Mám sen, že každý z nás
bude dělat to, v čem co nejvíce projeví sebe

A bude tak naplněný, překročí svůj stín a pochopí, že celou tu dobu nehledal nic víc či míň než odvahu přijmout, že je součástí něčeho většího, než je on sám.

Petra Jelínková

Živé vysílání

Pro členy Klubu každou první středu v měsíci od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub. Následující bude 7.12.2022. Více info »

  • Mysl, emoce a tělo (hmota) jsou našimi nástroji pro tvoření v našem životě. A jdou přesně v tomto pořadí. Začíná to v mysli.
  • Když jsou našimi nástroji, tak ani jedno z toho nejsme my. Jenže jakmile se při určité myšlence či emoci uvnitř sebe stáhneme, pak jsme se s nimi ztotožnili = vnitřně na ně reagovali. A tím si prožili odpor, který někdy někde jako zhmotněný odžijeme v životě.
  • To, zda uvnitř reagujeme či nereagujeme na myšlenky a emoce(zda jim bráníme v průchodu – jsme v odporu či nikoliv) určuje, čím budeme procházet v životě – zda jsme si tím vytvořili budoucí podporující děje či nikoliv.
  • A když už procházíme něčím nepříjemným, nic se neděje. I když jsme si to někdy dříve vytvořili naší vnitřní reakcí na tehdy probíhající myšlenky a emoce, pořád máme tu stejnou moc, a sice změnit pohled na to = vůbec vnitřně nereagovat na myšlenky a emoce a ani na tu situaci. A děj se okamžitě mění. A nejen to, konečně se vám to již nebude opakovat. Anebo pokud jste vnitřně ještě reagovali ale už méně, zopakuje se to ještě, ale už vůbec ne v takové intenzitě.

A přesně právě k tomuto – dostat se do stavu bez odporu, nereagovat uvnitř sebe na probíhající myšlenky a emoce vás vedu na Tréninku mysli, kde to trénujeme na vámi již odžitých situacích a vy ihned vidíte, že děj dané situace od toho bodu probíhá zcela jinak a vy tu situaci prožíváte zcela jinak. A věnujeme se tomu okrajově i na Individuálkách a hojně o tom píšu a mluvím v Klubové sekci

Vše, co předávám v článcích, v Klubu, na Individuálkách, na Trénincích mysli, v knihách atd. vychází z mé vlastní osobní zkušenosti. Ke všemu předávanému jsem si došla vlivem situací a okolností, kterým jsem dosud byla vystavena. V článcích napříč těmi lety (zveřejňuji od roku 2014) a ve vývoji služeb na webu můžete vidět můj vývoj – jak se prohlubovala postupně získávaná poznání.


Jeden skrytý projev ega

Dnes se krátce rozpovídám o jednom skrytém egu. A tím nastíním, jak ty naše ega mohou být rafinované, a to zejména právě v tom přechodu z fáze mága do fáze pokory, jak já s oblibou označuji tyto dvě roviny vědomí, které na sebe navazují. Od fáze pokory dělí mága (samotvůrce) právě velmi skryté ego, které se projevuje v mnoha podobách, například i takto níže.

Záznam živého vysílání ze dne 6.4.2022

V záznamu tohoto živého vysílání naleznete mé povídání k těmto otázkám a tématům:

  1. Co dělat, když jako učitelka mám ve školce dítě, které bije ostatní děti? Co dělat, aby se mi to již neopakovalo někde jinde? Co to říká o mně?
  2. Jak zareagovat ve své síle v situaci, kdy kolegyně ze školky mi říká, že u ní by si to dítě nic takového nedovolilo a že je to moje vizitka. Co to říká o mně a o ní?
  3. Proč je posílání lásky tomu zlobivému dítěti anebo komukoliv jinému magie, kterou si sklidíme v podobě nějaké destrukce?

Záznam živého vysílání zde:

Když někdo něco dělá a já uvnitř zareaguji v negaci, jsem stejná = mám stejný odpor jako on. Proč?

Když někdo něco dělá a já uvnitř zareaguji v negaci, jsem stejná = mám stejný odpor jako on. Jen on to projevuje tím děláním a já tím, že ho za to dělání soudím. Někdo (ego někoho) by mohlo namítnout něco ve smyslu: „Je přeci přirozené, že negativně zhodnotím člověka, který ublíží jinému člověku atd.“ Nebo: „To, že prožiji negaci vůči člověku, který např. ubližuje jinému, je naopak přirozené, to ze mě nedělá toho, který ubližuje, jelikož mě by to ani nenapadlo.“ A já teď zkusím rozebrat, proč tato tvrzení výše, která jsou v uvozovkách, jsou egem

Tvoření si toho, co chcete, pomocí představivosti a prožívání nebo pod tlakem vydaného úsilí? Iluze.

Někteří lidé si myslí, že si mohou vytvořit to, co chtějí, a to pomocí představivosti a prožívání.

Někteří lidé si myslí, že mohou to, co chtějí, urvat, dosáhnout toho pod tlakem svého úsilí.

Já si to taky dříve myslela. Ale už si to nemyslím. A naopak nyní vidím, jaká iluze to byla.

Co dělat, když nevíte, co si vybrat, pro co se rozhodnout

Jste v nějaké situaci, kdy nevíte, jak se zachovat, jaké všechny kroky podniknout a v jakém pořadí. Nechcete se rozhodnout špatně, nechcete něco promeškat atd. A tak neustále v hlavě přemítáte všechny ty varianty, možnosti a nápady. Ale ne a ne se nějak pohnout, něčím začít, protože co když to bude krok vedle. Znáte to?

Tak se zastavte a uvědomte si, že vás chytlo ego a jste tedy v odporu.

„Milostný“ trojúhelník matka - syn - snacha

Původně jsem chtěla psát o jiném tématu. Avšak poslední Tréninky mysli mně daly silný impuls, abych napsala o tématu, o kterém jsem už mnohokrát z různých stran psala a mluvila a nejen já.

Avšak asi je to potřeba.

Jedná se o důvěrně známý „milostný“ trojúhelník matka – syn – snacha.

Tak jdeme na to.

Když do života syna přijde partnerka, je to pro jeho matku velký zlom. Je to jakýsi přechodový moment nejen pro ni, ale i pro jejího syna.

Skrytá forma závislosti, kterou trpíme všichni

Během 2-měsíčního nebo 1-měsíčního Tréninku mysli se občas setkávám s tím, že lidé pochopí principy, jak okamžitě změnit poměr lásky a odporu v nějaké nepříjemné situaci a přitáhnout si tak jiný, více láskyplný děj, avšak přistihnou se, že nechtějí pustit tu svoji starou verzi, je jim líto, že by se již nechovali tak, jak na sebe byli zvyklí.

Projev strachu může být roztomilý ale i neodpustitelný, avšak je to pořád ten samý strach se všemi dopady

Strach, ať má jakoukoliv podobu, je pořád strachem a má stejné dopady, ať se projevuje jakkoliv. V tomto článku budu mluvit o některých podobách strachu, přesněji o různých podobách ega, které strach vytváří. Schválně vyberu podoby strachu a tedy různé podoby toho samého v naprosto rozličných vnějších projeveních.

Přihlásit se k odběru RSS kanál