak začlenit nové poznatky do života. Je to jízda, dobrodružství, cesta. A pokračuje. Takže děkuji a těším se na další "setkání". 

Kristina

Milá Peti. K individuálce pod Tvým vedením jsem se "rozhoupávala" hodně dlouho. Fakt jsem zvažovala, jestli je to nutné, jestli to nebude jen další marný pokus, protože cestu k sobě a k pochopení určitých věcí v mém životě hledám už roky a víceméně se v tom furt jen plácám. Ale v žádném případě toho času s Tebou nelituji, ba naopak. Protože prožitím si tohoto něčeho hlubokého při individuálce pod tak laskavým a milým vedením jsem si opravdu určité věci nejenže konečně víc ujasnila, ale opravdu procítila a pochopila na nějaké jiné rovině než dřív, přijala jsem je. Vnímám, že se změnilo nějaké moje vnitřní nastavení a že občas se toto vyzrcadlí už i v realitě, v mém běžném životě. A tak, přes můj počáteční vztek na vše, že to jede furt dokola, že toto přece dávno vím!, a že se z toho stejně nikdy nevymotám, najednou tuším, cítím, a snad dokonce i vím, kudy vede ta moje cesta. Jasně, asi není úplně lehká, ale určitě stojí za to po ní jít a posouvat se klidně i pomalu. Díky, Peti, že jsi mi pomohla najít směr a ukázala i pomůcky, se kterými se mi tou cestou půjde snad se vztyčenou hlavou a radostí. Moc díky za to, co nám předáváš!

Jana

Ahoj Peti, ta individuálka je vážně dobrá a cenná věc, moc Ti za ni děkuji. Spoustu věcí vnímám teď opravdu jinak a je mi jaksi lépe a lehčeji na duši. Mám pocit, že se to vážně odráží i v těch vztazích okolo, s nejbližšími. Že, když se snažím vědomě přistupovat k určitým situacím a tématům a hlídám si právě, kdy už cítím ten odpor a proč..., že se lépe rozhoduji. A že když se snažím vidět a cítit víc vděčnosti v tom, co mám, že se opravdu snížila má potřeba chtít víc či dávat si ty cíle. Taky vnímám samu sebe jako opravdu jistější, vyrovnanější a silnější, ne jako tu malou bezbrannou holku. A najednou mám prostě pocit, že vše dává smysl a že je hezký si v životě i hrát. Vím, že mě čeká ještě hodně práce, ovšem nyní mám pocit, že si pomalu a jistě šlapu cestu novou a že se mi po ní kráčí fakt jaksi lépe a svobodně. Opravdu moc děkuji za to, co děláš, za Tvou pravdivost a vyladěnost, za to, co druhým přinášíš. 

Jana

Petro, děkuji Vám za pomoc. Individuálka mi hodně pomohla. Děkuji za trpělivost a láskyplné vedení. Stává se občas, že vjedu zpátky do starého programu, a tak po uvědomění si toho přepínám a vystupuji z toho programu. Shrnutí, které jste mi poslala, je trefné přesné a výstižné, úplně vyšité k mým programům. A proto ještě jednou moc děkuji. 

Stáňa

Musím říct, že celá individuálka mi hodně dala. Jako jedno z mála sezení mi dala konkrétní věci, po kterých mám jít a pracovat s nimi. Občas se to daří, občas jedu starý zajetý koleje, ale snad to bude jen lepší a lepší :) Už jen to, že si tu věc může člověk pohlídat, je super a velký pokrok. 

Pavla

Dobrý den Péťo, ještě jednou děkuji za jedinečný zážitek z individuálky. Ještě teď mám v sobě ten krásný uklidňující pocit. Taktéž děkuji za krásné a výstižné shrnutí. Sepsala jste to naprosto přesně. 

Jana

Peti, děkuji Vám moc a moc za pomoc. I přesto, že mám raději osobní setkání, individuálka po Skypu mě příjemně překvapila...jako byste seděla vedle mě :) Jste milá, otevřená, láskyplná bytost. Už během individuálky ze mě spadl balvan, který jsem s sebou poslední týdny nosila. Vím, co mám dál dělat jinak a čím jsem si zbytečně komplikovala život. Díky!!! 

Radka

Milá Petra, dúfam, že Vás veľmi neokradnem o čas, ale mám silný pocit, že Vám mám napísať nasledovné:) Dnes som len tak cestovala v autobuse a zrazu mi prišlo veľké uvedomenie z mojej individuálky. To, čo mi tam bolo ukázané, má pre mňa veľmi zásadný význam. Ako keby som stála na križovatke a mala sa rozhodnúť medzi dvoma cestami, tou starou, kde pôjdem tak ako doteraz a budem si naďalej pestovať tú svoju závislosť, barličky, potvrdenia, atď..., alebo pôjdem tou novou cestou a skúsim si ten vzorec postupne vyliečiť a uzdraviť. Došlo mi, aká veľká sila v tom rozhodnutí je, že to, akou cestou sa vyberiem a že iba ja si to vyberám, má zásadný vplyv na môj ďalší život, že mi ten iný postoj vlastne môže úplne zmeniť život. Cítim z toho veľkú silu, ale zároveň aj veľkú zodpovednosť za toto moje rozhodnutie, normálne ma to na chvíľu doslova "ovalilo" a stále to veľmi cítim...Ja som si už vybrala a nie je to jednoduché, lebo každý deň vidím ako mi chýbajú tie barličky a tie moje strachy tiež vôbec nezmizli, stále tu sú, ale som rada, že ich vnímam a že si ich uvedomujem, toto je proces, vidím to ako cestu, ale chcem po nej ísť...Tá druhá individuálka je pre mňa ešte asi zásadnejšia ako tá prvá, rozumela som síce čo je pre mňa ten hlavný odkaz, ale až dnes mi to nejako celé docvaklo tak naozaj:) Som rada, že sme tú individuálku mali a keď som na ňu išla, asi som ani netušila aký význam bude pre mňa mať:) Toľko teda odo mňa, musela som Vám to napísať:) 

Adriana

S Petrou som zažila zatiaľ dve individuálky, každá bola úplne iná a obe mi veľmi pomohli. Petra je veľmi milý a láskavý sprievodca, ktorý Vás prevedie na Vašej ceste k sebe, kde si sami poskytnete informácie, ktoré práve potrebujete. Potešilo ma aj to, že môj "príbeh" pekne zhrnula do článku v Klubovej sekcii, vďaka tomu si môžem aj neskôr pripomenúť to podstatné. A jej slová v článku sú pre mňa podporou aj do budúcnosti:). Ďakujem!

Adriana

Milá Péťo, moc a moc DĚKUJI za včerejší Individuálku. Setkání s Vámi je jako přijít ke studánce s živou vodou. Jste krásná, moudrá, empatická bytost a já jsem vděčná za setkání s Vámi, za Vaši podporu a porozumění. Trošku jsem se bála té formy přes Skype, ale bylo to moc příjemné. S láskou a vděčností

Soňa

Po Tvých individuálkách se rozprostírá ve mně klid. Nutí mne k zamyšlení, ale ne k zamyšlení nucenému a někam tlačenému, ale volnému, klidnému. Je pro mne fascinující a příjemné pozorovat, jak mezi námi plyne klidná energie, vzájemné napojení. Jak formuluješ a říkáš nevyslovené, co bych právě chtěla vyslovit, nebo co přesně doplňuje tok myšlenek nebo dění. Celé je to intenzivní a zároveň čas plyne úplně jiným tempem než obvykle. Rychleji a zároveň příjemně pomaleji. Nacházím v sobě odpovědi, když se uvolním a přestanu se nutit do toho, abych nějaké odpovědi našla. Fascinující, úžasné. Začínám mít pocit, že bez toho už nemohu být. Vůbec jsem nevěděla, s čím tentokrát za Tebou půjdu, a vyplynulo z toho vše tak příjemně a plynule. To napojení na universum je osvobozující a zároveň vedoucí dál do sebe i mimo, ale týkající se mne. Díky, jsem vděčná, že Tě znám a že se mnou pracuješ. Začínám rozlišovat, co je ego - rozum - hlava a co srdce - univerzum - vnitřní vcítění se. Přála bych to každému. Těším se na další práci a na to, až najdu cestu k sobě a prostřednictvím jí i k ostatním. Ale jinak než doposud. Klidněji, užitečněji a plněji. Krásný večer. 

Any

Dobrý večer Peti, chtěla jsem vám jen napsat své dojmy po individuálce. Individuálka, stejně jako ta první, se mnou pracuje postupně, jsem vždy u vytržení AHA momentů. Opravdu mohu potvrdit, že se mé procítění z individuálky plně promítá do mnoha mých situací - pozvolna, jako bych je vždy viděla z mnoha úhlů pohledu. Těžko se to popisuje slovy, ale jakoby část mne "naschválníček" opravdu odešel. Postupně se vše začalo promítat a sedat do mého života. Hodně to pracuje s mým egem, ale jako bych se i na něj dívala více soucitně. Věci, o kterých jsem si myslela, že nikdy nezmizí, nejdou odpustit, nikdy se přes ně nedostanu, protože by mi prasklo srdce, nebo to prostě neumím, se opravdu uvnitř mě postupně mění. Moc děkuji za světlo které nesete a nabízíte dalším. Jste velkou inspirací.

Jitka

Ráda bych se s Vámi podělila o mé zkušenosti z individuálek. V prvé řadě bych chtěla zmínit, že "povídání" s Peťou je pro mě velmi uklidňující záležitost. Cítím, že se věci dávají do pohybu, že se měním, vyvíjím. Když jsem poprvé absolvovala individuálku, na začátku jsem byla lehce skeptická, jak se s tím moje hlava popere, co mi dovolí, jestli vůbec budu schopna připustit možnost něčeho vyššího. "Výsledek" mě překvapil. Netvrdím, že by se nějaký větší efekt dostavil hned, snad pocit nějaké úlevy, ale v následujících týdnech jsem si najednou uvědomila, že situace, na které jsem reagovala předtím emočně, nechávám plynout s klidem, pohodou. A to byla pro mě obrovská osobní výhra. Druhá individuálka byla velmi "emotivní", již jsem věděla, do čeho jdu, nebála jsem se pustit se někam dál a proto proplakala pár kapesníků. Opět s odstupem času sleduji posun v mém jednání, aniž bych se na něj vědomě zaměřila. Samozřejmě nejsem na konci, ale vím, že jsem na správné cestě. Proto bych všem, kdo váhají, chtěla říct, že je to "povídání" může velmi příjemně překvapit.

Dáša
Už dlouho se zajímám o duchovní cestu, velmi mě baví různé články nebo videa s tématikou, jak se posunout ve svém životě dál. Informací bylo tolik, že jsem se v tom topila a stejně jsem nevěděla, jak tyto informace použít v praktickém životě. Individuálka s Peťou byla pro mě inspirací a uvědoměním, abych nacházela odpovědi na své otázky uvnitř sebe a nenechala se vláčet emocemi a hlavou (informacemi, které jsem získala venku). Během povídání s Peťou jsem se naladila do svého středu – zdroje, což nebylo úplně lehké, jelikož jsem s ním do té chvíle nebyla vědomě ve spojení. Moc děkuji Petě, za skvělé vedení během individuálky, které mě více spojilo s moudrým vedením, jenž máme všichni uvnitř sebe, ale jen málokdo si to uvědomuje.
Jarka
Ještě jednou děkuji za individuálku i za shrnutí, je pro mě cenné. Určitě dám vědět a napíšu Vám změny. Vracím se ke všemu, co jsme společně udělaly, mám v sobě klid a vím, že jde vše tak, jak má jít:-) Jako bych měla pocit, že jsem ve zdroji a důvěřuju tomu všemu.....je to skvělý pocit :-)
Katy
Po mé individuálce s Vámi se mi daří udržovat pozornost na svůj vnitřní klid nebo aspoň si uvědomovat, kdy z toho klidu vypadnu, a vracet se tam. Hodněkrát jsem si už uvědomila program, na základě kterého funguju. Děkuji za vedení v individuálce, při které jsem si ze sebe vytáhla nevyléčenou bolest z minulosti, na kterou bych si sama nepřišla. Odnesla jsem si z toho nejen vyléčení té staré bolesti a pocitu viny, ale i poznatek a prožitek toho,  že lze tu bolest, a tím vlastně i program a část toho, co vyzařuju, během velmi krátké doby rozpustit. Sama jsem se divila, jak je to jednoduché, a snažím se to používat i v běžném životě, vždy když si uvědomím něco dalšího, co mě omezuje v radostném prožívání každého okamžiku. 
Katka

Individálka pro mě byla velmi emotivní a inspirativní a opravdu mi pomohla dívat se zase o kousek jinak na dění kolem sebe. Chci ti poděkovat nejen za individuálku/y, které vedeš, ale za vše, co lidem dáváš, ukazuješ, jak se "obnažuješ" a dáváš tak ostatním možnost vidět věci jinak. Došlo mi, jak důležité je si všechny naše vnitřní neshody, bolístky a rozpory vyřešit právě teď, v životě, který právě žijeme. Jak důležité je, aby to naše okolí mělo možnost vidět, zažít a žít. Jak tím naším postojem "měníme" i naše předky a potomky. Děkuji Ti, že jsi součástí doby, ve které žiji i já. Děkuji Ti, že se staráš! Přeji Ti krásné dny a těším se zase někdy na viděnou :-)

Karolina
Míra

Dobrý den, Péťo, ještě jednou moc děkuji za individuálku a za Vaši péči na ní. Napadlo mě, proč vlastně individuálky nezdražíte? Hodnotu mají určitě vyšší než 1000,-Kč. Pro někoho může být nízká cena i odrazující v tom smyslu, že si na vědomé úrovni řekne: "To mi nepomůže, když je to tak levné" ... takový kouč si účtuje třeba 6000,-Kč/hod. .... V uplynulých dnech po individuálce vnímám, že máme se ženou mnohem bližší vztah. Zároveň jsem pocítil i změnu v intimní oblasti. Již delší dobu jsem si uvědomoval svojí lakomost a sobeckost, ale od individuálky mi začaly tyto moje vlastnosti vadit, což je super. A zároveň mi díky individuálce došlo, jakou nehojnost do mého života přinášejí. Také jsem si díky individuálce uvědomil, že dříve jsem byl štědrý. Avšak poté, co jsem se odnaučil být workoholikem, jsem byl až příliš lakomý. Nyní je to u mě o nalezení rovnováhy mezi štědrostí a lakomostí do té míry, abych tou přílišnou štědrostí zase neubližoval sám sobě jako dřív, ale zase abych svojí lakomostí neokrádal ostatní o svoje dary, které mi byly dány :-) Je fajn, že ty věci, co ve mně probíhaly při individuálce, mám stále zvědoměné a dochází u mě v různých situacích vždy k uvědomění. Děkuji!

Míra

Na individuálku jsem se velmi těšila, už nějaký čas jsem Péťu sledovala na jejím webu a na youtube. Byla mi od pohledu z videí velmi sympatická. Cítila jsem takovou blízkost a přirozenost a tak jsem neváhala a objednala se. Prošli jsme společně pro mě aktuální téma. Péťa byla empatická, po celou dobu mi asistovala a podporovala mě, provázela mě, dokázala mě prostřednictvím svého hlasu uvést do stavu absolutního klidu a moje mysl se konečně zastavila. A tehdy se začaly dít věci. Začaly se vynořovat pocity a situace, které byly potřeba dořešit pro můj další posun. Ve spojení s mým průvodcem a Pétinou osobitou asistencí jsem si díky individuálce v sobě dořešila, co bylo potřebné a dostalo se mi úžasného daru a návodu, jak pracovat se svými strachy. A současně jsem objevila svoji průvodkyni, za což jsem nesmírně vděčná. Děkuji z celého srdce za to, co děláte Péťo, jste skvělá.

Hanka

Na individuálních setkáních oceňuji hlavně to, že odpovědi na mé vnitřní otázky si dávám já sama a ve formě, které já sama rozumím. Nikdo vám neříká, co máte dělat, vy to ucítíte uvnitř vás. U mne probíhá individuální setkání pomocí vnitřních pocitů a vizualizace. Jsou to silné emotivní zážitky, které jdou do hloubky mé duše. Dle mne se tyto vnitřní stavy nedají ani popsat, šlo o rozpoložení mě samé uvnitř mne. A to byl pro mne ten nejsilnější zážitek, protože kdyby mi to někdo jen vyprávěl, nevěřila bych tomu tak, jako když jsem si to mohla uvnitř v sobě zažít. Peťa je úžasný průvodce, který přesně ví, v jakém okamžiku a jakou otázku má položit. Má velmi citlivý přístup a nezpochybňuje naše prožitky. Ráda bych vzpomenula i její dvě knížky, které píše o svém životě, ale ve chvílích, kdy jsem je četla, jako by psala i o mém životě. Je to úleva, protože si řeknete: "Nejsem sama, to stejné prožívá více lidí". V knihách jsem si našla odpovědi na mé otázky právě v tom správném okamžiku. Knihu Potenciál jsem četla před rokem a nyní jsem se k ní opět vrátila a byla jsem překvapená, kolik věcí jsem v předchozím čtení neviděla. Uvnitř cítím, že mi i do budoucna budou knihy mít co říct. Za vše děkuji

Linda

Po pravidelném pročítání příspěvků jsem se i já odhodlala k individuálce. Potřebovala jsem vyřešit jeden vztahový problém, se kterým jsem se prala téměř dva roky. Z individuálky jsem měla trochu obavy: jestli se dokážu dostat do hloubky své duše, jaké z toho budu mít pocity? Ale díky laskavému vedení Peti jsem to dokázala a našla odpovědi na své otázky. Bylo to pro mě velice příjemné a ráda se k tomu v myšlenkách občas vracím. Cítím se teď volnější a svobodnější. Děkuji

Jitka

Domluvil jsem si s Peťou individuálku, abych řešil problémy v projektu, na kterém jsem aktuálně pracoval. Vlastně jsem ji chtěl přizvat, aby mi s problémy v pracovním kolektivu pomohla. A hned na začátku mi dala ťafku, že řešit někoho jiného je nesmysl, že vždy ve všech problémech řešíme jen sami sebe. Nevím, jestli záměrně nebo mimoděk po mně chtěla něco, co je mi bytostně nepříjemné, protože tomu nerozumím. Chtěla po mně zviditelňovat mé sny nebo pocity. Pod jejím tlakem nakonec ze mě vypadl příběh, příběh o vlkovi. Peťa mi ho trošku rozebrala a vysvětlila. Respektive převyprávěla mi ho svýma očima. Byl jsem z toho naměkko. Ale to vše vlastně nebylo podstatné a nijak důležité. Nebo možná bylo, ale to nevím. To podstatné a důležité pro mě přišlo až pár dní po sezení. Pocit nepochopení vzkazu vlka mi nedal spát. Donutil mě přemýšlet o něčem z úplně jiného pohledu, než jsem byl zvyklý. Peťa mě tím nepřímo donutila, abych o příběhu vlka přemýšlel do hloubky sám. Sám za sebe. A to je na individuálce s Peťou a na jejím přístupu to nejkrásnější. Vlastně vás tak nějak bokem donutí, abyste si začali srovnávat své myšlenky a své hodnoty sami v sobě. Neradí, neříká co a jak, ale pomáhá vám najít se sám v sobě.

Petr

Moje první setkání s Péťou bylo prostřednictvím jejich článků. Při jejich čtení jsem se cítila moc dobře. Vnímala jsem, že mě uvnitř oslovují, dotýkají se míst, která u mě touží být více pochopena a přijata. Po té u mě přirozeně dozrál pocit Péťu oslovit na individuálku. Při společné práci mi následně začalo docházet, co je příčinami mých nepříjemných situací. Jakýmsi nepopsatelným způsobem jsem začala cítit, kudy jít dál, cítila jsem se přijata taková jaká jsem a to je velmi osvobozující pocit, za který jsem velmi vděčná. Nevidím jemnohmotný svět, nemám slyšení a přesto se mi dostalo informací přesně v mé úrovni vědomí, tak abych je co nejlépe pochopila a začala žít. Setkání mě nezbavilo strachů, což jsem ani nečekala, ale dalo mi návod a informace, jakým způsobem jít dál životem tak, abych se cítila dobře.Za sebe píšu, kdo cítí impuls Péťu oslovit, nemějte obavu, je pro Vás připraveno přesně to, co potřebujete vědět. Děkuji Péťo.

Radka

Pro skypové sezení jsem byla rozhodnutá okamžitě po pročtení stránek "jinypristup.cz", na které jsem narazila "náhodou" :-) Pocity, které ve mně sezení zanechalo, byly a jsou stále velmi silné. Vše prožité, procítěné během sezení vede k uvědomění si sebe sama, pojmenování něčeho dosud neuchopeného a přesto hmatatelného - protože se to neuchopené stále zhmotňuje v každodennosti. A pecka je, že si na to člověk přijde během sezení úplně sám a to dříve neuchopené sám pojmenuje. Peťka je velmi milá, empatická mladá žena - chvíli po začátku sezení opadlo takové to "pnutí těla", během pár minut došlo k uvolnění a k otevřenému přístupu - prostě to, co Peťa vysílá, to jí okamžitě začnete vracet. Peti, děkuji za Tvé láskyplné vedení - vhodně volené jednoduché otázky, vhledy, zviditelnění maličkostí, trpělivost a respekt. Všechno toto, a určitě toho bylo více, mě provedlo neuvěřitelnými zákoutími svého nitra, abych tam našla, co hledám. Samu sebe a ještě mnohem víc - protože už vím, že nikdy nejsem sama. Moc děkuji, jsem vděčná za vše, co se událo a že jsem Tě mohla potkat.

Jana

Milá Péťo, moc Ti děkuju za naše společná setkání. Ze začátku jsem nevěděla, co od toho mohu čekat a kam se bude naše setkání ubírat. Ale mám z toho velkou radost. Díky Tvému vedení a postupně následujícím otázkám dochází k nádhernému "zrcadlení", kdy se mohu do sebe hlouběji podívat a nalézt pocity i skutečnosti, o kterých jsem nevěděla a byly velice hluboce skryty. Nyní vyplouvají na povrch a já se s nimi mohu smířit, přijmout je a tím zbavit různých bloků a subjektivních domněnek i představ, které mě brání dostat se k mému skutečnému já, být opravdu sama s sebou. Už teď jsem díky Tobě ušla kus cesty a už se těším na naše další společné kroky. Díky za vše!

Bára

Když jsem se chystala na první individuálku s Peťou, měla jsem představu, že si prostě budeme povídat a že na základě rozhovoru získám odpověď na své otázky. Skutečnost ale byla naprosto ohromující! Otevřel se mi doslova svět za zrcadlem! Ocitla jsem se uprostřed ohromného dobrodružství svého vlastního nitra, kde se mi laskavým a příjemným vedením dostalo návodu na cestu k sobě. Děkuji za vzrušující poznání a těším se na další cestu.

Markéta, Brno

Drahá Peta, uz je to zopár dní, co sme sa skontaktovali na individuálnom sedení cez skype. Velmi Ti dakujem za ten cas, strávený s Tebou, za Tvoje otázky, ktoré ma viedli k odpovediam mojej duše. To sedenie bolo tak vyživujúce a podporujúce, stále z něho čerpám. Vdaka za otovrenie a rozšírenie obzoru, co mi už teraz prinieslo nové perspektívy. Este raz velmi pekne DAKUJEM!

Luba Nidhi Hendricks, Regensburg, Německo

Chce to jiný přístup sama k sobě, jsem si říkala pár dní před tím, než na Facebooku "náhodně" vyskočila stránka s tímto názvem... Individuální setkání je nepopsatelné. Je to jako když hovoříte s někým, kdo ví, kdo vás zná... Občas jsem měla i husí kůži po těle, nebo pocit, že to "zapadlo" tam, kam má, a vše dává smysl... Uvědomila jsem si spoustu věcí, získala jiný pohled na situace, které prožívám nebo jsem prožívala.Těžko se hledají slova, která by vystihla, co člověk cítí a prožívá... takový vnitřní klid a souznění... Po tomto setkání mám ještě větší chuť se poznávat a nebát se toho. Moc Vám za to děkuji a přeji krásné dny.

Věra, Chomutov

Petra je výjimečný člověk, po přednášce o komunikaci, kde mě zaujalo její nadšení a nasazení, jsem se rozhodl zkusit osobní rozvoj. Velmi nenásilným způsobem a dobře mířenými otázkami se snaží dobrat k jádru problému, který je často jinde než člověk v první chvíli myslí - pomoci člověku na cestě k sobě. Během sezení jsem cítil velmi silně aktivaci srdeční čakry. Mohu jen doporučit každému, kdo se ocitl na životní křižovatce, jak v pracovním nebo osobním životě, nebo se jen chce podívat na věci z jiného úhlu.

Lukáš N.

Milá Peťo, děkuji za čas strávený v Tvé přítomnosti. Byl to pro mě čas, který mi hodně dal..... Ještě jednou moc děkuji a přeji krásné dny, mnoho spokojených klientů ...

Jana Hájková, Brno

Dobrý deň Petra, veľmi sa teším, že som sa rozhodla prísť, pretože sme spoločne pomenovali niektoré presvedčenia, ktoré ma držia tam, kde som. Robíte skvelú prácu a veľmi Vám držím palce na Vašej ceste.

Andrea Sporková, Bratislava

Peťu jsem potkala ve velmi těžké životní zkoušce a to při soudní při o děti. Pomohla mi se podívat na celou záležitost i z jiného úhlu a pochopit i protistranu. Úspěch na soudě,kdy výsledkem byla vzájemná dohoda obou stran, nebyl pro mě hlavní cíl, ale Peťa dokázala změnit celý můj náhled na tuto problematiku a vnímat potřeby druhých celkově. Děkuji ti za získanou trpělivost a dvojí pohled :)

Adriena R.S., Brno

Děkuji Petře za otevření nových dimenzí v oblasti řešení problémů, ať už po pracovní stránce nebo v soukromí. Lidé občas zapomínají na to, nebo si spíše neuvědomují, že lze nalézt alternativní řešení, které bude nakonec pro všechny zúčastněné tím nejlepším výsledkem. Petra ukazuje svým klientům, jak nahlížet na problémy z lepší stránky. Její přístup je správná cesta, protože se do toho vrhla s nejlepšími úmysly.

Andrea N., Znojmo

Paní Petro, děkuji mnohokrát za setkání. Bylo v přátelské a uvolněné atmosféře a bylo mi velkým přínosem. Díky Vašim otázkám, na které jsem hledala odpovědi, jsem pochopila, jak je důležité mít se rád, protože jen spokojený a vyrovnaný člověk může dál kolem sebe rozdávat radost a zvládat nelehké překážky, co nám život položí do cesty. Otevřel se přede mnou jiný pohled na svět. Děkuji Vám :-)

Jolana M., Brno