Řešení konfliktů s oběma stranami - mediace

PROČ NABÍZÍM TUTO SLUŽBU?

Krátce poté, co jsem sama začala vykonávat advokátní praxi, jsem si prožila, že zastupování jedné strany konfliktu u soudu či jiné autority sice může vést k vynesení rozhodnutí v její prospěch, avšak mnohdy nevede k vyřešení konfliktu a získání toho, co ta strana skutečně potřebuje. Důvod?

Konflikty nevznikají mezi lidmi, ale uvnitř každého z nás.

Vysvětlím: To, co říkáme, že chceme, jsou často naše pozice a ne potřeby. Často nechceme to, co říkáme, že chceme, ale sledujeme tím jiný záměr. Jaký? Uspokojit naši potřebu. Jenže naše pozice a potřeby jsou často odlišné věci. To je i důvod, PROČ například:

 • Když se hádáte o děti, o výši výživného na ně, nejde tu o to, že byste dětem chtěli nařizovat, u koho mají žít a trávit čas, stejně tak nejde o to, že byste vaše děti nechtěli zajistit. Často jde o potřebu zadostiučinění, jelikož se cítíme ukřivděni, zrazeni, podvedeni, nebo o potřebu materiální jistoty, protože máme strach z nedostatku financí, ze života bez partnera a o další jiné potřeby. A toto rozlišení vašich pozic a potřeb vám najednou otevře mnoho jiných možností, jak společně danou situaci vyřešit.
 • Když se hádáte o majetek, který společně vlastníte, nejde často o ten majetek, ale například o vaši potřebu se zabezpečit, zařídit si bydlení, nebo o potřebu zachovat ten konkrétní majetek v rodině, protože vás s ním pojí citová vazba, nebo o potřebu důležitosti, jelikož máte pocit, že do této chvíle s vámi bylo zametáno, nebo o potřebu odplaty, jelikož se cítíte ublíženi, ukřivděni, podvedeni a o jiné další potřeby. Když budete věc řešit na úrovni potřeb a ne pozic, najednou zjistíte, že máte mnohem více možností, jak danou situaci vyřešit.
 • Když se nemůžete domluvit na úhradě za materiál, nejde o pozice „dodal jsem, zaplať“, „dodal jsi vadně, nezaplatím“, ale například o potřebu oddálit platbu, jelikož jako objednatelé teď nemáte volné prostředky, avšak rádi byste si zachovali dobrou pověst, a například o potřebu zhotovitele dokončit jiný projekt, na který nemáte peníze mimo jiné i proto, že vám hodně peněz leží v materiálu na skladě. Co když jako objednatelé můžete dát něco jiného než peníze, co má pro zhotovitele v danou chvíli větší hodnotu? Co když můžete dát místo peněz know-how, kontakty na odběratele, kteří by koupili uskladněný zhotovitelův materiál? Když se odstraní pozice a bavíte se na úrovni vašich skutečných potřeb, vyvstane tolik nových řešení.

Navíc okamžikem podání žaloby na soud

 • obrazně řečeno odevzdáte v dané věci opratě autoritě, která vám rozhodne o vaší věci, o které vy víte nejvíce, jelikož ten konflikt je váš,
 • omezíte si tím škálu možných řešení dané věci, která může být opravdu rozmanitá, a
 • omezí vás v tvořivém hledání řešení dané věci břemeno důkazní a další procesní pravidla.

Jsem tak přesvědčena, že mnoho nepříjemných situací, které nás potkají, ať už v soukromém, či profesním životě, jsme schopni všichni z nás a dokonce mnohem lépe si vyřešit sami namísto toho, aby o naší záležitosti rozhodovali jiní.

Nemluvě o tom, že je to zkušenost značně levnější a jsem přesvědčena, že i hodnotnější.

Tento způsob řešení konfliktů na úrovni potřeb a ne pozic, pro který se ustálil výraz mediace, není jen zprostředkování komunikace mezi konkrétními účastníky konfliktu s cílem pomoci jim dospět k dohodě, která bude uspokojovat jejich potřeby, ale i jeden z prostředků, který nám připomíná, že jsme svobodní, a dává nám tak možnost převzít větší odpovědnost za své životy.

Konflikty mezi lidmi pomáhám řešit tímto způsobem, jelikož jsem přesvědčena, že každý má svůj příběh, a že za vším, co říkáme, děláme, jak se chováme, není většinou primární úmysl uškodit jinému, ale nějaká naše potřeba (byť často pramenící z nadvlády našeho ega), kterou chceme uspokojit.

Toto řešení konfliktu na úrovni potřeb není podle mě řešením, které by odstranilo skutečnou příčinu toho, proč danou situaci jako konflikt vnímáme, jelikož většina potřeb na kterých tento způsob řešení konfliktu stojí, pramení z potřeb pramenících z nadvlády ega a nikoliv z rovnováhy. Je to však podle mne přeci jen řešení na hlubší úrovni než jsou rozhodování autorit, jelikož se pátrá po potřebě (co stojí za danou pozicí, kterou daná osoba v konfliktu zaujímá), a nikoliv po pozicích, kterými dané potřeby ze strachu maskujeme. Navíc si o řešení rozhodnete sami.

Tento způsob řešení konfliktů je tak pro ty, kteří jsou již schopni si připustit, že za jejich pozicemi v konfliktu (tvrzeními, proč chtějí v konfliktu to či ono) se skrývá hlubší pravda, a sice jejich potřeby. To stačí. Už není potřeba, abyste byli schopni přijmout, že většina našich potřeb pramení z naší nerovnováhy (ze strachu, jako důsledek nadvlády ega nad námi – nad danou situací). Tento způsob řešení konfliktů je tak podle mě mezistupněm před převzetím plné odpovědnosti za danou situaci a mezistupněm před možností si konflikt vyřešit uvnitř sebe tím, že si uvědomíte a následně opustíte omezení (blok), který se vám zhmotnil danou situací. A zhmotnil se jen proto, abyste si ho všimli a mohli tak „uzdravit“, a to tím, že se v dané situaci dostanete do svého středu (do rovnováhy) a budete se tak na danou situaci dívat z pohledu srdce, nikoliv strachu. Tento způsob řešení konfliktu je tak mezistupněm před úplným osvobozením od omezení, které nám daná situace zhmotňovala.

 

JAK BUDEME PRACOVAT?

Základem je dobrovolnost, má i vaše. Tudíž, tento způsob řešení konfliktu je možný jen za předpokladu, že obě strany s mediací souhlasí a obě jsou schopny za přítomnosti druhé strany se o dané situaci otevřeně bavit a sdělovat své potřeby. Strany, ani jednu z nich, k mediaci nepřemlouvám, a ani ji na požádání druhé strany nekontaktuji. Tento způsob řešení je u mě možný pouze v situaci, kdy obě strany jsou schopny se společně domluvit (bez mého zásahu) na mediaci a se mnou pak na termínu setkání. V případě, kdy je k mediaci přístupná pouze jedna ze stran, mediace zde podle mě není vhodná, avšak tato strana může zkusit vyřešit konflikt uvnitř sebe, třeba s mojí pomocí viz Řešení konfliktů s jednou stranou.

Pokud se na mediaci dohodneme, všichni, kterých se konflikt týká, se společně sejdeme na neutrální půdě a budeme si o dané situaci, která vás trápí, povídat. Já jako prostředník/mediátor se budu různě každého z vás ptát. Je možné, že bude potřeba setkat se vícekrát, ale je i možné, že se vše vyřeší v rámci jedné hodiny. Bude to záležet především na povaze a složitosti konfliktu mezi vámi a na vašem naladění.

Účast na našem společném setkání je zcela dobrovolná. Je zcela na vás, zda se rozhodnete zkusit vyřešit vaši situaci tímto způsobem za účasti prostředníka/mediátora nebo ne. Stejně tak se může kterýkoliv z vás kdykoliv v průběhu setkání rozhodnout setkání ukončit.

Já jako prostředník/mediátor vám budu na setkání asistovat při objevování vašich potřeb, které se skrývají za vašimi pozicemi, při hledání řešení, které bude uspokojovat vaše potřeby.

Budu nestranná, nezávislá, neutrální, a budu tu tak pro vás všechny na konfliktu zúčastněné, budu vám pomáhat, aby se zprůchodnila komunikace mezi vámi.

Vše, co mi povíte, budu držet v tajnosti a nebudu o tom nikomu dalšímu říkat.

Nebudu vám věc rozhodovat, ani vám nebudu navrhovat řešení. Budu prostředníkem mezi vámi a v průběhu setkání budu používat různé komunikační techniky k tomu, abyste byli schopni se vůči sobě otevřít, vzájemně komunikovat, a nalézt tak řešení, které bude uspokojovat všechny vaše důležité potřeby.

Výsledkem tohoto setkání může být písemná dohoda, ve které si upravíte vše mezi vámi v dané situaci problematické. Ovšem, není to pravidlem. Často se stává, že lidé v konfliktu v průběhu mediace jakoby prozřou, dostaví se prožitek, že je to vlastně úplně jinak, než si mysleli, začínají vnímat skutečné důvody jednání toho druhého, spadne opona hry, kterou mezi sebou hráli ze strachu a uvědomí si ty skutečné své potřeby a potřeby toho druhého v té situaci. To umožní vidět toho druhého mnohdy ve zcela odlišném světle. Dochází k většímu oboustrannému pochopení. A tento prožitek stačí k tomu, že lidé najednou mají zcela jasno a dohodnou se ústně, co a jak bude. A i když lidé na setkání nedospějí k písemné či ústní dohodě, setkání i tak může významně pomoct. Lidé, kteří měli potíž se zpočátku pozdravit, se totiž v průběhu mediace najednou a zcela spontánně oslovují jménem, dojde k připomenutí i toho, co mají společné a ne jen rozdílné a odchází se zcela jiným naladěním. Já tomu říkám, že jsou "rozťuklí" neboli "načatí", je tu stržena část zdi mezi nimi a oni jsou tak schopni následně si již sednout sami bez prostředníka a věc si společně sami dořešit.

Proč se rozhodnout pro toto setkání před tím, než podáte žalobu na soud či návrh na vydání rozhodnutí rozhodcem?

Cílem tohoto způsobu řešení sporů na úrovni potřeb a ne pozic je dovést vás k dohodě, která bude uspokojovat vaše důležité potřeby, tedy abyste byli všichni "vítězi". Není v silách soudu a není to ani jeho úloha dohledávat skutečné potřeby zúčastněných, nehledě na to, že vy stejně jako soud jste v okamžiku podání žaloby vázáni procesním řádem, a máte tak povinnost tvrzení a povinnost důkazní. Soud pracuje s postoji každého z vás, v rámci tohoto setkání/mediace však budeme pracovat s vašimi potřebami, budeme zjišťovat obsah a význam jednotlivých vašich potřeb. Postoje a potřeby jsou zcela něco jiného, je tak nutné je nezaměňovat. Zatímco postoje jsou naší vnější prezentací toho, co chceme, a brání nám tak paradoxně mnohdy v tom jednat ve vzniklém konfliktu pružně a daný konflikt vyřešit pro nás co nejlépe, naše potřeby ukazují to, co se skrývá za našimi postoji, jsou hlubším důvodem toho, proč něco chceme, proč se nějak chováme, proč máme daný postoj. Z důvodu toho dohoda na úrovni potřeb, která řeší vaše důležité potřeby, je stabilnější a zajistí vám uspokojení vašich potřeb. Pravomocná soudní rozhodnutí či rozhodčí nálezy nám mnohdy nepřinesou požadovaný výsledek, mnohdy k tomu přispěje skutečnost, že vymáhání pravomocně přiznaného nároku je dlouhodobý proces s mnohdy neuspokojivým výsledkem.

Navíc, podáním žaloby musíte zaplatit soudní poplatek a narůstají náklady vaše a druhé strany, a to zejména, pokud jste právně zastoupeni. A ty náklady bude muset jeden z vás zaplatit nebo si je dle rozhodnutí soudu ponesete každý sám. Je tedy z časového a i ekonomického hlediska vhodné mediaci zkusit před podáním žaloby.

Co když druhá strana nebude dodržovat dohodu, kterou mezi sebou uzavřete v rámci tohoto způsobu řešení konfliktu (mediace)?

Pokud se podaří v rámci mediačního procesu dospět k uzavření písemné dohody, pak máte možnost povýšit ji na exekuční titul, tedy na úroveň srovnatelnou s rozhodnutím soudu či vydaného rozhodčího nálezu.

Cesty jsou dvě, a to:

 • sepsáním notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti
 • rozhodnutím soudu, u kterého je třeba rozlišovat:
  • Rozhodnutí soudu, kterým schvaluje tzv. prétorský smír, tedy v situaci, kdy dohoda je uzavřena a návrh na její schválení soudem je podán před podáním žaloby v dané věci. Soud je v daném případě povinen rozhodnout o vašem návrhu schválení vaší mediační dohody ve lhůtě 30 dní počítané od podání návrhu. To ovšem pouze v případě, kdy dohoda vznikla v rámci mediace prováděné zapsaným mediátorem a má zákonem č. 202/2012 Sb. předepsané náležitosti. (Mediátor může být totiž jak osoba zapsaná v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR podnikající ve zvláštním režimu dle zákona č. 202/2012 Sb. nebo osoba vykonávající činnost mediátora/prostředníka pouze na základě živnostenského oprávnění). Já jsem si činnost „zapsaného mediátora“ pozastavila a tudíž tato varianta u mě není možná.
  • Rozhodnutí soudu o schválení vámi uzavřené dohody, a to vydáním rozhodnutí o schválení smíru, tedy v situaci, kdy dohoda je uzavřena v rámci již zahájeného soudního řízení v dané věci. (Zde je zcela jedno, zda uzavřete dohodu v rámci mediace prováděné zapsaným mediátorem nebo nezapsaným mediátorem). Tato možnost je tedy u mě coby jen mediátora/prostředníka možná.

Kolik tento způsob řešení konfliktu (mediace) stojí a kdo to platí?

Za řešení konfliktu mediací, tedy za jeho řešení na úrovni potřeb a ne pozic, zaplatíte často méně, než byste zaplatili za právní zastupování, nehledě na úhradu nákladů řízení, pokud byste v soudním sporu neuspěli. Na odměně za mnou prováděnou mediaci, řešení konfliktu na úrovni potřeb, se vždy dohodneme společně předem. Její výše záleží zejména na předmětu konfliktu a případně dalších okolnostech.

Má odměna za prostředníka/mediátora v konfliktu běžně činí 1.000,- Kč za hodinu, kdy každá strana hradí polovinu (tedy 500,- Kč (22 EUR) za hodinu hradí každá ze stran, nedohodneme-li se jinak).

Prosím, berte na vědomí, že nejsem psycholog ani lékař, a tak tato sezení se mnou (stejně jako jiné mé aktivity na webu) nenahrazují (a ani nemohou) tuto odbornou péči.