Mám sen, že každý z nás
bude dělat to, v čem co nejvíce projeví sebe

A bude tak naplněný, překročí svůj stín a pochopí, že celou tu dobu nehledal nic víc či míň než odvahu přijmout, že je součástí něčeho většího, než je on sám.

Petra Jelínková

Jmenuji se Petra Jelínková a vším, co dělám, chci vyprovokovat lidi, aby byli lepšími, aby převzali odpovědnost sami za sebe, vrátili se k sobě a začali dělat věci, které jsou jejich, nebo alespoň způsobem, který je jejich, a dokázali tak velké věci.

Moji podstatu nenajdete v profesním životopise, skrývá se „mezi řádky“ a můžete ji vyčíst z činností, které vykonávám, ze způsobu, jak je vykonávám, a z toho, co říkám a píši.

Ve svém každodenním životě neustále prožívám, že odpovědi na všechny mé otázky, objasnění všeho, co se mi děje, mám uvnitř sebe. A všechny rady od blízkých, přátel, „nepřátel“, články, knihy, náhodně vyslechnuté rozhovory, atd. jsou „jen“ zprostředkovatelé mé vlastní moudrosti. A pokud já mám uvnitř sebe všechnu moudrost, všechny odpovědi, pak i vy!

A čím jsme sobě blíže, tím více těchto svých vlastních informací a podpory jsme schopni zachytit z vnějšku. Navíc, postupně jsme čím dál více schopni toho svého vnitřního rádce, ochraňovatele a přítele vnímat i bez všech těch vnějších pomocníků.

Toto je důvodem:

  • Proč o vás nepochybuji a vím, že vše, co potřebujete vědět, máte uvnitř sebe a je vašim právem a naprostou přirozeností z té vaší moudrosti čerpat a využívat ji ve svém životě pro prospěch svůj a všech. Důsledkem toho je, že na individuálních setkáních vás v tom podporuji a vy si prožíváte, že ne já ale vy jste si sami zodpověděli vaše otázky, zase o něco více přijali vaše stíny, a dodali si potřebnou podporu. A hlavně tím máte prožito, že vy sami, a ne nikdo jiný za vás, což vám trvale zvýší sebeúctu a pocit bezpečí a ukotvení ve vašem životě. A vaše schopnost čerpat ze své vlastní moudrosti se tím zase o něco více zesílí.
  • Proč pořádám přednášky, semináře a workshopy, kde vám mé aktuální pravdy a pochopené souvislosti zprostředkovávají vaši vlastní moudrost a otevírají vás vašim vlastním pravdám, které jste v dané chvíli připraveni vědět.
  • Proč píši články a knihy o mé cestě za svobodou, které vás dojmou, naštvou, zklidní či jinak se vás dotknou, a tím vám jen připomenou to vaše jedinečné (světlé či stinné) o vás, co sami velmi dobře uvnitř sebe víte.


Když ne/mám dobré vztahy s rodiči

Před nějakou dobou mi psal jeden z vás, že za poslední rok udělal velký pokrok směrem k sobě, a že teď se postupně zbavuje toho, co na něho jeho rodiče svoji výchovou nabalili. V dopise se rozepsal, že si teď vzpomíná, že jako malý se chtěl svobodně projevovat, ale že až teď zpětně si uvědomuje, jak ho vždy v tomto jeho projevu zastavili, a že téměř zapomněl, jak se chce on sám projevit a teď po mnoha letech si těžce rozpomíná. Z dopisu byla cítit veliká neúcta, kterou chová ke svým rodičům, možná i zloba na to, že jej zpracovali k obrazu svému.

Když hmota je to samé, co duchovno

K sepsání tohoto článku mě inspiroval jeden z vás, za což moc děkuji. S tímto člověkem jsme se v podstatě bavili na téma vztahu duchovna a hmoty. Myslím, že by to mohlo zajímat i některé z vás, proto svůj pohled na toto zkusím vyjádřit i touto formou.

Tak jak to nyní ve fázi svého vývoje vnímám já, duchovní jsme všichni. Máme tuto podstatu. Zde jsme však ve hmotě a tedy projevujeme se přes hmotu. Hmota může mít různé podoby. Může se jednat o vyjádření svých myšlenek psanou či mluvenou formou, o výrobu jídla, sázení stromů, prodávání v obchodě, běhání a jiné nespočetné projevy.

Když začínáte štvát ty, se kterými vám bylo dříve fajn

Nedávno jsem byla na návštěvě u známých. Už dříve jsem tak nějak cítila, že osobu, se kterou jsem byla dříve „na stejné vlně“, začínám iritovat. A při této poslední návštěvě jsem se v tom utvrdila.

V rámci řeči někdo z přítomných zabrousil na blogery o jídle s tím, že by to mohlo dotyčnému pomoci nějakým způsobem v jeho práci. Na to ten dotyčný zareagoval, a to velmi emotivně, že je na blogery alergický a že absolutně nechápe, jak se může někdo živit nebo částečně živit tím, že píše svoje vlastní názory, co mu kdy v hlavě vyvstanou, a že to nepovažuje za práci.

Když chceme dělat šťastnými jiné

Nedávno jsem se po delší době setkala s jednou známou. Různě jsme si povídaly a ona mi pak položila takovou spíše řečnickou otázku: „Když dělám věci pro druhé, když dělám vše, aby ostatní byli šťastní a třeba i mnohdy na úkor sebe, tak to přeci není špatně. To je přeci láska.“

V tom okamžiku mi přišlo, že mám na to po svém zareagovat. Následně jsem si uvědomila, že by to mohlo pomoci si něco zodpovědět i u některých z vás, a tak se tu moji reakci pokusím přenést i do této psané podoby.

Když mám splín

Před pár dny se mi znovu připomnělo, jak jen my ovlivňujeme to, jak se cítíme, jakou moc máme a že my nejsme emocí, nýbrž ona je jen naším odrazem, který můžeme kdykoliv změnit tím, že změníme myšlení, přístup.

Nedávno jsem měla splín. Jakoby se odkrývala další vrstva nepojmenovaných strachů, bloků. Zpočátku se mi ty strachy nelíbily, jak to bývá, a tak jsem se je snažila záměrně a vědomě zahnat prací na zahradě, běháním a tak.

Jak vy sami dáváte důkaz tomu, co tu píši

V posledních dnech jsem na účet obdržela několik finančních darů za články, které pravidelně píši na webu www.jinypristup.cz. Skutečnost, že je někdo ochotný zcela dobrovolně poslat na účet byť sebemenší částku jen tak, či napsat děkovný dopis či projevit jinak podporu za to, že si od někoho na webu byť jednou či pravidelně přečte článek, aniž by za to chtěl cokoliv jiného, je pro mě a myslím, že i pro některé z vás, důkazem, že být čím dál více autentický neoslabuje ani neohrožuje.

Jak se zbavit nepříjemné situace

Nepříjemné situace nám často zprostředkovávají blízcí či cizí lidé. Za nepříjemné je považujeme z důvodu toho, že v jejich průběhu cítíme v těle emoce, které jsou nám nepříjemné. Většina z nás udělá to, že se snaží tyto emoce pasivně nebo aktivně ovládnout.

Při pasivním přístupu se snažíme nepříjemné pocity přebýt něčím jiným, nějak se zabavit, otupit. Zkrátka se emoce snažíme potlačit například kouřením, alkoholem, zábavou v různých podnicích, fůrou povrchních setkání, živením pocitu oběti, ukřivděného, ublíženého nebo naopak provinilého.

Když chceme jiné od něčeho uchránit

Jste v restauraci se svým známým, dlouholetým kamarádem nebo s někým úplně cizím, chcete platit, přijde číšník a zeptá se „dohromady nebo zvlášť“? Možná v ten moment někteří z nás uvnitř sebe začnou vést dialog. „Mám za všechny zaplatit nebo nemám?“ „Jak to bude vypadat, co si o mně bude myslet, když to nezaplatím?“ „Zbydou mu nějaké peníze, když to zaplatí?“

Přihlásit se k odběru RSS kanál