Semináře uvnitř firem

PROČ NABÍZÍM TUTO SLUŽBU?

Když jsem začala pořádat Semináře pro veřejnost, myslela jsem si, že základem je, aby lidé, kteří přijdou na seminář, skutečně chtěli přijít. Chtěla jsem, aby měli představu „do čeho jdou“, a měli tak již třeba načtené nějaké články z webu jinypristup.cz, a vytvořenou nějakou představu o obsahu toho, co sděluji a na sobě vyzkoušeno, zda s nimi mnou psané nějak rezonuje a zda jim mnou psané nějak pomáhá něco v sobě objevit.

V průběhu fungování webu www.jinypristup.cz jsem na základě psaní článků dostávala postupně od některých z vás nabídky na pořádání skupinových setkání uvnitř vašich firem pro lidi, kteří s webem jinypristup.cz nepřišli vůbec do kontaktu, a kteří se třeba ani o nic z toho, o čem píši, nezajímají. Ať už jsem byla oslovena s cílem zlepšit komunikaci uvnitř firmy, stmelit kolektiv, s cílem nárůstu produktivity, dotáhnutí určitého projektu, který pokulhával, nebo s cílem nárůstu tvůrčího přístupu, všechny tyto nabídky vždy z té nejobecnější a nejhlubší roviny sledovali ať už vědomě nebo nevědomě cíl lidi uvnitř firmy více otevřít lásce, a více tak posílit a harmonizovat. Jak to vím?

Vnější změna začiná změnou uvnitř, odvedenou prací, která nejde vidět. Změna nějakého celku je složena ze změn jednotlivých jeho částí. Změna byť jedné části z celku ovlivní ostatní její části a v konečném důsledku se změní i vyzařování samotného celku. Tou změnou jednotlivce je vnitřní posun buď k sobě nebo od sebe, tedy narůst či pokles lásky, vůči které se jednotlivec ze skupiny otevřel. Čím jsme uvnitř sebe více otevřeni lásce, tím větší síla prostupuje do všeho, co nás baví a naplňuje. Tou silou jsou lidé přitahováni, inspirováni a vedeni.

Já z počátku nabídky na Semináře uvnitř firem odmítala, jelikož jsem byla přesvědčena, že jsem tu pro ty, kteří si chtějí poslechnout či přečíst poznání, ke kterým jsem sama pro sebe ve svém vlastním životě dospěla, a nikoliv pro lidi, kteří můj čas a energii dostanou nařízenou shora.

V průběhu času jsem i já ušla další kus cesty uvnitř sebe a přes různá svá „dramata“ došla k poznání, že vše se z toho hlubšího pohledu děje, jak má. A tak jsem si řekla, že pokud mě oslovují lidé z firem s žádostí o skupinová setkání pro jejich zaměstnance, kterým je toto setkání v podstatě nařízeno, že je nějaký důvod, proč ke mně přišla tato nabídka.

Na základě tohoto svého poznání, jsem přestala tyto nabídky automaticky odmítat a začala zvažovat, jestli nabídku přijmu a seminář uskutečním nebo ne. Některé z těchto nabídek jsem přijala a byla sama překvapena, koho, to co jsem povídala, „zasáhlo“, tedy komu z těch přítomných lidí to pomohlo si něco pro sebe uvědomit. Bylo to vidět v jejich očích, které se začaly lesknout, v utichnutí jejich zpočátku odmítavých reakcích, v potřebě se se mnou při odchodu rozloučit, podat mi ruku a dlouze se mi podívat s vděkem do očí. Právě kvůli těmto lidem jsem měla tuto nabídku uskutečnění semináře uvnitř firmy přijmout.

A ano, může to znamenat, že někteří lidé z firmy odejdou, jelikož se posunem k sobě ubezpečí, že toto není již jejich místo nebo naopak zůstanou, avšak jejich následné působení ve firmě bude vycházet z větší hloubky, opravdovosti, jelikož tito lidé uvnitř firmy budou více autentičtí. Není větší bohatství ve firmách, než zaměstnanci, kteří si začínají uvědomovat stále více svoji vlastní hodnotu, začínají být stále více autentičtí a ve firmě dělají to, co je v souladu s jejich aktuální autenticitou (s aktuální mírou lásky, které se otevřeli uvnitř).

JAK BUDEME PRACOVAT?

Potřebuji se nejdříve setkat, abych získala informace o vaší představě a očekávání tohoto skupinového setkání. Ryba smrdí od hlavy, a tudíž žádné zlepšení situace ve firmě není možné bez změny přístupu samotných majitelů firmy. Semináře ve firmách sice mohou pomoci jednotlivcům něco si v sobě uvědomit a posunout se blíže k sobě, avšak pokud tento jednotlivec i poté bude chtít pracovat v dané firmě, tak aby ta firma z tohoto jeho vnitřního vývoje k sobě měla užitek, je potřeba nejdříve vnitřní proměna jeho nadřízených (majitelů firmy). To je i důvod, proč s majiteli firem pracuji často individuálně (individuální sezení zaměřené na rozvoj podnikání) a většinou alespoň jedno takové sezení předchází jakémukoliv semináři pro lidi uvnitř firmy.

Tato služba pro firmy či podnikající jednotlivce, ať už se jedná o IN HOUSE semináře nebo Individuální sezení zaměřené na rozvoj podnikání má význam pouze pro ty podnikatele, kteří jsou připraveni převzít odpovědnost za dění uvnitř svých firem, kteří jsou připraveni věnovat čas a energii práci, která nejde zpočátku vidět, a to práci uvnitř sebe.

Cena za tuto službu je individuální, dohodneme se na ni předem.