Živé vysílání

Pro členy Klubu každou první středu v měsíci od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub. Následující bude 6.10.2021. To, o čem budu povídat, bude na vás. Obsah bude tvořen z vašich dotazů a mých odpovědí. Prosím členové Klubu pište na email své dotazy a já za sebe se rozpovídám k těm, ke kterým budu mít co říct. Děkuji a moc se těším. Peťa

AKCE

SKUPINOVÝ TRÉNINK MYSLI (přes skype)

Mysl je ta, pomocí které tvoříme. Tělo jen následuje mysl. Mysl je tedy ta, která potřebuje uzdravit (změnit). Nebo ještě přesněji řečeno, my potřebujeme natolik posílit vědomí toho, kým jsme, že jsme Ti, kteří si volí ve své mysli, abychom si začali tvořit zdravou myslí a nikoliv ego myslí. Vše v našem životě se pak promění v souladu s touto změnou vnímání mysli = v souladu s našimi jinými volbami. Vše v našem životě je totiž jen odrazem stavu naší mysli = odrazem toho, co si v té mysli volíme.

Během tohoto tréninku budete posilovat vědomí toho, kým jste (zvyšovat vaši skutečnou sebeúctu) a měnit tak mysl – vědomě si volit jiné myšlenky a v důsledku toho měnit vnímání. Díky tomu dojde k celkové změně vašeho života ve směru větší harmonie, hojnosti, radosti, naplnění a pocitu bezpečí. Vše budeme na Tréninku trénovat na vámi již prožitých situacích a uvádět tak do praxe, aby se vám tento nový přístup zautomatizoval.

Jak to probíhá:

4 sezení po 2 hod (celkem 8 hod - 4 hod hromadně a 4 hod individuálně) za 5000,- Kč (202 EUR)). 

Nejbližší termín:

- 14.9. 2021 od 10 hod do 12 hod (1. seznámení s technikama) a 21.9. 2021od 10 hod do 12 hod (2. seznámení s technikama) + 2 individuální sezení po 2 hod v čas, kdy se domluvíme.

- 14.9. 2021 od 19 hod do 21 hod (1. seznámení s technikama) a 21.9. 2021 od 19 hod do 21 hod (2. seznámení s technikama) + 2 individuální sezení po 2 hod v čas, kdy se domluvíme.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

Podrobněji o obsahu:

2 sezení hromadně - 2X 2 hod (seznámení s technikama)

- 2 sezení individuálně - 2X 2 hod (trénování technik na situacích v rámci vizualizace)  

- písemné shrnutí po každém hromadném sezení

- možnost mailové komunikace související s Tréninkem mezi sezeními.

Tento Trénink je rovněž komplexní jako Individuální dvouměsíční Trénink mysli . Zahrnuje seznámení se všemi technikami, ke kterým jsem došla a které pomáhají při volbě lásky v mysli. Během tohoto tréninku hromadně budeme mít 2 sezení, kde vás budu seznamovat s technikama a 2 sezení s každým z vás jednotlivě, kde budeme trénovat dané techniky a zkoušet si tak volit lásku v mysli. Během tohoto Tréninku zkusíte aplikovat na situacích v rámci vizualiazace všechny techniky. Avšak nepůjde o tak podrobný a individuální nácvik jako u Individuálního dovuměsíčního Tréninku mysli. Jelikož nebude tolik prostoru, abychom vychytávali tolik různých kliček ega, které se tam začne plést. Což však nevylučuje, že pak následně sami v rámci praktikování lásky ve svém životě ty následné praktiky ega odhalíte. Ty techniky již budete znát a nic vám nebude bránit je sami zkoušet trénovat na situacích ve svém životě. Popřípadě později můžete využít Doplňující Trénink viz níže. Po každém hromadném sezení obdržíte do mailu písemné shrnutí včetně popisu probíraných technik.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]