Živé vysílání

Pro členy Klubu každou první středu v měsíci od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub. Následující bude 7.10.2020. To, o čem budu povídat, bude na vás. Obsah bude tvořen z vašich dotazů a mých odpovědí. Prosím členové Klubu pište na email své dotazy a já za sebe se rozpovídám k těm, ke kterým budu mít co říct. Děkuji a moc se těším. Peťa

Přednáška "Co se může skrývat pod povrchem nepříjemných situací"

Bude to inspirováno lidmi z individuálek, které vedu.

Svými slovy popíši odpovědi, které si někteří lidé poskytli formou vizualizace v rámci individuálek na určité otázky, které ve svém životě řešili.

Bude to o odpovědích, které jsem si v rámci vhledů poskytla já sama na nepříjemné situace, které jsem řešila a o tom, co se událo, když jsem se těmi odpověďmi řídila.

Záběr témat je opravdu široký. Na přednášce se tak můžete inspirovat odpověďmi na otázky typu: Co mám dělat, abych se cítil(a) více naplněný(á) v životě? Jak se více seberealizovat? Proč jsem raději v práci než doma s rodinou? Proč mám tak nepřátelského šéfa nebo kolegy? Co mám dělat, aby můj pracovní tým, který vedu, táhl za jeden provaz? Jak si zvýšit sebeúctu? Jak mám podpořit své dítě, které má potíže s učením, se začleněním? Jak se zbavit potřeby vyhovět své rodině za každou cenu? Nebo na témata: Nerozumíme si ve vztahu, milostný trojúhelník, těhotenství atd.

Sami uvidíte, jak stejná otázka, navenek stejný nebo podobný problém, může upozorňovat na zcela odlišné pozadí a mnohdy od nás vyžadovat i zcela odlišné nejbližší kroky.

Cílem tohoto povídání na přednášce je pomoci vám si prožít, jak nic v životě není černé, nebo bílé, jak ty nepříjemné situace, které řešíme, jsou jen špičkou ledovce vyčnívající nad hladinu, avšak pod hladinou se skrývá mnohem větší masa toho, co vedlo ke vzniku dané situace v našem životě. Zkrátka cílem je prožít si, jak vše, co v životě máme, je do jisté míry náš výtvor, a tedy my jsme za to odpovědni, avšak tím jsme i plně kompetentní my jediní to ve svém životě změnit.

Je třeba však říct, že odpovědi, které jsem si poskytla já sama nebo lidé na individuálkách, jsou předně odpovědi šité na míru danému člověku, který si je poskytl a to ještě ke všemu platné pro čas, ve kterém si je poskytl jako podporu pro nejbližší kroky v jeho životě v tom tématu. A tak odpovědi na určitá témata není možné brát jako odpovědi na vaše byť stejné otázky. Informace z přednášky však mohou posloužit jako inspirace a třeba i jako most k vašim vlastním odpovědím na třeba i naprosto odlišná témata. Informace tak pro vás nebude to, co budu povídat, ale to, co si díky tomu uvědomíte ve svém vlastním životě.

Těším se Peťa

ÚČAST MOŽNÁ JEN PO PŘEDCHOZÍM PŘIHLÁŠENÍ A ÚHRADĚ NA ÚČET!

Termíny

Aktuálně nejsou plánované termíny. Pokud máte zájem, kontaktujte mne.