Přihláška na seminář

Seminář: Jak začít využívat svůj potenciál

Lektor: Mgr. Ing. Petra Jelínková

Termín: 25.8.2016 18:00 - 20:00

Místo: Prostějov (bude upřesněno e-mailem nejpozději 2 dny před termínem)

Cena: 500,- Kč

 

 

Trvalé bydliště nebo u firmy název, IČ, sídlo.
Smluvní podmínky
  1. Cenu za seminář uhraďte prosím po vyplnění a odeslání přihlášky na účet č. 1462136038/3030 (POZOR nové číslo účtu od 19.12.2015), variabilní symbol: 692016, a v příkazu k úhradě do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. V případě, že posíláte peníze ze zahraničí, zde jsou další údaje k platbě: IBAN: CZ03 3030 0000 0014 6213 6038, BIC: AIRACZPP
  2. Doklad o úhradě Vám bude osobně předán na semináři.
  3. Na seminář budete zařazeni až po připsání částky za seminář na shora uvedený účet.
  4. Pokud jste již uhradili částku za seminář a nemůžete se nakonec semináře účastnit, již uhrazenou částku za seminář nevracím. Může však místo Vás přijít kdokoliv jiný. (Jen mi před tím dejte prosím alespoň den před seminářem vědět, kdo místo Vás přijde). Po domluvě můžeme Vaši platbu za daný seminář přesunout na jiný plánovaný seminář.
  5. Vyplněním této přihlášky a jejím odesláním udělujete následující souhlas: "Souhlasím se zpracováním a uchováním mých osobních údajů za účelem přihlášení na seminář, a vystavení daňového dokladu, pořádaném Mgr. Ing. Petrou Jelínkovou, IČ 73610984, se sídlem Větrná 548/17, 669 04 Znojmo. Souhlas se zpracováním uvedených údajů poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Dále prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně." Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán zasláním požadavku na emailovou adresu [email protected].
  6. Vyplněním této přihlášky a jejím odesláním souhlasíte s těmito Smluvními podmínkami.