Vzdělávací cyklus "JINÝ PŘÍSTUP"

Jednotlivé stupně Vzdělávacího cyklu "JINÝ PŘÍSTUP":

Posláním Vzdělávacího cyklu „JINÝ PŘÍSTUP“ je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Nebudete se nic učit, budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.

Chci vám pomoct objevit v sobě „schopnosti“, které jsem sama u sebe začala objevovat postupně, jak se přibližuji sobě a to do úrovně, které já sama jsem schopna. Záměrně jsem použila uvozovky, jelikož nejde o schopnosti ale o naši přirozenost. Přesněji, chci vám pomoct uvěřit sobě, uvěřit, že vnímáte mimo nám všem známé smysly, a uvěřit tomu, co takto vnímáte.

Tyto „schopnosti“ nejsou podle mě nic jiného než další smysly, které máme v sobě všichni, všichni je umíme používat, jen je třeba si postupně vzpomenout. K tomuto poznání jsem dospěla poté, co jsem sama začala více vnímat (slyšet jinak jak ušima, vidět jinak jak očima, cítit duši vedle vnímání ego projevů dané bytosti, rozlišovat, …). Došlo mi, že jsem to vše vnímala už dřív, jen jsem tehdy nevěděla, že to může být skutečné. Nebyla jsem schopná si tehdy ještě připustit, že informace o naší cestě jsou všude, že vše „mluví“ a komunikuje s námi.

Vytvořit jakýsi vzdělávací systém, který by neučil „fakta“, ale pomáhal lidem v sobě najít jejich vlastní moudrost, byla myšlenka, která mi opakovaně vyvstávala v mysli. Avšak, pokaždé jsem ji odehnala s přesvědčením, že to, co „vidím“ (vnímám) já, přeci vnímají všichni, že to není nic objevného, a tak není ani potřeba to nějak předávat. Později jsem zjistila, že to není pravda, že jsem si jen nevěřila. A moje podceňování sebe sama bylo důvodem, proč jsem nedokázala přijmout, že to co „umím“, neumí všichni. Přesněji, že to, co jsem v sobě objevila, mnoho lidí v sobě dosud neobjevilo. A tento můj nedostatek odvahy podívat se na svoji sílu a přijmout ji mi bránil v tom ty schopnosti vědomě přijmout a umožnit si „hledat“ způsoby (metody), jak některým z vás pomoci se uvnitř sebe těmto vašim „schopnostem“ (přirozenostem) otevřít.

Avšak, můžu vás podpořit, pomoci vám uvěřit sobě, svým schopnostem, tomu velkému, co jste, jen v rozsahu, v jakém já věřím sama sobě. A vězte, že toho mám ještě zpracovat hodně :-)

Vzdělávací cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“ je praktickým uchopením souboru poznání z mé cesty, která jsem už alespoň trochu zvládla začlenit do svého života a začala v něm tato poznání aplikovat. V tomto vzdělávacím cyklu tak nebudu povídat o poznáních, které jsem na své cestě objevila a o souvislostech, které mi došly (jak je tomu na jednotlivých tematických seminářích). Bude to o praktickém uplatňování těchto mých poznání v běžném životě.

Toto vzdělání jsem nazvala „JINÝ PŘÍSTUP“ stejně jako webové stránky, prostřednictvím kterých jsem s vámi všemi již nějakou dobu ve spojení, jelikož vše i v tomto vzdělávacím cyklu vychází pouze z mého života, z mého osobitého aplikování poznání, která jsem získala ze svého života.

Vzdělávací cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“ se skládá z několika stupňů. V každém stupni se budeme cvičit v aplikaci jednoho okruhu poznání (v aplikaci jedné „schopnosti“ – „přirozenosti“), ke které jsem dospěla a začala využívat v běžném životě. Avšak, ve skutečnosti se jednotlivé prvky našeho rozšiřujícího vnímání (naše rozšiřující přirozenost) nedají rozdělovat a vymezovat. Vše je spolu provázané a vše spolu souvisí a tvoří jeden celek.

Vím, že vám mám nyní nabídnout tento způsob vzdělání, avšak sama nevím, jak se to bude vyvíjet. Jelikož, já sama se vyvíjím a netuším, jaké budou další kroky, kam mě to zavane, kam mě to dál povede. Je tak i možné, že v průběhu doby budou přibývat stupně tohoto vzdělávacího cyklu, jelikož já sama se budu dál vyvíjet, a tak i objevovat. Je i možné, že některé stupně se v průběhu doby pozmění, ať už pojmenováním, obsahem nebo v metodách, které budu používat k tomu, abyste uvěřili ve svoji vlastní sílu (ve vaše „schopnosti“).

Prozatím bude možné jednotlivé stupně tohoto vzdělávacího cyklu absolvovat individuálně. Tedy, jen já a jeden z vás. Zatím totiž nevím, jak bych uchopila a předala, co předat chci, při více lidech. Je však i možné, že do budoucna přibude možnost jednotlivé stupně tohoto vzdělávacího cyklu absolvovat ve skupinách.

Prozatím je možné účastnit se jednotlivých stupňů tohoto vzdělávacího cyklu i na dálku (přes video hovor - skype). Zatím nevidím v této komunikaci na dálku s ohledem i na mé současné podmínky a možnosti překážku. Avšak, je možné, že po nějaké době dospěji k tomu, že je potřeba jednotlivé stupně absolvovat pouze osobně tváří v tvář.

PÁR SHRNUTÍ, RAD A DOPORUČENÍ KE VZDĚLÁVACÍMU CYKLU

 • Vzdělávací cyklus „JINÝ PŘÍSTUP“ se skládá z několika stupňů. V každém stupni se budeme věnovat jednomu okruhu poznání, ke kterému jsem dospěla, a to po praktické stránce.
 • Jednotlivé stupně na sebe navazují a vzájemně spolu souvisí. Zvlášť u některých je návaznost velmi patrná. Avšak záleží na vás, co vy máte pocit, že aktuálně nejvíce potřebujete a v jaké posloupnosti je budete absolvovat a jestli budete absolvovat všechny, jen některé nebo jen jeden.
 • Po absolvování jednoho stupně je vhodné si dát alespoň měsíc pauzu, než se pustíte do dalšího stupně. To, co si během trvání daného stupně cvičně vyzkoušíte, budete chtít nejspíš pomalinku zkoušet i v reálném životě. Budete postupně objevovat vaší sílu, jednotlivé souvislosti z vašeho života budou postupně do sebe zapadat. Vše "nově" objevené se potřebuje usadit ve svém středu. Dejte si čas.
 • Průběh každého stupně s každým z vás se bude nejspíš lišit. Každý totiž máme jinou cestu, jinou energii a vzájemně se potkáváme v různých „fázích“ vývoje k sobě.
 • Není nutné absolvovat všechny stupně. Můžete zkusit jeden a pro sebe zjistit, že to není nic pro vás, nebo z toho můžete být nadšení a zkusit postupně všechny.
 • Každý stupeň platíte vždy předem na účet. Neplatíte všechny stupně zaráz, ale postupně. A zaplacení jednoho vás nezavazuje k tomu absolvovat a hradit další.
 • Jakýkoliv stupeň se může konat osobně nebo přes skype (video – hovor), a to ve dne a čase, kdy se společně domluvíme. Po domluvě to může být i víkend.
 • Je možné jakýkoliv ze stupňů opakovat vícekrát. Každý z nás jsme jiný, každý máme omezení, naší nedůvěru v sebe sama jinde a je tak možné, že některý stupeň budete chtít si procvičit ještě jednou nebo vícekrát nebo se k němu vrátit po nějaké době nebo po absolvování dalších stupňů.
 • Postupně budou nejspíš přibývat další stupně, možná se bude měnit název, obsah a i použité metody ve stávajících, jelikož já sama se taky neustále vyvíjím.
 • S sebou si vezměte nějaký malý diář nejlépe s pevnými deskami – velikost „do kabelky“ (který bude možné mít vždy po ruce a dál s ním pracovat - zapisovat do něj i po našem setkání).
 • Délka trvání jednoho stupně jsou 3 hodiny. Každý stupeň stojí 1500,- Kč (60 EUR) (nejsem plátce DPH)

Cílem je pomoci vám otevřít se vaší vnitřní moudrosti - tomu, co už dávno víte, avšak nevíte, že to víte, jelikož je to už dávno, co jste si k tomu uzavřeli přístup. Cílem je pomoci vám postupně sílit a stávat se vědomějšími ve svém vlastním životě (plněji přítomnými) – jak v překážkách, kterým čelíte, tak i v darech, které denně dostáváte.

Jednotlivé stupně Vzdělávacího cyklu "JINÝ PŘÍSTUP":

Jednotlivé termíny budou dohodnuty s každým z vás individuálně přes mail.

Prosím, berte na vědomí, že nejsem psycholog ani lékař, a tak tato sezení se mnou (stejně jako jiné mé aktivity na webu) nenahrazují (a ani nemohou) tuto odbornou péči.