Poradenství při výběru zaměstnanců a péči o ně

PROČ NABÍZÍM TUTO SLUŽBU?

Sama jsem si prožila, jaký je rozdíl mezi tím, když dělám něco, čemu věřím, když se podílím na něčem, co chci, aby fungovalo, a když dělám něco jen proto, aby měsíčně přišla výplata. Rozdíl? V prvním případě jsem se těšila na další den, který budu danou činností trávit, trávila jsem nad ní mnohem více času a vůbec mi to nevadilo. V průběhu toho času stráveného nad danou činností, jsem se věnovala jen jí, úplně mě pohltila, ale ne kvůli množství úkolů a povinností, ale kvůli její podstatě, kvůli jejímu smyslu. Sama jsem přicházela s nápady, byla inovativní, tvůrčí. Neměla jsem tak ani chuť surfovat na netu, a krátit si tak pracovní čas. Navíc ten čas, co jsem té činnosti věnovala, mě nevyčerpával, ale naopak nabíjel, protože jsem vnímala, že se zdokonaluji v něčem, co mi jde, co je moje, co je v souladu s mým nastavením a co má smysl.

V druhém případě jsem ráno vstávala s odporem, v pondělí se těšila na pátek, v neděli se děsila pondělí. Osmihodinová pracovní doba se táhla. Já měla tolik úkolů, avšak s velkým přemáháním jsem se nutila do jejich plnění. Není divu, že jsem únik našla často na netu, který jsem potřebovala co chvíli, abych měla energii na další hodinu plnění těch pracovních úkolů, které jsem často dělala, aniž bych věděla k čemu je jejich splnění dobré, nebo jsem si je dokonce zhodnotila jako nesmyslné. Uběhlo osm hodin a já odcházela z práce s pocitem, že zítra znovu a že zítra musím méně utíkat a více se donutit plnit plán.

Chtěla jsem tím říct, že když jako odměnu za práci bude váš zaměstnanec vnímat jen peníze, bude pro vás pracovat někdo, kdo se bude orientovat jen na formální plnění úkolů, tedy na to, aby ten spis byl vyřízen včas, aby splnil plán a tak podobně. Když vedle peněz bude pro vás pracovat zaměstnanec i proto, že je hrdý na to, že je toho součástí, protože v to podnikání, na kterém se svojí činností podílí, zkrátka věří, dá té činnosti kromě svého času i kus sebe. Zaměstnanec bude spokojenější, protože vedle finanční odměny za práci mu bude poskytnuta další odměna v podobě toho, že bude více v dané činnosti projevovat sebe. Pro vás pak již nebude pracovat člověk, který jen plní plán a věnuje zaměstnavateli čas, ale člověk, který svůj čas smysluplně využívá, který ke své činnosti přistupuje tvořivě, čímž pomůže k podnikání zaměstnavatele nejvíce, jak může.

 

JAK BUDEME PRACOVAT při výběru zaměstnanců?

 • Před výběrem samotných zaměstnanců je zapotřebí nejdříve zjistit, zda vaše podnikání má hlubší smysl, který je s vámi v souladu, a zda je srozumitelně zformulován a prezentován veřejnosti. Postup bude obdobný jako v případě Asistence při nalezení hlubšího smyslu vašeho podnikání a při jeho prezentaci. Tento postup bude nezbytný při první naší spolupráci. Při opakovaném výběru zaměstnanců, byť na různé pozice, toto již nebude třeba, jelikož hlubší smysl, který máte ve svém podnikání, již budete mít ujasněn.
 • Před započetím s výběrem zaměstnance potřebuji znát detailně činnost, kterou by měl daný vybraný zaměstnanec vykonávat, a to jednak obsah této činnosti, význam této činnosti pro podnikání a užitečnost, kterou by měla vašemu podnikání přinést. Často nebude stačit jen její popis a naše povídání o ní, ale mnohdy bude potřeba i vidět tuto činnost a prostředí, ve kterém bude prováděna, za chodu, v praxi.
 • BEZ ŠKATULEK: Uchazeče nebudeme testovat pomocí formulářových dotazníků a nebudeme jim tak ani bodovat jejich odpovědi a ani je nebudeme součtem bodů škatulkovat. Každý uchazeč bude pro nás jedinečný. Každý uchazeč má v sobě potenciál dělat nějakou činnost opravdu dobře a být užitečný. Je potřeba zjistit, zda, a pokud tak, jak by firma mohla tento potenciál využít.
 • BEZ DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ: Z uchazečů nebudeme dělat herce, kteří nám mají sehrát divadelní představení v podobě skupinové metody výběru. Nepotřebujeme vědět, který z uchazečů je dobrý herec, kterému sedla jeho role, potřebujeme odhalit, který z nich věří v to, co vy.
 • BEZ HONBY ZA TITULY: Dosažené vzdělání a nejrůznější osvědčení o tom, co jsme kde složili za zkoušky, nevypovídají nic o tom, v čem jsme dobří a v jaké činnosti můžeme plně projevit sebe. Pro spoustu činností, na které hledáte zaměstnance, právní předpisy nepředepisují mít nějaký vysokoškolský titul, speciální vzdělání, diplomy a jiná osvědčení. Tam, kde není dle legislativy potřeba určité vzdělání určitého stupně, jediné, o tom, zda daný uchazeč je tím, kterou hledáte, rozhodují dvě věci:
  • zda založení uchazeče odpovídá druhu práce, kterou by vykonával, a současně
  • zda jeho nastavení je v souladu s hlubším smyslem vašeho podnikání. Zda chce pro vás pracovat, protože chce být toho součástí, protože to co vaše podnikání vytváří, tomu věří. 

  Tam, kde právní předpisy stanoví pro danou činnost vzdělání z určité oblasti a určitého stupně, tam je zapotřebí tuto podmínku splnit. Ovšem vedle splnění této podmínky, je opět rozhodující,

  • zda založení uchazeče odpovídá druhu práce, kterou by vykonával, a současně
  • zda jeho nastavení je v souladu s hlubším smyslem vašeho podnikání. Zda chce pro vás pracovat, protože chce být toho součástí, protože to co vaše podnikání vytváří, tomu věří.

  Většinu odborných věcí, interních postupů a procesů se už dokáže tento člověk následně doučit. Vy ale tímto způsobem výběru zaměstnance získáte samostatně myslícího pracovníka, člověka, který bude přistupovat k práci tvořivě, originálně a bude do ní dávat část ze sebe a toto se doučit nedá.

 • Budu zjišťovat osobními rozhovory s vybranými uchazeči, zejména kladením otázek, zda jejich založení odpovídá druhu práce, kterou by vykonávali a zda jejich nastavení je v souladu s hlubším záměrem firmy. V rámci uvolněného rozhovoru se tedy budu hodně ptát za účelem zmapování některých přesvědčení, které daný uchazeč má v sobě, pro potřebu posouzení, zda je předpoklad, že jeho nastavení je v souladu s hlubším záměrem firmy.

 

JAK MŮŽU POMOCT PŘI PÉČI O ZAMĚSTNANCE?

 • Se stávajícími zaměstnanci budu na základě vytvořené důvěry pravidelně pořádat skupinová a individuální setkání, při kterých budu zjišťovat jejich potřeby, představy a očekávání a budu jim k dispozici jako „vrba“ a „spojka“ mezi nimi a jejich nadřízenými. Budu tak zmírňovat komunikační šum a odstraňovat komunikační bariéry mezi nadřízenými a podřízenými a napomáhat tak k tomu, aby byl každý na svém místě a podnikání plnilo svůj hlubší záměr a přinášelo stabilitu těm, kteří se na něm podílí.
 • Budu řešit konflikty a „dusné atmosféry“ mezi zaměstnanci, v týmech, slaďovat odlišné názory.

 

Cena za tuto službu je individuální, dohodneme se předem.