Individuální sezení zaměřené na osobní rozvoj

PROČ NABÍZÍM TUTO SLUŽBU?

Na základě svého života jsem si opakovaně prožila, že vše kolem nás je „jen“ informace. Nic není náhoda. Kniha, která se nám náhodou dostane do ruky, článek, na který náhodou narazíme na netu, větu, kterou uslyšíme od známého nebo zcela cizího člověka, všechny tyto zdánlivě nepatrné věci mají pro nás ohromný význam, ať si to uvědomujeme nebo ne. Prostřednictvím nich jakoby se něco o nás samých uvnitř nás aktivovalo a vyplulo z hlubin na povrch, kde je to pro nás více čitelné a rozpoznatelné.

Z tohoto pohledu ani individuální sezení u mě není nic jiného než informace. A já nejsem nic víc či míň než prostředník, který vám tu informaci, pro kterou jste si ke mně přišli, má zprostředkovat.

Všechny informace kolem nás, ať už v knihách, článcích, v rozhovorech či i mé povídání na individálkách nebo seminářích, tu nejsou proto, abyste je slepě následovali, ale abyste prostřednictvím nich něco z toho svého prožili, něco sami pro sebe pochopili, a posunuli se dál na své cestě k sobě. Každý z nás má totiž svoji jedinečnou cestu a je třeba si tak z toho všeho vybírat to, co s vámi v daný okamžik rezonuje. A rezonuje s vámi to, co vás nějakým způsobem rozruší (ať už příjemně nebo nepříjemně), co vás dojme, co vám připomene, že to víte, u čeho pocítíte hřejivý pocit a nebo efekt "aha".

Když jsem začala psát články a veřejně se o ně dělit, nebyl vůbec můj cíl pořádat tato setkání. Tato myšlenka se zrodila díky některým z vás, kteří jste se před lety na základě čtení mých článků z mé cesty za svobodou, chtěli se mnou setkat a povídat si.

Vnitřní radost, kterou při těchto sezeních cítím, a dojaté tváře a lesklé oči mnohých z vás v okamžicích, kdy si sami pro sebe něco pochopíte, je mi důkazem, že mám v tomto čase inspirovat svoji cestou a takto podporovat i tímto způsobem.

Cílem těchto individuálních sezení není to, že já vám budu ukazovat, kde máte omezení (bloky), ale to, že si sami na sezení nebo posléze přijdete na to, kde je máte. Cílem  těchto individuálních sezení není ani to, že vás budu zbavovat některých vašich bloků, cílem je ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech. Vše, co budu povídat, vychází z mé zkušenosti, a jelikož jsme všichni stejní, má zkušenost vám může pomoci se rozpomenout a uvedomit si to vaše.

JAK BUDEME PRACOVAT?

Setkání probíhají v uvolněné atmosféře. Z počátku často povídáte vy. Na toto vaše povídání reaguji často útržky ze svého vlastního života, které cítím, že mám povídat v dané chvíli a že mám povídat právě Vám, a na nich vysvětluji souvislosti, ke kterým jsem dospěla. Vy si často prostřednictvím tohoto mého povídání sami zodpovídáte některé své ať už vyslovené nebo nevyslovené otázky.

Občas se na setkání i hodně ptám, upozorňuji na slova, věty, které říkáte, na konkrétní momenty toho, co povídáte, a vy si tak často sami přicházíte na souvislosti ve vašem vlastním životě, často si sami pro sebe objevíte svá vlastní omezení/bloky, která vás omezují, zkrátka brání vám projevit sebe.

Často na individuálkách ukazuji, jak se svými dosud nezpracovanými bloky pracuji já a vy si možná sami vyzkoušíte práci s těmi svými nebo prostřednictvím našeho povídání objevíte svůj vlastní způsob jejich zpracování.

Často se mi stává, že něco na individuálce povídám o svém životě a najednou přítomné osobě začnou téct slzy dojetím často doplněné prohlášením, že ji něco došlo, že si něco uvědomila. Tyto úžasné prožitky, které i já díky vám zažívám, za což jsem vám velice vděčná, jsou jen dalším důkazem, že jsme všichni jeden celek a naše příběhy jsou ve skutečnosti příběhy mnohých jiných. Spousta z nás má tak v sobě podobná přesvědčení, podobné bloky.

A ono to tak nějak funguje, že lidé jsou různými způsoby přiváděni k jiným lidem, ke knihám, článkům, situacím, které jim mohou něco předat o nich samých. A tak i ke mně často přichází lidé, kterým mohu pomoct právě já, tedy, kteří potřebují zpracovat to, co já již sama zpracovala nebo stále zpracovávám.

Cílem těchto individuálních sezení je nikoliv vás zbavit některých vašich bloků, ale ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech.

Prosím, berte na vědomí, že nejsem psycholog ani lékař, a tak tato sezení se mnou (stejně jako jiné mé aktivity na webu) nenahrazují (a ani nemohou) tuto odbornou péči. 

Cena: 1000,- Kč (41 EUR) za jedno sezení. Délka 2 hodiny (místo: Brno, Znojmo, Prostějov).

MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO SEZENÍ I PŘES SKYPE, cena 1000,- Kč (41 EUR). Délka 2 hodiny.

Kontaktujte mne a domluvíme se na termínu.